صیغه زن متاهل

صیغه زن متاهل و مجازات آن


صیغه زن متاهل یا برقراری هرگونه رابطه جنسی با زن متاهل یا زنی که در عده طلاق است در قوانین کیفری ایران به عنوان جرم زنا شناخته شده و طرفین این روابط، مجازات خواهند شد.

از جمله روابطی که به عنوان عملی بسیار ناشایست در قرآن، روایات و به تبع آن ها در قانون ایران وجود دارد، انجام عمل زنا با زن شوهردار است.

قانون مدنی ایران، زنای زن شوهردار را یکی از موانع نکاح دانسته و طرفین این رابطه، برای همیشه  به یکدیگر حرام ابدی خواهند شد. بدین معنی که حتی در صورت طلاق زن از شوهر و سپری شدن مدت عده، ازدواج زن با مردی که عمل زنا را با وی انجام داده است، غیرممکن می باشد.

 اقسام ازدواج

برابر قوانین ایران که از منظر مذهب شیعه به نکاح نگریسته است دو نوع عقد نکاح وجود دارد. نکاح دائم  آنگونه که از اسم آن مشخص است بصورت دائمی منعقد می‌شود و مقید به مدت زمان مشخصی نیست .

عقد موقت که تعیین مدت و تعیین مهریه از زمره شروط اساسی صحت آن محسوب می‌شود.

گروه وکلای حق وران
گروه وکلای حق وران ارائه خدمات مشاوره و وکالت حقوقی

نکاح موقت (عقدموقت)

عقد موقت که در بین مردم به عنوان صیغه یاد میشود ازدواجی است که در مقابل ازدواج دائم قرار گرفته و با در نظر گرفتن مدت معلوم و محدود و با تعیین مهریه بین زن و مرد بسته می شود. در اصل عقد موقت دارای دو رکن است (مدت معلوم –تعیین مهریه )که در صورت رعایت نکردن این دو رکن عقد فاقد اثر می گردد.

صیغه زن متاهل
صیغه زن متاهل و مجازات آن

در عقد موقت طرفین برای ثبت عقد نیازی نیست که به دفتر ثبت ازدواج مراجعه کنند و می توانند خودشان صیغه عقد را جاری کنند اما در صورت باردار شدن زوجه مکلفند ازدواج خود را ثبت نمایند. وجود مدت در نکاح موقت مانع از رعایت شرایط صحت آن نمی‌باشد بنابراین اگر مردی قصد ازدواج بصورت موقت را داشته باشد باز هم مکلف به رعایت شرایط صحیح نکاح خواهد بود.

 شرایط صحت نکاح موقت

عقد موقت دارای عنوانهای دیگری همچون نکاح منقطع و صیغه است که در جامعه حقوقی و اجتماعی ما این امر به رسمیت شناخته شده است. برای عقد و نکاح دو رکن اصلی وجود دارد و آن تعیین مهریه و تعیین مدت است . شرایطی نیزدر عقد موقت وجود دارد که طرفین مکلفند آن را رعایت کنند:
1- در صورت باکره بودن خانم، پدر ویا جد پدری و یا دادگاه باید اجازه جاری شدن عقد را صادر کنند.
2-در ماده 1043و ماده 1044قانون مدنی سن ازدواج برای دختر به مانند ازدواج دائم 13 سال است.
3- در صورتی که خانم در عقد دائم کسی باشد حتی اگر دین و مذهب ایشان نیزمتفاوت باشد عقد موقت با ایشان حرام است

بنابراین امکان حتی ازدواج موقت یا صیغه با زن متأهل یا زنی که هنوز در عده مرد دیگری است وجود نداردودرصورت انجام این عمل طرفین به مجازات زنا محکوم می شوند.

انواع زنا ومجازات آن 

الف) زنای محصنه

زنای محصنه به رابطه ای اطلاق می شود که یک یا هر دو طرف رابطه متاهل باشند. طبق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، حد زنا برای زانی محصن یا زانیه محصنه، رجم (سنگسار) است.

چنانچه شرایط اجرای سنگسار وجود نداشته باشد، حکم اعدام اجرا می شود؛ اگر شرایط اجرای اعدام نیز مهیا نبود، حکم به اجرای مجازات صد ضربه شلاق صادر خواهد شد.

ب) زنای به عنف

منظور از زنای عنف یا تجاوز به عنف، انجام رابطه جنسی  بدون رضایت یکی از طرفین و با استفاده از قهر، غلبه، زور و خشونت است.

تجاوز به عنف فقط در روابط خارج  ازدواج (اعم از دائم یا موقت) مصداق دارد؛ بنابراین اعمال خشونت جنسی در روابط زناشویی، مشمول عنوان تجاوز به عنف نیست.

زنای به عنف از جرایم حدی بوده و مجازات زنای به عنف مطابق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، اعدام زانی (کسی که اقدام به زنا کرده است)، می باشد. در این موضوع، تفاوتی بین محصن یا غیرمحصن بودن زانی وجود ندارد. همچنین، ارش بکارت یا مهرالمثل زن باید توسط فرد زانی پرداخت شود.

ج) زنای غیر محصنه

در این زنا، فرد زانی (کسی که اقدام به زنا می کند)، زن یا مرد بدون همسر است. اگر هر دو طرف رابطه زنا مجرد باشند، حکم زنای غیرمحصنه بر آن‌ها جاری می شود، اما چنانچه یکی از آن‌ها دارای همسر باشند، فرد متاهل مشمول مجازات زنای محصنه و فرد مجرد محکوم به زنای غیرمحصنه خواهند شد.

مجازات زنای غیر محصنه از نوع حدی است و مطابق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی شامل صد ضربه شلاق می باشد.

انواع عده 

«عده» به مدت زمانی اطلاق می شود که پس از انحلال عقد نکاح، زن حق ازدواج و برقراری ارتباط جنسی با مرد دیگری را ندارد. انواع عده با توجه به دلیل فسخ ازدواج متفاوتند.

پس از فسخ صیغه طلاق، عقد ازدواج لغو می‌شود، اما زن در طول مدت عده طلاق همچنان به عنوان متاهل شناخته می‌شود.

 

عده طلاق

مدت زمان عده طلاق، سه طهر یا پاکیزگی است؛ به بیان دیگر زن باید سه بار عادت ماهانه و پاکیزگی میان آن‌ها را ببیند. پایان مدت زمان عده طلاق ، شروع عادت ماهانه چهارم می باشد.

عده طلاق زن باردار

مدت زمان عده طلاق زن باردار تا زمان زایمان وی خواهد بود؛ چه کمتر از سه پاکی باشد و چه بیشتر. عده طلاق زن یائسه یا زنی که عادت ماهانه نمی شود نیز، سه ماه می باشد.

عده فسخ نکاح

مدت زمان عده در فسخ نکاح، انقضای مدت ازدواج موقت یا بخشش مدت باقیمانده در آن در زنی که باردار نباشد، دو پاکیزگی است و ملاک پایان یافتن این مدت، قاعدگی بار سوم می باشد.

در صورتی که زن باردار باشد، مدت عده فسخ نکاح تا زمان زایمان خواهد بود. همچنین زن یائسه یا زنی که قاعده نمی شود، باید ۴۵ روز عده نگهدارد.

عده وفات

مدت زمان عده وفات، چهار ماه و ده روز است. در این حالت تفاوتی میان باردار بودن یا نبودن زن نیست. همچنین در هر دو حالت ازدواج موقت یا ازدواج دایم باید عده وفات رعایت شود.

در صورتی که بین زن و شوهر نزدیکی صورت نگرفته باشد، نیازی به نگه داشتن عده نیست.

 

حکم زنا با زن شوهردار در ایام طلاق 

اکنون که با مفهوم زنا، تعریف عده و انواع آن آشنا شدیم، به مبحث زنا  در زمان عده طلاق می پردازیم.

 

 عمل زنا با زن  قبل از طلاق زن

در قانون مجازات اسلامی، زنای شخص دارای همسر موجب مجازات بوده و مشمول زنای محصنه می گردد. همچنین بر اساس فتوای اکثر مراجع تقلید، زن و مرد مذکور به یکدیگر حرام ابدی خواهند شد و حتی پس از طلاق زن نیز امکان ازدواج آنان وجود ندارد.

صیغه زن متاهل
صیغه زن متاهل و مجازات آن

در این مورد تفاوتی میان عقد دائم و موقت نیست، همچنین آگاهی یا عدم آگاهی مرد زانی نیز بر شوهردار بودن زن، تاثیری در این حکم ندارد.

 

عمل زنا با زن شوهردار بعد از طلاق و در زمان عده طلاق

الف) عده رجعی

بازگشت به زندگی زناشویی ممکن است در طلاق رجعی وجود داشته باشد، زیرا مرد قصد دارد ازدواج را دوباره برقرار کند.

اگر مرد در مدت زمان معین به همسرش بازگردد، پیوند عقدشان احیا می‌شود و لازم نیست صیغه عقد را دوباره بخوانند. در عده رجعی زن به منزله یک زن شوهردار بوده و نفقه به وی تعلق می گیرد.

چنانچه زنا با زن در زمان عده رجعی واقع شود، به منزله زنا با زن شوهردار در ایام طلاق می باشد؛ بنابراین زن و مرد زناکار به واسطه این ارتباط جنسی، به یکدیگر حرام ابدی خواهند شد.

ب) عده بائن

طلاق بائن، طلاقی است که بر خلاف طلاق رجعی، مرد امکان بازگشت به زندگی با زن را در ایام عده ندارد. در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی، از انواع طلاق بائن نام برده شده است که عبارتند از:

  • طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
  • طلاق زن یائسه
  • طلاق خلع و مبارات، مادام که زن به عوض رجوع نکرده است.
  • سومین طلاق که پس از سه وصلت متوالی به عمل آید؛ اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.
  • زنا با زن شوهردار در ایام عده طلاق (غیر رجعی) یا وفات، دارای چند حالت مختلف است که عبارتند از:

چنانچه یکی از طرفین رابطه نامشروع بداند که زن در ایام عده به سر می برد و بدانند که ازدواج در ایام عده حرام است، آن ازدواج برای او حرام ابدی می گردد.

گروه وکلای حق وران
گروه وکلای حق وران

حرف اخر

در پایان، اطلاعات مهمی نیز وجود دارد؛ افرادی به دفاتر حقوقی مراجعه کرده‌اند و ادعا می‌کنند که با شخص ثالثی رابطه برقرار کرده و درخواست ازدواج با آن شخص داشته‌اند. این خانم‌ها در حالیکه متاهل هستند و یا هنوز تشریفات آنها تمام نشده است از صیغه خود توسط مرد دیگری صحبت می‌کنند که با وعده ازدواج و مهاجرت توانسته است اموال آنها را تملک و آنها را آواره کند.

فرض مشترک تمام این جریانات فریب ماهرانه زن شوهردار بدست مردی است که حتی هویتش جعلی و مخدوش است. مردی که به عنوان حامی زن ظاهر می‌شود و ضمن بهره‌برداری جنسی از زن، وی را ترغیب به طلاق و دریافت مهریه میکند و حتی در جهت تثبیت جایگاه خود در حالیکه زن، شوهر دیگری دارد وی را برای خود صیغه می‌نماید تا رنگ و لعاب شرعی به رفتار خود ببخشد.

زن هم که وی را مصمم در ازدواج و حامی پر و پا قرص خود میبیند، ساز ناسازگاری را شروع و نهایتا از شوهر خود مهریه را می‌گیرد و خود را به گمان واهی نجات می‌دهد. با دریافت مهریه توسط زن، مرد طمعکار، وعده رهن خانه به مدت سه یا شش ماه را مطرح می‌نماید در حالیکه پول رهن را زن می‌دهد و قرارداد اجاره بنام مرد نوشته می‌شود و پس از انقضای موعد اجاره، مرد مبلغ ودیعه را دریافت می‌کند و دست زن به جایی بند نیست و هم اموالش را از دست داده و هم جایگاهی در زندگی سابق خود ندارد و در یک کلام قافله را باخته است. 

 

در صورتی که سوالی در مورد ازدواج موقت (صیغه) عده طلاق، طلاق رجعی یا انواع طلاق را دارید و در تهران ساکن هستید می توانید از یکی از  ده وکیل خوب تهران که به شما معرفی میشود بهره ببرید.

همچنین اگر که تمایل به مطرح کردن سوال خود به صورت رایگان دارید ، می توانید از صفحه پرسش و پاسخ اقدام نمائید.

و اگر که می خواهید در اسرع وقت پاسخ خود را بیابید ، مشاوره حقوقی تلفنی راهکار شماست .

وکلای حق وران راهنمای شما در رسیدن به نتیجه مطلوب می باشند. شماره تماس : ۰۹۱۲۹۴۲۶۶۷۴

ما را در اینستاگرام دنبال نمایید

 haghvaran@

 

 

دکتر محمد جواد گوهریانمشاهده نوشته ها

Avatar for دکتر محمد جواد گوهریان

سلام من دکتر محمد جواد گوهریان هستم و متولد سال ۱۳۶۴ و دارای دکترای تخصصی در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه خوارزمی هستم. بنده سابقه  تالیف و گردآوری بیش از ۸ مقاله در حوزه حقوق خصوصی در نشریات معتبر داخلی و  گرد آوری کتاب در حوزه آرای وحدت رویه قضائی را دارا می باشم. انجام وکالت و مشاوره در بیش از ۴۳۸ پرونده مطرح در محاکم داخلی و بیش از یازده پرونده داوری در عرصه قرارداهای داخلی تا سال ۱۳۹۸ توسط بنده به انجام رسیده است. تخصص در وکالت در زمینه ملکی و همینطور در زمینه شرکت های داخلی و بین المللی در خصوص انعقاد قرارداهای جاری  و وکالت دائم از دیگر حوزه های فعالیت بنده هست. همینطور بنده مفتخرم پاسخ سوالات کاربران عزیزمان را که عضو با ارزش سایت در نزد ما محسوب می شوند، را به دقت و به صورت رایگان در سایت و در بخش پرسش وپاسخ قرار بدهم .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *