تصادف رانندگی و فرار از صحنه

رانندگی تصادف فرار فرار از صحنه جرم تصادف جرحی تصادف غیر جرحی


در تصادفات جرحی،صحنه تصادف را ترک نکنید. این مسئله می تواند منجر به اتهامات جنایی جدی شود.

در تصادفات رانندگی « هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود .مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌ شود.»

تصادفات رانندگی

ترک صحنه تصادف وسیله نقلیه تخلف است.

ترک صحنه تصادف ،جدی تر از یک تصادف و تخلف رانندگی  است.

گاها پس از تصادف عده‌ای از رانندگان زمانی که متوجه می‌شوند مقصر هستند از صحنه تصادف دور می‌شوند و فرار را بر قرار ترجیح می ‌دهند.

ترس و اضطراب و همچنین ترس از عواقب بعد از تصادف می‌تواند علت فرار راننده از صحنه تصادف باشد.

ممکن است تصادفات رانندگی غیر جرحی و یا جرحی باشند، که هر یک از این تصادفات ویژگی‌های خود را دارد.

در صورت فرار از صحنه تصادف می‌بایست با توجه به هر یک از مواد و مطابق با آن،  مرتکب رابه حداکثر مجازات را محکوم کرد.

 

گروه وکلای حق وران
گروه وکلای حق وران

انواع تصادفات ازمنظرعلم حقوق :

به‌طور‌کلی تصادفات رانندگی را می‌توان به دو دسته تصادفات جرحی و غیرجرحی تقسیم کرد.

تصادفات غیر جرحی:

 خوشبختانه در تصادفات غیر‌جرحی فردی آسیب نمی‌بیند و فقط خساراتی به یک یا هر دو خودرو وارد می‌شود. در این‌گونه تصادفات در‌صورت متواری شدن راننده از صحنه تصادف، قانون فرد را مجرم نشناخته و امکان پیگیری و شکایت کیفری وجود نخواهد داشت.

تصادفات جرحی:

تصادف جرحی به این معناست که فردی در‌ حین تصادف آسیب دیده است.

چه کاری باید بلافاصله بعد از تصادف جرحی انجام داد:

در تصادفات جرحی،صحنه تصادف را ترک نکنید.

این مسئله می تواند منجر به اتهامات جنایی جدی شود.

حتما شماره ‌پلاک خودروی مقصر را به خاطر بسپارید تا بتوانید شکایت حقوقی انجام دهید.

تصادف جرحی به این معناست که فردی در‌ حین تصادف آسیب دیده است.

در این‌گونه از تصادفات ، اگر راننده مقصر ،از صحنه تصادف بگریزد، مجرم شناخته می‌شود و می‌توان برای ثبت شکایت کیفری از او اقدام کرد.

گروه وکلای حق وران

موادقانونی مرتبط با تصادف ومیزان مجازات آن :

ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی

در تصادفات رانندگی اشخاصی که موجب کشته شدن فردی می شوند، مطابق با ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی مجازات می شوند:

« هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌ شود.»

ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی

در تصادف رانندگی مجازات افرادی که باعث صدمه لاعلاج به شخصی شده باشند، در این مورد ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است:

«هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده ۷۱۴ موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.»

 ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی

در تصادف رانندگی مجازات کسانی که سبب ضعف دائمی همچنین نقص عضو یکی از اعضا شده‌اند در ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی آمده است.

به موجب این ماده:« هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده ۷۱۴ موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.»

 

گروه وکلای حق وران
گروه وکلای حق وران

 

کاهش مجازات براساس قانون جدید:

اما در حال کنونی به جهت کاهش مجازات حبس تعزیری براساس قانون جدید، مجازات‌های مذکور به نصف کاهش یافته است. بنابراین جرم مورد این ماده حبس از ۱ ماه تا ۳ ماه است، که بنابه دلیل مجازات جایگزین امکان حبس فرد در این جرم وجود ندارد.

 

شاید به این مطلب هم علاقه مند باشید

 نمونه رای میزان دیه زنان در تصادفات رانندگی

 نمونه رای جبران خسارات ناشی از تصادفات رانندگی  

جرم شرب خمر در حین رانندگی (سوال 1116) 

جرم فرار از صحنه جرم:

ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی

در مورد مجازات فرار از صحنه مقرر کرده:« هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ و ۷۱۶ این قانون محکوم خواهد شد و دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده تخفیف قائل شود.»

نکته قابل تامل:

نکته قابل توجه این است که باید به دو تبصره این ماده دقت لازم را داشته باشیم که تبصره ۱ این ماده بیان می‌کند:

« راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.» در تبصره ۲ این ماده نیز آمده است:

« در همه موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را درباره‌ی او رعایت خواهد کرد.»

تشدید مجازات فرار از صحنه تصادف:

گاهی ‌اوقات برخی کارها باعث می‌شوند مجازاتِ راننده فراری از قبل هم سنگین‌تر شود. این اعمال را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • نوشیدن مشروبات الکلی و مست‌بودن راننده
  • رانندگی بدون داشتن گواهینامه معتبر رانندگی
  •  در شرایطی که خودرو نقص فنی دارد (در‌صورتی که نقص فنی باعث تصادف شود)
  • رانندگی با سرعت نامطمئن و غیر مجاز
  • در‌صورتی که راننده برخی از قوانین عبور‌ و مرور همچون حق ‌تقدم را رعایت نکرده باشد

 

شاید به این مطلب هم علاقه مند باشید

 حداقل و حداکثر مجازات رانندگی در حالت مستی

 تصادفات رانندگی و ترک صحنه جرم

 سوال55 (جبران خسارت تصادفات رانندگی)

توجه توجه!!!!

افرادی که به راننده مجرم در فرار‌ کردن وترک صحنه تصادف کمک کنند، طبق قانون مجرم هستند. البته میزان مجازات این افراد به نوع مشارکت و جرم صورت‌گرفته بستگی خواهد داشت.

ممکن است در تصادفات رانندگی شخص بعد به‌دلیل ترس از اینکه امکان دارد به جرم قتل محکوم به مجازات شوند از صحنه جرم فرار می کنند.

اما اگر تصادف رانندگی به صورت عمد نباشد و باعث کشته شدن کسی گردد قصاص نخواهد داشت. و تنها فرد باید دیه پرداخت کند.

لیکن امکان دارد در مواردی راننده تحت شرایطی با خودروی خود با کسی تصادف کرده است با متواری شدن از صحنه تصادف موجب شود بنابر موضوع به میزان صدمه‌ای که ایجاد کرده به مجازات حداکثر و شدید محکوم گردد که در ماده ۷۱۴ و ۷۱۵ و ۷۱۶ مجازات آن بیان گردیده است.

سخن آخر:

هنگام تصادف رانندگی،  بهترین راه حل ممکن  تماس تلفنی با پلیس ۱۱۰ برای حضوردر محل حادثه است.

سعی کنید باصداقت مشکل را بیان کنید تا ماموران پلیس سریعا خود را به محل وقوع حادثه برسانند. توجه داشته باشید که در طی تماس تلفنی شما با پلیس ۱۱۰، اصولا اطلاعاتی در مورد محل وقوع تصادف، تعداد افرادی که مصدوم شده اند از فرد تماس گیرنده، اخذ می گردد.

بنابراین قبل از تماس گرفتن با پلیس سعی کنید در رابطه با این موارد اطلاعات صحیحی در دست داشته باشید.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه تصادفات رانندگی میتوانید با یک مشاور حقوقی کاردان و یا وکیل پایه یک دادگستری متخصص  مشورت کنید. با انتخاب یک وکیل می توان این مشکلات حقوقی را سریع تربه نتیجه رساند.

گروه وکلای حق وران

مشاوره حقوقی رایگان

برای انجام مشاوره حقوقی رایگان از طریق دکمه زیر اقدام کنید

کارشناسان حق وران در اسرع وقت به سوال شما پاسخ خواهند داد. مشاهده سایر سوالات و پاسخ ها  در اینجا .

گروه وکلای حق وران پاسخگوی سوالات حقوقی شما در مسائل مختلف از قبیل حقوق زوجین ، حق موجر و مستاجر ، قاچاق کالا و ارز و …. می باشد.

گروه وکلای حق وران با همکاری  جمعی از وکیل خوب تهران به صورت تخصصی اقدام به ارائه خدمات در زمینه های زیر می نماید :

وکیل قاچاق کالا و ارز، وکیل شرب خمر، وکیل رابطه نامشروع، وکیل ارث ، وکیل جرایم اینترنتی، وکیل پیش فروش آپارتمان، وکیل مالیات، وکیل ملکی وکیل خانواده ؛ وکیل شهرداری ، وکیل تجاوز جنسی ، وکیل سقط جنین ، وکیل جرایم پزشکی ، وکیل سرقفلی ، وکیل جعل ، وکیل فروش مال غیر ، وکیل وقف

وکلای حق وران راهنمای شما در رسیدن به نتیجه مطلوب می باشند. شماره تماس در ۲۴ ساعت شبانه روز : 09129426674

ما را در اینستاگرام دنبال نمایید: haghvaran

 

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *