وکیل خوب تهران برای ارث و میراث در این مقاله به 8 نفر اشاره شده است.

ارث و میراث ، یا به عبارتی تقسیم ماترک شخص فوت شده ، دارای شرایط و قوانین گوناگون و متعددی ست .

حتی در حالت های مختلف نیز ممکن است شرایط گوناگونی داشته باشد.

بروز حالت های مختلف مثلا وصیت خاص متوفی ، و یا طبقات مختلف موروثین ، و یا اولویت های پرداختی و تقسیم ماترک نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

وکیل خوب تهران رضا عابد

دکتر رضا عابد

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipi scing elit. duis odio nisl, tinci dunt eturn sed molis velit.
رزرو مشاوره

حوزه فعالیت وکیل ارث 

  • برخی موارد مشاهده شده که ورثه زمان کافی برای تقسیم ترکه و طی کردن مراحل قانونی آن ندارند و یا از لحاظ عاطفی برایشان میسر نیست می توانند این امور را به وکیل ارث واگذارکنند.
  • در صورت بروز دعواهای فی مابین ورثه ، وکیل ارث می تواند خدمات مشاوره ارائه نماید.
  • در صورت بروز دعواهای فی ما بین ورثه ، وکیل ارث می تواند از حق و حقوق قانونی افراد دفاع نماید.

لازمه ی دریافت ارث و مبانی آن در ابتدا تائید وارثیت افراد می باشد.

وکیل خوب تهران برای ارث و میراث شما را در تمامی موارد راهنمایی نموده و یا بسیاری از مراحل را برای شما پیگیری می نماید.

و در ادامه با توجه به طبقه وراثت ، سهم آنان بر اساس قانون مشخص می گردد.

مراتب پیگیری دعوای ارث و میراث

بهتر است که وراث در مورد تقسیم ارث با هم به توافق برسند.

در صورتی که وراث در تقسیم ارث با هم به توافق نرسند ، تقسیم ارث از طریق مراجع قضایی صورت می پذیرد.

  1.  ابتدا باید مالیات ارث پرداخته شود .
  2. با مراجعه به شورای حل اختلاف گواهی انحصار ورات دریافت شود
  3. بر اساس طبقه بندی ها و درجه بندی ها میزان سهم الارث هر کدام از وراث طبق قانون مشخص شود.