کلاهبرداری ومجازات قانونی آن

مجازات قانونی جرم کلاهبرداری وچگونگی اثبات آن


کلاهبرداری عبارتست از بردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل یا عملیات متقلبانه و یا تسلط بر مال دیگری از طریق حیله و تقلب

مجازات کلاهبرداری ساده حبس از 1 تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی به میزان مالی که کلاهبردار اخذ کرده است.

کلاهبرداری

در قانون، کلاهبرداری عبارت است از فریب عمدی برای تأمین منافع غیرمنصفانه یا غیرقانونی یا محروم کردن قربانی از یک حق قانونی.

جرم کلاهبرداری یکی از جرائم کیفری است که قانون‌گذار، مجازات سنگینی برای مرتکب این جرم درنظر گرفته است. در جرم کلاهبرداری، فردی با سوء نیت و فریب مال فرد دیگری را تصاحب می‌نماید. اثبات جرم کلاهبرداری با توجه به ماهیت و ارکان آن جزو پیچیده‌ترین دعاوی کیفری است. پس اگر میخواهید در این زمینه اقدامی انجام بدهید ودرتهران ساکن هستید ،می توانید  با بهترین وکیلان تهران  درموسسه حق وران تماس بگیرید.

 

گروه وکلای حق وران

قانون و جرم کلاهبرداری:

مطابق ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس کلاهبرداری عبارتست از بردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل یا عملیات متقلبانه و یا تسلط بر مال دیگری از طریق حیله و تقلب. تفاوت جرم کلاهبرداری و مهم ترین رکن آن در مقایسه با سایر جرایم این است که در جرم کلاهبرداری فرد در نتیجه خدعه و نیرنگ  کلاهبردار و با اراده و اختیار خود اموالش را به کلاهبردار تحویل می دهد.

پس دقت کنیم که آنچه مهم است، در جرم کلاهبرداری رفتار متقلبانه است که از طریق آن مالی را مجرم کسب نماید. لذا هم کسب مال مهم است هم رفتارمتقلبانه.

گروه وکلای حق وران
گروه وکلای حق وران

اقسام کلاهبرداری:

کلاهبرداری را میتوانیم به دوقسم تقسیم نماییم:

الف) کلاهبرداری ساده:

مجازات جرم کلاهبرداری ساده طبق ماده یک قانون  حبس از(۱ سال تا ٧ سال )و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است و همچنین کلاهبردار باید اصل مال را به صاحبش برگرداند.

در تبصره همین ماده آمده است. که در صورت وجود جهات تخفیف مجازات با تشخیص دادگاه. مجازات متهم را تا حداقل مجازات مقرر (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد. ولی نمی تواند به تعلیق مجازات حکم دهد.

ب) کلاهبرداری مشدد:

مجازات جرم کلاهبرداری مشدد در ادامه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری بیان شده است. که شخص کلاهبردار در صورتی که برخلاف واقعیت سمت یا عنوان از طرف سازمان ها یا موسسات وابسته به دولت اتخاذ کرده باشد. یا اگر جرم از طریق رسانه یا روزنامه و غیره صورت گرفته باشد. و یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات وابسته به دولت و … باشد. از عوامل تشدید مجازات است و علاوه بر اصل مال به حبس از( ٢ تا ۱۰ سال) و انفصال از خدمات دولتی تا ابد و پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد.

لازم است بدانیم یکی دیگراز مجازاتهای جرم کلاهبرداری رد مال می باشد که  قاضی درزمان صدور حکم ودر خصوص مال اخذشده و رد آن مال تعیین تکلیف می کند.

 چنانچه عین مال موجود نباشد و مثل آن نیز وجود نداشته باشد قیمت آن تعیین شده و مرتکب به پرداخت ارزش ریالی آن  محکوم می شود.

کلاهبرداری از جمله جرایم مرکب است که با تحقق سه امر به وقوع می‌پیوندد:

 1. توسل به وسایل متقلبانه حیله و فریب
 2. فریب دیگری
 3. بردن مال دیگری

بردن مال دیگری در کلاهبرداری مستلزم دو امر است : ورود ضرر مالی به قربانی و انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی

جرم کلاهبرداری
جرم کلاهبرداری

نکات مهم در کلاهبرداری :

♦در کلاهبرداری مال باخته با میل و اختیار خودش ،مال خودش را در اختیار مجرم قرار می‌دهد .بنابراین اگر مالباخته مال را با میل و اختیار در اختیار مجرم قرار ندهد قطعاً کلاهبرداری نیست و با دیگر جرائم منطبق است.

♦نکته دیگر اینکه در کلاهبرداری ،مرتکب قبل از اخذ مال ،اقدامات متقلبانه برای گرفتن مال انجام می دهدبه همین دلیل در کلاهبرداری به محض دادن مال توسط مالباخته ،جرم محقق می‌شود .به این مثال خوب دقت کنید: الف” با توسل به وسایل متقلبانه ،خود را پزشک جا زده از ب” برای عمل جراحی پول می‌گیردو پول را تصاحب می‌کند در اینجا به محض دادن مال توسط ب” جرم کلاهبرداری محقق شده است.

♦ونکته آخراینکه در کلاهبرداری حتماً باید انسان فریب بخورد. بنابراین اگر شخصی با فریب دادن دستگاه عابر موفق به اخذ مال شود، کلاهبرداری ساده نیست . ناآگاهی قربانی از متقلبان بودن وسایل، شرط تحقق کلاهبرداری است زیرا در صورت آگاهی قربانی از متقلبان بودن وسایل ،فریب دیگر معنایی نخواهد داشت.

 

 

صورت‌های خاص کلاهبرداری :

برخی از جرایم شبیه کلاهبرداری هستند و یا اینکه قانونگذار صراحتاً آنها را در حکم کلاهبرداری دانسته است که به شرح ذیل است :

 1.  انتقال مال غیر
 2.  معامله معارض
 3. سوء استفاده از ضعف نفس شخصی
 4.  تدلیس در معاملات دولتی
 5. تبانی برای بردن مال غیر
 6. معرفی مال دیگری به جای مال خود
 7. کلاهبرداری در مسائل مربوط به ثبت
 8. کلاهبرداری در شرکت‌های تجاری

گروه وکلای حق وران

 کلاهبرداری در برخی قوانین خاص :

نکته :در برخی از قوانین خاص، برای اعمالی مجازات کلاهبرداری تعیین شده است که در نکات بعدی به آن اشاره می‌شود.

نکته 1:

بر اساس ماده ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت برای شخصی که با علم به عدم وراثت خود یا با علم با وجود وراثت غیر از خود تصدیق انحصار وراثت تحصیل کند به مجازات کلاهبرداری محکوم می شود.

نکته 2:

طبق ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی :هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات، باطل و بلا اثر است .انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌شود.

نکته 3:

طبق ماده ۶۰ قانون بیمه اجباری :فروش هر نوع بیمه نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‌گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی در حکم کلاهبرداری است و  مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری ،ضامن جبران خسارت وارده حسب موضوع به زیان دیده یا صندوق به نرخ روز جبران می‌باشد.

نکته 4:

طبق ماده ۳۸ قانون اعسار: کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق دریافت کرده یا به دیگری انتقال دهد کلاهبردار محسوب می‌شود.

نکته 5:

طبق تبصره ۲ ماده واحده اصلاح قانون مصوب ۱۸ خرداد ۱۳۲۷ هرکس برای ورود کالا ارزی از دولت دریافت کند و به مصرفی که دولت برای آن ارز اختصاص داده نرساند یا به قیمت آزاد در بازار محسوب می‌شود و قابل تعقیب کیفری می باشد.

مرجع رسیدگی به جرم کلاهبرداری

نکته آخر که باید دقت کنید این است که دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم می باشد. در جرم کلاهبرداری محل وقوع محلی است ،که مال برده شده است.

آیا می توان گفت کلاهبرداری جرمی قابل گذشت است؟

مطابق قانون کاهش مجازاتهای تعزیری مصوب 1399 در صورتی که در جرم کلاهبرداری ، مال موضوع کلاهبرداری، تا یکصد میلیون تومان باشد قابل گذشت است ولی  مازاد بر صد میلیون تومان جرم غیر قابل گذشت به شمارمی آید.

سخن پایانی :

کلاهبرداری جرم بسیار پیچیده ایست که دفاع ازآن یا اثبات جرم کلاهبرداری نیاز به تبحر، تخصص و تجربه دارد. بنابراین، پیشنهاد می شود قبل ازهراقدامی با یک وکیل کیفری در این زمینه مشورت نمائید. زیرا باتوجه به اینکه اثبات  جرم کلاهبرداری بر عهده شاکی است لذا عدم اطلاع کافی  موجب  ازبین رفتن حقوق اشخاص است .

گروه وکلای حق وران با دارا بودن وکلای حرفه ای آماده ارائه بهترین دفاع از حقوق موکلین می باشد.تا حقوق قانونی شما در معرض تضییع قرار نگیرد.  جهت دریافت مشاوره حقوقی و نحوه شکایت از جرم کلاهبرداری می توانیدبا شماره های مندرج در سایت حق وران تماس حاصل نمائید.

گروه وکلای حق وران

 

مشاوره حقوقی رایگان

در صورتی که پاسخ سوال خود را دریافت نکردید ، اینجا بپرسید

کارشناسان حق وران در اسرع وقت به سوال شما پاسخ خواهند داد. شما پاسخ سوالات خود را در اینجا می توانید بیابید .

گروه وکلای حق وران پاسخگوی سوالات حقوقی شما پیرامون مسائل حقوق زن و شوهر ، حقوق زوجه و … به صورت حضوری ، تلفنی ، آنلاین و رایگان می باشد.

یکی از خدمات گروه وکلای حق وران ارائه خدمات مشاوره حقوقی رایگان می باشد.

برای گرفتن پاسخ سوالات حقوقی خود به صورت رایگان می توانید از بخش پرسش و پاسخ اقدام نمائید.

در صورتی که تمایل به دریافت مشاوره حقوقی در کمترین زمان ممکن را دارید و یا نیاز به مشاوره تلفنی دارید از بخش مشاوره تلفنی حق وران اقدام نمائید تا در کمترین زمان به پاسخ سوالات خود برسید.

اگر تمایل به مشاوره حضوری دارید و یا به دنبال بهترین وکلای تهران از طریق لینک وکیل خوب تهران اقدام به شناسایی وکلا از طریق معرفی انجام شده نموده و درخواست مشاوره حضوری نمائید.

وکلای حق وران راهنمای شما در رسیدن به نتیجه مطلوب می باشند. شماره تماس : ۰۹۱۲۹۴۲۶۶۷۴

ما را در اینستاگرام دنبال نمایید

 haghvaran@

 

 

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *