طبق قانون مدنی کشور ما ، رضایت و اذن پدر یا جد پدری برای ازدواج چه دائم و چه موقت ، دختر باکره الزامی است .

در مواردی ازدواج دختر،منوط به اذن پدرنیست.دخترازدواج قبلی داشته باشد وباکره نباشد.پدرغیبت طولانی داشته ودردسترس نباشد.اجازه ازدواج داشته باشد.

هم چنین در صورتی که دلایل پدربرای عدم رضایتش موجه نباشد یا پدر مجنون باشد نیازی به اجازه از پدر نمی باشد. 

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره و یا پیگیری مسئله می توانید از وکیل خانواده متخصص کمک بگیرید.

 

یکی از مسائل مهم اسلام تشکیل و حفظ خانواده است و ازدواج کردن مهم ترین تصمیم زندگی جوانان است.

در تصمیم گیری برای ازدواج اجازه پدر و مادر مهم است.

ولی باید توجه داشت که  طبق قانون مدنی کشور ما ، رضایت و اذن پدر یا جد پدری برای ازدواج چه دائم و چه موقت ، دختر باکره الزامی است .

گروه وکلای حق وران

اجازه پدر یاجدپدری در ازدواج باکره:

طبق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی : «ازدواج دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد منوط به اجازه پدر یا جد پدری او است .»  به طور کلی اذن پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر باکره لازم است ولی در مواردی عدم آن بلا مانع است.

نکاح دخترباکره:

 نکاح دختر بالغه باکره ، موقوف به اجازه پدر یا جد پدریست بنابراین شبهه‌ای نیست که اگر دختر باکره یک بار شوهر کرده و قبل از نزدیکی از او جدا شده باشد برای ازدواج دوم نیز فنیاز به اذن ولی دارد

در فقه در مبحث نکاح ، باکره به دختری گفته می‌شود که بکارت او از راه مواقعه زایل نشده باشد . اگر بکارت دختر از طریقی غیر مواقعه از بین برود چنین دختری باکره یا در حکم او محسوب می‌شود.

اما اگر بکارت دختری در اثر واقعه غیر شرعی زایل گردد چنین زنی باکره نیست و به او ثبیه می‌گویند و این قول مشهور فقهای امامیه است.

نکاح دختری که باکره نیست :

  • اگردختر باکره نباشددوحالت به وجود می آید:

حالت اول :دختر ممکن است باکرگی خود را به دلیل  داشتن رابطه نامشروع،  از دست بدهد. در این حالت، ازدواج بدون اجازه پدر برای او ممکن است. و نیازی به رضایت و اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج او نیست.

حالت دوم : اگر بکارت دختر به دلیل ورزش، پرش، عمل جراحی یا موارد مشابه زایل شود، وصف باکره بودن از او سلب نمی‌شود. اگر زنی همسری اختیار کرده باشد ولی بکارتش به دلیل نداشتن رابطه یا حتی با برقراری رابطه زایل نشده باشد، باوجود آن، او را باکره به حساب می‌آورند. علاوه بر این، نکاح دختر باکره به اذن ولی قهری نیاز دارد، یعنی پدر یا جد پدری باید به ازدواج رضایت دهند.

گروه وکلای حق وران

درچه مواردی ازدواج دخترمنوط به اذن پدرنیست؟

الف ) اگردختر قبلا ازدواج کرده باشد:

این مورد شامل دخترانی است که همسر آنها فوت کرده یا از همسر خود جدا شده اند. این دختران نیز بدون اجازه پدر می توانند مجددا ازدواج کنند.

ب) اجازه ازدواج از جد پدری داشته باشد :

مورد دیگری که ازدواج بدون اجازه پدر را برای دختر ممکن می کند، داشتن اجازه ازدواج از جد پدری است.

به عبارت دیگر در صورتی که پدر دختر اجازه ازدواج به او را ندهد. اما جد پدری او این اجازه را به دختر بدهد، دختر امکان ازدواج دارد.

ت)فوت پدر یا جدپدری : چنانچه پدر و جد پدری دختر فوت کرده باشند دختر به اذن سایراعضای خانواده احتیاجی ندارد و می‌تواند با دریافت اجازه از دادگاه برای ازدواج  اقدام کند.

ج) دلیل غیر موجه پدر : مطابق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی چنانچه پدر بدون دلیل منطقی با ازدواج دختر مخالفت کند قانون به دختر اجازه ازدواج خواهد داد.

د) غیبت پدر:  مطابق ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی چنانچه پدر دختر غایب باشد و دسترسی به او امکان‌پذیر نباشد دادگاه به او اجازه ازدواج می‌دهد.

و) مجنون بودن پدر:  چنانچه پدر دارای جنون و دیوانگی باشد و در سلامت کامل عقلی نباشد  به اجازه او برای ازدواج دختر نیازی نخواهد بود.

سقوط اجازه پدروجدپدری :

ولایت پدر و جد پدری در صورت مخالفت بانکاح دختر بدون دلایل منطقی و موجه از بین می‌رود: همانطور که ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی بیان می‌کند، اگر پدر برای ندادن اجازه به ازدواج دخترش دلایل منطقی و معقولی ارائه نکند، دختر مجاز است تا مردی که قصد ازدواج با او را دارد، به دادگاه معرفی کند و با کسب اجازه از دادگاه، ازدواج نماید.

گروه وکلای حق وران

حدود ولایت درازدواج دختربالغه باکره:

قانونگذار به تبعییت از فقه امامیه ،حدودی برای آن قائل شده است.

  1.  فقط پدر و جد پدری دارای چنین اختیاری هستند و موافقت یکی از آنان برای ازدواج کافیست .اگر پدر یا جد پدری دختر به هر علتی مهجور باشد اجازه شخص دیگری لازم نیست .زیرا ولایت پدر و جد پدری در نکاح باکره رشیده قاعده استثنایی و مختص است .ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی

حتی اگر پدر و جد پدری غایب باشند به نحوی که تحصیل اجازه، امکان نداشته و یا موجب مشقت شدیدباشد مطابق قانون مدنی دختر حق دارد آزادانه ازدواج کند.

2. اجازه پدر و جد پدری فقط در مورد ازدواج دختری لازم است که با کره باشد .چنانچه یک بار ازدواج کرده و بکارت  اوزایل شده برای ازدواج بعدی نیاز به اجازه پدر یا جد پدری ندارد.

۳. در صورتی که پدر یا جد پدری از اختیار خود سوء استفاده کند و بدون علت موجه از دادن اجازه خودداری کند دختر می‌تواند بدون تحصیل اجازه او با تشریفات مقرر در ماده ۱۰۴۳ ازدواج بکند

دخترمی‌تواند به دادگاه مراجعه وبا معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهر مقرر بین آنان و پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه نسبت به  ثبت واقعه ازدواج اقدام نماید.

اذن پدر برای ازدواج موقت:

طبق قانون همانگونه که اذن پدر برای ازدواج دائمی دخترالزامی است برای ازدواج موقت نیز اذن پدر نیاز هست. چنانچه دختری باکره باشدو  بخواهد به عقد موقت مردی در بیاید باید اذن پدر را داشته باشد تا بتواند برای ازدواج موقت اقدام کند اما اگر دختر یک بار ازدواج نموده باشد و پس از طلاق یا فوت همسرش بخواهد به عقد موقت مردی دربیاید اذن پدرنیازنیست.

سخن پایانی

مسئله ای که در این قضیه باید به آن توجه داشت این است که اگر دختری ازدواج کرده باشد و طلاق گرفته باشد ولی باکره باشد برای ازدواج مجدد وی باید اذن پدر حتما وجود داشته باشد.

ازدواج دختران بدون رضایت پدرانشان از امور حقوقی است. که نیازمند مشورت و راهنمایی وکیل و یا مشاور حقوقی است.

گروه وکلای حق وران

در صورتی که سوالی در مورد ازدواج موقت یادائم  را دارید و در تهران ساکن هستید می توانید از یکی از  ده وکیل خوب تهران که به شما معرفی میشود بهره ببرید.

همچنین اگر که تمایل به مطرح کردن سوال خود به صورت رایگان دارید ، می توانید از صفحه پرسش و پاسخ اقدام نمائید.

و اگر که می خواهید در اسرع وقت پاسخ خود را بیابید ، مشاوره حقوقی تلفنی راهکار شماست .

وکلای حق وران راهنمای شما در رسیدن به نتیجه مطلوب می باشند. شماره تماس : ۰۹۱۲۹۴۲۶۶۷۴

ما را در اینستاگرام دنبال نمایید

 haghvaran@

 

 

 

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *