قتل ناموسی "قربانیان خشونت خانگی"

قتل ناموسی و مجازات آن


قتل ناموسی و خشونت، پدیده هولناکی‌ است‌ که‌ موجب‌ سلب‌ امنیت‌ و آسایش‌ زندگی‌ بشر می‌گردد.

سازمان بهداشت جهانی استفاده عمدی، واقعی یا تهدید‌آمیز از زور یا قدرت جسمانی علیه خود یا دیگری یا علیه یک گروه یا جامعه دیگر که منجر به صدمه، مرگ و آسیب روانی شود را خشونت تعریف کرده است.

قتل زن توسط همسر بعنوان قتل عمد محسوب شده و مجازات آن قصاص خواهد بود که اعمال و اجرای آن وابسته به نظر اولیای دم خواهد بود.

قتل ناموسی پدیده‌ای رایج در ایران است.

در یک تقسیم‌بندی کلی قتل‌های ناموسی را می‌توان به دو دستهٔ درون‌خانوادگی و برون‌خانوادگی تقسیم کرد.

مدنظر مادراین مقاله قتل‌های درون‌خانوادگی است که شامل به قتل رساندن فرد یا افرادی از اعضای خانواده توسط سایر اعضای همان خانواده، به تنهایی یا با مشارکت افراد بیگانه است.

زنان قربانیان اصلی خشونت

ظهر روز شنبه شانزدهم بهمن‌ماه،در ملأعام، مردی که سر زن ۱۷ ساله‌اش را برید، این جنایت را به نمایش گذاشت.

قتل این مادر جوان اهوازی و انتشار آن در فضای مجازی، شوکی بزرگ بر افراد جامعه وارد ساخت.

تاجایی‌که درخواست مجازات عمومی برای قاتلان این مادر جوان به خاطر جریحه دار کردن جامعه در اثر این ناموس کشی، در دست انتشار بود.

تبیین های مختلفی برای این حادثه دلخراش گفته شده اند. برخی آن را به علت ضعف قانونی دانسته اند.

مطابق همیشه، اهرم فشاری را بر جمهوری اسلامی ایران قرار داده‌اند.

عده ای نیز (فمینیسم)، آن را مستمسکی برای عدم برابری حقوق زن و مرد در جامعه معرفی کرده اند.

خشم افراد و عدم کنترل آن، عامل موثر در بروز این نوع حوادث است.

گروه وکلای حق وران
گروه وکلای حق وران ارائه خدمات مشاوره و وکالت حقوقی

خشونت خانگی

خشونت، پدیده هولناکی‌ است‌ که‌ موجب‌ سلب‌ امنیت‌ و آسایش‌ زندگی‌ بشر می‌گردد.

سازمان بهداشت جهانی استفاده عمدی، واقعی یا تهدید‌آمیز از زور یا قدرت جسمانی علیه خود یا دیگری یا علیه یک گروه یا جامعه دیگر که منجر به صدمه، مرگ و آسیب روانی شود را خشونت تعریف کرده است.

 از خفیف‌ترین‌ جرائم‌ که‌ علیه‌ اموال‌ صورت‌ می‌گیرد تا شدیدترین‌ جنایاتی‌ که‌ علیه‌ جسم‌ و حیات‌ انسان‌ ارتکاب‌ می‌یابد، حتی جنایات ناموسی همه‌ از مصادیق‌ خشونت‌ هستند.

 مسئله کنترل خشم یکی از آموزش‌های اساسی و مورد نیاز جامعه است

. که سازمان‌های مربوطه باید در این امر مهم وارد شوند. رسانه‌ها به عنوان قوای نیرومند جامعه باید در این زمینه حرکت‌های مضاعفی جهت آموزش های لازم انجام دهند.

دلایل افزایش خشونت خانگی

برخی از متخصصین معتقدند: افشای اسرار درون خانواده در شبکه‌های مجازی و نیز سست شدن بنیان خانواده ها دو عامل مهم در افزایش خشونت خانوادگی وقتل ناموسی در جامعه به شمار می آید.

این ناشی از عدم سواد کاربر شبکه‌های اجتماعی و نیز نبود رابطه درست و اصولی در نظام خانواده است که به بروز قتل‌ها منجر شده است.

دلایل بوجودآمدن قتل های ناموسی وخشونت خانگی 

یکی از مهمترین دلایل افزایش قتل‌های ناموسی این است که زنان و دختران بیشتر ازقبل  نسبت به حقوق حقه خود آگاه شدند ، ازدواج اجباری را نمی‌پذیرند و مایلند در انتخاب همسر آینده ،تحصیلات و شغل آزادی بیشتری داشته باشند وبه طور کلی خواستار آزادی شخصی خود هستند در عین حال  مردانی هستند که هنوز این موارد رانپذیرفته اند وبعضی از مردان هم از داشتن قدرت و کنترل زنان لذت می برند ودرمقابل مردانی که هنوز  در برابر تغییرات فرهنگی مقاومت می کنند.

قتل های ناموسی که بسیار قتل شرم آوریست اغلب توسط یکی از اعضای مذکر خانواده زن به منظور حفظ آبروی یک فرد ،خانواده ،بستگان یا گروهی انجام می‌شود.

بهتر است در صورت رخداد چنین مسئله ای به صورت تخصصی و در اسرع وقت از وکیل تجاوز جنسی مشاوره بگیرید.

در بعضی از جوامع کاملا سنتی، اعضای خانواده اغلب مسئول این جنایات هستند.

آن‌ها این جنایات را با انگیزه برگرداندن آنچه که به عنوان افتخار خانواده تلقی می‌شود، انجام می‌دهند.

در جوامع بسیار سنتی این مرد است که برای شرافت خانواده تصمیم گیری می‌کند

و زنانی که از این سیستم حمایت نکنند در درون خانواده قربانی اعمال خشونت آمیز و سرکوب می‌شوند.

 

قتل ناموسی "قربانیان خشونت خانگی"
قتل ناموسی و مجازات آن

مجازات درقتل های ناموسی

قتل های ناموسی بستگی به شخص مجرم دارد.

مجازات احکام قتل‌های خانوادگی از قبیل کشتن فرزند توسط پدر یا مادر ،کشتن پدر و مادر توسط فرزند ، کشتن برادر و خواهر و زن و شوهر متفاوت است و شامل موارد گسترده‌ای می‌شود و مجازات‌های متفاوتی دارد.

1- قتل زن توسط همسر :

دراین نوع قتل ، مجازات قصاص قتل عمد، صرفاً در مورد مجازات پدر در مورد قتل فرزند خود، حذف می‌شود در سایر موارد مجازات اعدام به قوت خود باقیست.

چنانچه مردی زن خود را به قتل برساند  به عنوان قتل عمد محسوب شود و مرد مشمول قصاص یا پرداخت دیه می شود صرف زمانی مجازات قصاص ازمردبرداشته می شود  و آن هنگامی است که مرد همسر خود را در حال زنا با مرد بیگانه دیده در حالی که در تمکین وی باشد.

نکته‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که مرد باید حتماً زن را بدون اکراه در حال زنا با مرد ببیند اگر آن دو در حال زنا نباشند صرفاً در غیر حالت زنا وصرفا هم آغوشی ،مرد نباید به قتل زن اقدام کند اگر غیر از این باشد مرد مشمول مجازات قصاص و دیه می‌شود

 

بهتر است در صورت رخداد چنین مسئله ای به صورت تخصصی و در اسرع وقت از وکیل رابطه نامشروع مشاوره بگیرید. تا از حقوق خود در درجه اول آگاه شوید و هیچ گاه اقدامی از روی عصبانیت انجام نشود.  بهترین راه اقدام با آگاهی ست .

تماس فوری 09129426674

2-قتل فرزند توسط پدر :

مطابق ماده  ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب قتل پدر یا جد پدری مجنی علیه نباشد بنابراین یکی از شرایط قصاص نبود رابطه فرزند پدر و فرزندی میان قاتل و مقتول است

 همچنین  در صورتی که پدر یا جد پدری فرزند خود را به قتل برساند قصاص نمی‌شود باید دیه کامل به ورثه را پرداخت کند و در صورتی که شریک جرم باشد نصف دیه کامل را دریافت می‌کند

اما به دلیل جنبه عمومی جرم و نیز ایجاد رعب و وحشت و اخلال در نظم جامعه محکوم به ۳ تا ۱۰ سال حبس تعزیری می‌شود

3-قتل فرزند توسط مادر:

چنانچه مادر اقدام به قتل خانوادگی نسبت به فرزند خود کرده باشد مانند سایر مجرمین با وی برخورد می‌شود.

اگر از نوع قتل عمد باشد به مجازات قصاص یا اعدام محکوم می‌شود که در صورت تقاضای ولی دم این مجازات در خصوص وی قابل اعمال است.

ولی اگر کشتن فرزند توسط مادر قتل شبه عمد باشد حکم قانونی آن قصاص یا اعدام مادر نیست .دراینصورت مادرفقط مستلزم پرداخت دیه می‌باشد.

 

4-قتل خواهرتوسط برادریابالعکس:

مجازات قتل خواهر توسط برادر یا بالعکس ،مشمول مجازات جرم  قتل عمد می‌شود ومرتکب به مجازات قصاص محکوم می‌شود.

چنانچه اولیای دم از قصاص صرف نظر کنند و  به پرداخت دیه رضایت بدهند ، صرفاً به مجازات دیه محکوم می‌شود.

در سیاست‌ جزائی‌ اسلام، اولین‌ مرحله‌ مقابله با جرم، مبارزه با ریشه‌های‌ فرهنگی، اجتماعی‌ و اقتصادی‌ آنها است.

تا با از بین‌ بردن‌ علل‌ و عوامل، از شکل‌گیری‌ فکر مجرمانه‌ و تصمیم‌ به‌ ارتکاب‌ خشونت‌ جلوگیری‌ کند.

مرحلة‌ بعد، مبارزه‌ با شرائط‌ و وضعیت هایی‌ است‌ که‌ معمولاً‌ خشونت‌ و جرم‌ در آنها واقع‌ می‌شود.

 

گروه وکلای حق وران
گروه وکلای حق وران

یعنی‌ علیرغم‌ وجود تصمیم‌ و انگیزه، امکان‌ وقوع‌ جرم‌ و خشونت، سلب‌ می‌گردد. بنابراین‌ اسلام‌ در راه‌ مبارزه‌ با جرم‌ و اصلاح‌ مجرمین، مرحله‌ به‌ مرحله‌ و به‌ طور مسالمت‌آمیز پیش‌ رفته‌ و در پرتو قوانین در اصلاح‌ و تهذیب‌ و حمایت‌ از فرد و جامعه‌ کوشیده‌ است.

از دید بسیاری از حقوقدانان مادهٔ ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی مجوزی است برای قتل‌های ناموسی.

مطابق بااین ماده «هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره (مجبور) باشد فقط می‌تواند مرد را به قتل برساند.

هرچند طبق این قانون، شوهر در صورت احراز زناکار بودن همسرش اجازهٔ کشتن او را دارد، اما در بسیاری از قتل‌هایی که توسط برادر، پدر، عمو و.. انجام می‌شود با استنادبه همین قانون مرتکب جنایت به قصاص محکوم نمی شود .

همچنین مادهٔ ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، از مواردی است که اگر قاتل، پدر یا جد پدری دختر باشند، آن‌ها را از قصاص معاف کرده‌است.

 

در صورتی که سوالی در مورد خشونت خانگی را دارید و در تهران ساکن هستید می توانید از یکی از  ده وکیل خوب تهران که به شما معرفی میشود بهره ببرید.

همچنین اگر که تمایل به مطرح کردن سوال خود به صورت رایگان دارید ، می توانید از صفحه پرسش و پاسخ اقدام نمائید.

و اگر که می خواهید در اسرع وقت پاسخ خود را بیابید ، مشاوره حقوقی تلفنی راهکار شماست .

وکلای حق وران راهنمای شما در رسیدن به نتیجه مطلوب می باشند. شماره تماس : ۰۹۱۲۹۴۲۶۶۷۴

ما را در اینستاگرام دنبال نمایید

 haghvaran@

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *