فروش مال غیر و مجازات آن

فروش مال غیر مجازات فروش مال غیر فروش بدون اجازه مجازات فروش مال مشاع


چنانچه فردی به فروش  وانتقال مال غیراقدام کند ،ممکن است مشمول مجازات های قانونی از جمله جریمه نقدی و حبس شود.

مجازات جرم فروش  مال غیر: حبس از یک تا هفت سال؛پرداخت جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده است؛ بازگرداندن مال به صاحب آن؛

اگر کسی مالی را بدون اجازه و با علم به اینکه متعلق به او نیست  به دیگری واگذار کند، طبق قانون مرتکب جرم شده است. به عبارت بهتر انتقال مال دیگری  بدون اجازه او و به قصد فریب ، اقدامی غیرقانونی و متقلبانه است.

فروش مال غیر 

مالکیت خصوصی در کشور ما بسیار مورد توجه بوده و قانون نیز در این راستا قواعد بسیاری را در حیطه حقوقی و کیفری وضع کرده است. جلوگیری از سودجویی افراد و ایجاد اعتماد در انجام معاملات، یکی از اهداف این قوانین است. لذا فروش مال غیر را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات خاصی در نظر گرفته است.

 

گروه وکلای حق وران
گروه وکلای حق وران

فروش مال غیر به چه معناست :

نقل و انتقال حقوقی مالی که متعلق به دیگری است. این کار به شکل معامله سبب انتقال عین مال یا منفعت حاصل از آن می شود.

به انتقال دهنده و یا انتقال گیرنده آن عنوان معامل یا متعامل نام برده می شود و در هر دو صورت شخص جرم مرتکب شده است.

بر این مبنا ممکن است عناوین متفاوت حقوقی همانند فروشنده، مشتری، موجر، مستاجر، مصالح یا متصالح را بر داشته باشد.

مشاوره با وکیل ملکی متخصص به صورت فوری 09129426674

به استناد ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر ، کسی که مال غیر را، با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می شود. همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد بعنوان معاون جرم قابل تعقیب می باشد.

گروه وکلای حق وران

آیا فروش مال غیر با قولنامه جرم است؟

انتقال مال دیگری اعم از عین مال (مانند فروش خانه یا ماشین) و یا منافع آن (اجرت المثل ) به دیگری به قصد فریب غیر قانونی تلقی می شود.

ماده ۱ قانون مجازات به طور خاص به این نوع وضعیت می پردازد و شخصی را که عمداً بدون اجازه قانونی مال دیگری را منتقل می کند کلاهبردار تعریف می کند.

اگر کسی مال دیگری را بدون اجازه و با علم به اینکه متعلق به او نیست واگذار کند، طبق این قانون مرتکب جرم شده است.

به عبارت ساده تر، انتقال مال دیگری به دیگری بدون اجازه او و به قصد فریب کاری غیرقانونی و متقلبانه است.

فروش مال غیر در قانون و مجازات آن:

‌قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ‌مصوب 5 فروردین ماه 1308می باشد که مشتمل بر نه ماده است که در رابطه با فروش مال غیر صحبت کرده است.

ولی در رابطه با مجازات آن باید گفت : قبلا فروش مال غیر مجازات جرم کلاهبرداری را داشت اما در حال حاضر بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، مجازات این جرم بر اساس ماده یک ق.ت.م.م.ا.ا.ک خواهد بود.

 مجازات جرم مال غیر:

  • حبس از یک تا هفت سال؛
  • پرداخت جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده است؛
  • بازگرداندن مال به صاحب آن؛
  • انفصال مادام‌العمر از خدمات دولتی در صورتی که مرتکب، کارمند دولت باشد.

البته طبق قانون کاهش مجازات حبس‌های تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه مال فروخته‌شده یک میلیارد ریال و کمتر از آن باشد، جرم قابل گذشت محسوب می‌شود و مجازات انتقال مال غیر، شش ماه تا سه و نیم سال است.

ولی اگر مبلغ فروخته‌شده بیشتر از یک میلیارد ریال باشد، جزء جرایم غیرقابل گذشت محسوب می‌شود و مجازات آن همان است که در بالا گفته شد.

 

گروه وکلای حق وران
گروه وکلای حق وران

 

تفاوت فروش مال غیر با معامله فضولی:

معامله فضولی با فروش مال غیر این تفاوت را دارد که فروشنده فضولی مال دیگری را بدون اجازه او منتقل می کند اما نه اینکه مثل فروش مال غیر ،مال را به نام خود جابزند.

براساس قانون مدنی معامله فضولی غیرنافذ می باشد به این معنا کع اگر مالک موافقت نماید نافذ می باشد و تصمیم نهایی با مالک است.

اما انتقال مال غیر به معامله ای گفته می‎شود که شخص بدون اذن و اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان مالک  مال دیگری را به قصد کسب منفعت برای خود و ضرر رساندن به مالک اصلی منتقل می کند.

موادقانونی معاملات فضولی:

نکته: با توجه به مواد  674 و 304 قانون مدنی : در معامله فضولی شخص فضول یا از شخص اصیل وکالت داشته و از حد اختیارات خود  خارج گردیده یا اینکه خود را محق می دانسته  پس قصد اضرار اصیل را ندارد و به نفع خویش عمل نمی کند.ولی در فروش مال غیر شخص عمدا و به قصد ضرر دیگری معامله می کند  و خود را به جای اصیل معرفی می کند تا سود ببرد.

گروه وکلای حق وران

تکلیف قانونی مالک مال منتقل ‌شده به غیر:

زمانی که مال غیر مورد انتقال قرار گیرد و صاحب مال متوجه آن شود، وظیفه دارد طی مدت یک ماه بعد از اطلاع از این موضوع، انتقال گیرنده را آگاه سازد. اگر مالک از انجام این وظیفه سر باز زند، به دلیل استنکاف از وظیفه قانونی اش، به معاونت در جرم کلاهبرداری محکوم می شود.

وضعیت حقوقی خریدار مال غیر ، چه می شود ؟

همان طور که در مطالب بالا گفته شد، ممکن است در جرم انتقال مال غیر، خریدار بی گناه باشد.

قانون، بی گناهی خریدار را مشروط بر آگاه نبودن وی از اینکه مال متعلق به فروشنده نبوده، در نظر گرفته است.

پس اگر خریدار ازخرید مال غیر اطلاعی نداشته باشد وندادند که مال متعلق به شخص دیگری است، توسط قانون مقصر شناخته نخواهد شد. ولی اگر خریدار از موضوع با خبر باشد، از نظر قانون مجرم به حساب آمده و قابل مجازات خواهد بود.

 خریدو فروش مال غیر با قولنامه و سند:

انتقال مال غیر می تواند هم با مبایعه نامه باشد هم با سند رسمی.

به این معنا که هرگاه شخصی که مالک ملک است و آن را به موجب مبایعه نامه به شخصی می فروشد، اگر بعد از معامله همان ملک را به موجب سند رسمی به شخص دیگری انتقال دهد مرتکب جرم شده است و همچنین برعکس. یعنی اگر شخصی ملکی را بموجب سند رسمی به دیگری انتقال دهد و بعد از آن همان ملک را بموجب قولنامه به دیگری منتقل کند باز هم مرتکب جرم شده است.

شاید به این مطلب هم علاقه مند باشید

تنظیم سند رسمی با کارت ملی متعلق به دیگری

فروش مال غیر (سوال1266)

 جرم فروش مال غیر (سوال1171) 

فروش مال غیر با قولنامه 

جرم خرید مال غیر یا بیع فضولی + مجازات | رفع اتهام از خریدار

سخن آخر:

جبران خسارت فروش مال غیر، یکی از پیامدها و نتایج مهم  پرونده کیفری جرم انتقال مال متعلق به دیگری میباشد. که وکیل ملکیمیتوانند شما را هرچه سریع تر و راحت تر به نتیجه مطلوب برسانند.

 

گروه وکلای حق وران
گروه وکلای حق وران

 

 

مشاوره حقوقی وکیل ملکی

برای انجام مشاوره حقوقی وکیل ملکی از طریق دکمه زیر اقدام کنید

کارشناسان حق وران در اسرع وقت به سوال شما پاسخ خواهند داد. مشاهده سایر سوالات و پاسخ ها  در اینجا

گروه وکلای حق وران با همکاری  جمعی از وکیل خوب تهران به صورت تخصصی اقدام به ارائه خدمات در زمینه های زیر می نماید :

وکیل قاچاق کالا و ارز، وکیل شرب خمر، وکیل رابطه نامشروع، وکیل ارث ، وکیل جرایم اینترنتی، وکیل پیش فروش آپارتمان، وکیل مالیات، وکیل ملکی وکیل خانواده ؛ وکیل شهرداری ، وکیل تجاوز جنسی ، وکیل سقط جنین ، وکیل جرایم پزشکی ، وکیل سرقفلی ، وکیل جعل ، وکیل فروش مال غیر ، وکیل وقف

وکلای حق وران راهنمای شما در رسیدن به نتیجه مطلوب می باشند. شماره تماس در ۲۴ ساعت شبانه روز : 09129426674

ما را در اینستاگرام دنبال نمایید: haghvaran

وکلای حق وران راهنمای شما در رسیدن به نتیجه مطلوب می باشند. شماره تماس : ۰۹۱۲۹۴۲۶۶۷۴

ما را در اینستاگرام دنبال نمایید
haghvaran@

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *