زنای محصنه و مجازات آن

زنای محصنه و غیر محصنه


  جرم زنا از این جهت رفتاری مجرمانه و خلاف شرع و قانون محسوب می شود که مردوزن بدون رابطه زوجیت ومحرمیت  به برقراری رابطه جنسی اقدام می کنند 

اسلام بیان می‌کند که این عمل یک گناه کبیره است و روایت‌های متعددی درباره آن وجود دارد.

زنا انواع  مختلفی دارد، از جمله مذموم ترین  نوع زنا می‌توان به زنای محصنه اشاره نمود. در این نوع از جرم زنا، رابطه جنسی بین زن و مردی انجام می‌شود که هر دوی آن‌ها یا یکی از دو طرف، متاهل است.

تعریف عمل زنا

زِنا ،رقراری رابطه جنسی وآمیزش بین مرد و زن، است بدون آنکه بین آن دو عقد ازدواجی واقع شده باشد. زنا  از گناهان کبیره به شمارمی رود

طبق نظر شرع وعلمای شیعه ، مردی که (باعلم یابدون علم) با زن شوهرداری (چه شوهر دائمی یا موقت باشد ) مرتکب عمل زنا شود آن مرد تا ابد نمی‌تواند با آن زن ازدواج کند بعبارتی حرام ابدی می شود ؛ اگرچه بعداً آن زن از شوهر خود طلاق بگیرد.

انواع زنا

  • ِزنای مُحصِنه
  • زنای غیرمحصنه 

زنای محصنه و مجازات آن
زنای محصنه و غیر محصنه

زنای محصنه :

به زنایی گفته می‌شود که یکی ازطرفین یا هر دو طرف، متأهل باشند؛  البته واژه «محصنه» به معنای زنِ شوهردار است (یعنی حداقل ، زن، باید دارای همسر باشد) که جرم زنای محصنه قابل اثبات و پیگیری باشد.

زنای غیرمحصنه :

در اسلام و شرع نوعی زنا یا رابطه جنسی نامشروع با رضایت طرفین ، خارج از چهارچوب ازدواج شرعی(موقت یادائمی) است که یکی از آنها یا هر دوی آنها مجرد (فاقد همسر) باشند.

در واقع دو شرط تجرد و رضایت برای این عمل لازم است. یعنی جوان مجردی که همسر ندارد می خواهد مرد باشد یا زن، اگر با آن دیگری زنا کند آن را زنای غیر محصنه می‌گویند.

در صورتی که رضایت یک نفر دخیل نباشد ، این عمل تجاوز جنسی محسوب می شود .  در صورتی که پرونده تجاوز جنسی دارید می توانید از راهنمایی های وکیل تجاوز جنسی متخصص در این امر بهره ببرید..

شرایط تحقق جرم زنای محصنه :

  1. انجام رابطه جنسی بین زن و مردی که با هم ازدواج نکرده‌اند.خواه موقت خواه دائم (عدم رابطه زوجیت)
  2.    یکی از طرفین یا هر دوی آن‌ها باید متاهل باشدو جرم زنا بین زن و مرد عاقل و بالغ واقع شود.
  3. یکی از اصلی ترین  شرایط برای محقق شدن جرم  زنا، این است که هیچگونه رابطه زوجیت خواه دائمی خواه موقت بین آن‌ها وجود نداشته باشد.
  4. در ارتکاب جرم زنا موقت یا دائمی بودن عقدنکاح  اهمیتی  ندارد. استفاده از دستگاه ردیاب و شنود در ماشین شخصی شما، حتی اگر فرد مرتکب همسر شما باشد، جرم محسوب می‌شود.
گروه وکلای حق وران
گروه وکلای حق وران ارائه خدمات مشاوره و وکالت حقوقی

شرایط اثبات جرم زنای محصنه

۱.اعتراف واقرار شخص زناکار به عمل زنای محصنه:

اگرخود شخص زانی یازانیه  اعتراف کند که  مرتکب جرم زناشده است. است. لذا در اینجا مجازات زنای محصنه شامل حال او خواهد شد و باید انجام شود.

شخصی که به جرم زنااعتراف می کند باید دارای شرایطی باشد مثل: عاقل و بالغ بودن

 باید با اراده ی خود این اعتراف کندنه بااجبار و بایدحتما چهار مرتبه به کار خود اعتراف کند(حتی اگر سه مرتبه هم بگوید ازجانب قاضی پذیرفته  نخواهد بود.  چهار مرتبه تاکید شده است. و این اعتراف باید درنزد قاضی و دادگاه باشد.

 در صورت بروز چنین شرایطی می توانید از وکیل رابطه نامشروع متخصص در امر  کمک بگیرید .

چندنکته مهم درمورد اقرار

  1. عاقل وبالغ :شخصی که به زنااعتراف می کند، باید، عاقل و بالغ باشدمحجورنباشد
  2. اراده واختیار :فرد باید، با اراده خودش به زنااقرار کند و در این کار، اجباروجودنداشته باشد.
  3. اقرار باید، حتما نزد قاضی ومحکمه شرع باشد و اقرار نزد سایر افراد، اعتباری ندارد.

 

ذکراین نکته ضروری است که فرد باید، 4 مرتبه به عمل زنا اقرار کند؛ اقرار دو یا سه مرتبه، موجب اثبات زنا نمی شود.

۲.شهادت به زنای محصنه:

در رابطه باعمل زنا شهادت  چهار نفرفرد عادل  بضروری است  تا شهادت آنها مورد قبول واقع شود.. در خصوص آن چهار شاهد، می‌توان گفت باید چهار مرد عادل و بالغ باشند   به دلیل سخت گیری در شرایط شهادت، این نوع شهادت عملا غیر ممکن است .

۳. علم قاضی برای اثبات عمل زنای محصنه:

یکی دیگر از راه های اثبات زنا علم قاضی  می باشد.

 علم قاضی در اثبات زنا، به این صورت است  که  با استفاده از امارات( یعنی نشانه ها) مانند مشاهده فیلم رابطه جنسی یا تصاویر موجود در پرونده یا هر طریق دیگری، برای قاضی، محرز می شود که عمل زنا رخ داده است، دراین  مواقع است که قاضی شرع می تواند، در خصوص زنا حکم مجازات را صادر کند؛ چرا که علم قاضی، بر هر دلیلی، ارجحیت دارد.

زنای محصنه و مجازات آن
زنای محصنه و غیر محصنه

مجازات جرم زنای محصنه :

مجازات جرم زنای محصنه، از جرایم مستوجب حد است . و مجازاتی که برای آن تعیین شده است در واقع  برگرفته از آیات قرآن و شرع مقدس اسلام است.

مجازات زنا می‌تواند موجب سلب حیات  و یا سایر مجازات‌هایی چون شلاق و سنگسار باشد.

در هر روی ، مجازات حکم زنای محصنه در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی بیان شده است. بدین ترتیب که زانی و یا زانیه محصنه به مجازات سنگسار محکوم می‌شوند. مرد و زنی که اقدام به زنا می‌کنند و نوع ارتکاب زنای محصنه تشخیص داده شود، حد آن‌ها رجم (سنگسار) است.

در صورتی که شرایط احصان برای زناکار وجود داشته باشد مجازات سنگسار را برای زانی و زانیه اجرا می‌کنند.

می‌توان به این صورت  بیان کرد که مجازات زنای محصنه در حالت کلی، سنگسار است اما طبق قانون در صورتی که زنای محصنه با بینه ثابت شده باشد، موجب اعمال مجازات اعدام یا سلب حیات  می‌شود.

شرایط تحقق احصان:

احصان در هریک از مرد و زن مقررماده 226 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر محقق می‌شود:

الف – احصان مرد مطابق مقررشرع وقانون عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب – احصان زن مطابق مقررشرع وقانون عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

عدم اثبات احصان :

اگر زن و مرد متاهل باشند ولی هیچ کدام به همسر دسترسی نداشته باشند  و یا اینکه زن و مرد در حال گرفتن طلاق باشند زنای غیرمحصنه محسوب می شود.

 

اگر در مورد سقط جنین حاصر از زنا سوال دارید می توانید تمام مسائل قانونی آن را از وکیل سقط جنین متخصص سوال کنید.

وباعث خروج  طرفین از احصان (عفاف)  می‌شود و به عنوان یک جرم در نظر گرفته می‌شود.

درماده  227 قانون مجازات اسلامی، از لفظ وکلمه ازقبیل استفاده نموده واین بدان معناست که، مصادیق و موارد خروج زن یا مرد از احصان،  به موارد مذکور در این ماده منحصر نبوده و ودایره شمول بزرگتری را دارا می شود. هر مسئله ای که نزدیکی زن ومردعاقل و بالغ متاهل رابه موجب عقد دائم  محدود کند، می تواند از شرایط خروج زن و مرد از احصان، باشد.

گروه وکلای حق وران
گروه وکلای حق وران

عدم اجرای مجازات حددرجرم زنای محصنه:

در شرایطی که امکان اجرایی حکم رجم وجود نداشته و یا طبق شرایط قانونی اعدام زانی یا زانیه جایز نباشد، در نهایت زانی و زانیه به مجازات صد ضربه شلاق محکوم می‌شود.

مجازات زنای غیرمحصنه :

اگر زن مجردی با مرد مجرد زنا کنند، هر دو زانی وزانیه  غیر محصنه محسوب می شوند و حکم زنای غیرمحصنه بر آن ها جاری می شود.

چنانچه یکی ازطرفین  زن یا مرد، همسر داشته باشد و دیگری مجرد باشد، زنا نسبت به شخصی که متاهل است، زنای محصنه و نسبت به شخصی که مجرد است، زنای غیرمحصنه به شمار می آید، مگر اینکه فرد متاهل نیز شرایط احصان را نداشته باشد.

ماده 230 قانون مجازات اسلامی، در خصوص حکم مجازات زنای غیرمحصنه، مقرر می دارد: “حد زنا در مواردی که مرتکب، غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.” بر اساس این ماده، می توان پنداشت : حکم زنای غیر محصنه، مجازات حد شلاق، به میزان صد ضربه است.

گفتنی است ، از آنجا که این مجازات، یک مجازات حدی می باشد، امکان تبدیل و تخفیف آن وجود نخواهد داشت.

برخی مراجع دینی معتقدند، مرتکب فعل زنا ، زانی یا زانیه، علاوه بر کیفر زنای غیرمحصنه، بهتر است به پرداخت کفاره که می تواند آزاد کردن برده، اطعام فقرا یا روزه باشد، اقدام نماید.

 

در صورتی که سوالی در مورد جرم زنای محصنه یا زنای غیرمحصنه و شرایط اثبات آن را دارید و در تهران ساکن هستید می توانید از یکی از  ده وکیل خوب تهران که به شما معرفی میشود بهره ببرید.

همچنین اگر که تمایل به مطرح کردن سوال خود به صورت رایگان دارید ، می توانید از صفحه پرسش و پاسخ اقدام نمائید.

و اگر که می خواهید در اسرع وقت پاسخ خود را بیابید ، مشاوره حقوقی تلفنی راهکار شماست .

وکلای حق وران راهنمای شما در رسیدن به نتیجه مطلوب می باشند. شماره تماس : ۰۹۱۲۹۴۲۶۶۷۴

ما را در اینستاگرام دنبال نمایید

 haghvaran@

 

 

 

 

خانم آخرتیمشاهده نوشته ها

Avatar for خانم آخرتی

این مقاله توسط گروه وکلای حق وران، تشکیل شده از وکلای حرفه ای و پایه یک دادگستری با سالها تجربه ، تحریر و نظارت شده است و به منظور پاسخگویی به نیازهای شما گردآوری شده است. در صورتی که شما سوالات مشابه دارید ، پائین همین پست بپرسید تا مطلب مورد نظر شما گردآوری شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *