جرم جعل وعواقب آن

عواقب و پیامدهای قانونی جرم جعل چگونه است.


روش معمول جعل عبارت است از تهیه یک نوشته جعلی و امضای نام دیگری بر روی آن یا ایجاد تغییر اساسی در نوشته معتبری که قبلاً توسط دیگری امضا شده است.جعل یکی ازجرایم یقه سفید یا بدون خشونت است.

هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که مرتکب جرم جعل شوند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده ،به حبس از یک تا پنج سال جزای نقدی‌ محکوم خواهد شد.

جعل چیست؟

چک، اسناد قابل معامله، قراردادها، وصیت نامه ها، اسناد و مدارک از جمله اسنادی هستند که ممکن است درمعرض جعل قراربگیرند.. اما جعل شامل برخی از اسنادی نیز می شود که هیچ اثر قانونی ندارند اما معمولاً در دنیای تجارت به آنها استناد می شود، مانند توصیه نامه جعلی برای استخدام.

 روش معمول جعل عبارت است از تهیه یک نوشته جعلی و امضای نام دیگری بر روی آن یا ایجاد تغییر اساسی در نوشته معتبری که قبلاً توسط دیگری امضا شده است.جعل یکی ازجرایم یقه سفید یا بدون خشونت است. اساسی ترین نوع جعل غیرخشونت آمیز ، استفاده غیرمجاز یاازامضای شخص دیگری است.

جرم جعل وعواقب آن
جرم جعل چگونه است

جرم جعل چگونه است؟

مطابق ماده 523 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

یا شامل جعل امضای یک فرد، به منظور دسترسی به اطلاعات امن آنها، مانند سوابق شخصی یا حساب های بانکی است. یک مثال رایج ،جعل امضای یک فرد در چک سفید است.

جعل ممکن است شامل ایجاد اسناد تقلبی نیز باشد. یا ممکن است شامل کپی کردن امضای یک فرد و سپس قرار دادن آن بر روی سند دیگری بدون رضایت یا اطلاع آنها باشد.

انواع جرم جعل :

دربررسی جرم جعل به دو نوع جرم برمی خوریم که باید بتوانیم آنهارا ازهم تفکیک کنیم .
الف )جعل مادی  ب) جعل معنوی یامفادی

الف) جعل مادی:

یعنی جاعل با یک عمل فیزیکی ، بتواند تغییراتی درمدل اصلی به وجود آورد.

مثلا با تراشیدن یا خراشیدن یا انجام هر نوع عمل مادی، شخص جعل را در سند و نمونه اصلی پدید می‌آورد. ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی به جعل مادی نظارت دارد.

ب) جعل معنوی :

جاعل بدون ایجاد تغییر در نمونه اصلی، مطلبی را به قصد زیان به اعتبار شخص در سند یا نمونه اصلی درج کرده و صحت آن را خدشه‌دار می‌کند. ماده 534 قانون مجازات اسلامی به جعل معنوی یا مفادی اشاره دارد.

این نوع جعل توسط کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی واقع می شود و افراد عادی نمی توانند مرتکب جعل معنوی یا مفادی شوند .

گروه وکلای حق وران
گروه وکلای حق وران ارائه خدمات مشاوره و وکالت حقوقی

 

 

جرم جعل سند رسمی ومجازات آن:

طبق ماده 532 قانون مجازات اسلامی، هر کارمند یا مسئول دولتی که در اجرای وظایف خود در نوشته‌ها، اسناد، سجلات، دفاتر رسمی یا مواردی مشابه تزویر کند، مثل جعل امضا، مهر، خط، الحاق کلمه یا تغییر نام‌ها، علاوه بر پیامدهای اداری و جبران خسارت، به حبس از یک تا پنج سال یا جریمه نقدی از پنجاه میلیون تا دویست و پنجاه میلیون ریال محکوم می‌شود.

جرم جعل سند عادی ومجازات آن :

مطابق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال یا به 25/000/000 تا 100/000/000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

انواع مجازات درجرم جعل :

الف )جعل اسکناس و اسنادتععهدآوربانکی :

ماده 526قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

طبق قانون، اگر کسی اسکناس، اسناد بانکی مانند برات‌های بانکی یا چک‌های بانکی، سایر اسناد تعهدآور بانکی، اوراق بهادار، یا حواله‌های دولتی را با نیت ایجاد اختلال در وضعیت مالی، اقتصادی، امنیت سیاسی یا اجتماعی جعل کند، وارد کشور کند یا با علم به جعلی بودن آنها استفاده نماید، و در صورتی که به عنوان مفسد فی الارض یا محارب شناخته نشود، به حبس از پنج تا بیست سال محکوم خواهد شد.

ب) جعل مدارک تحصیلی وآموزشی :

ماده 527قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

اگر کارمندی از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها یا موسسات دولتی، شهرداری‌ها، یا نهادهای انقلاب اسلامی دست به جعل یا استفاده از اسناد جعلی بزند، به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

پ) جعل امضای مسئولین واسناددولتی :

ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
1 – احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
2 – مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
3 – احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.
4 – منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود.
5 – بانک‌ها اسکناس رایج داخلی یا خارجی را منتشر می‌کنند، برات‌ها را قبول می‌کنند، چک‌ها را صادر می‌کنند، و سایر اسناد تعهدآور بانکی را انجام می‌دهند.

ت)جعل کردن توسط کارکنان دولتی:

ماده 534 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

(جزای نقدی اصلاحی 1399/11/08)- هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌ های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا 50/000/000 تا 250/000/00 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

گروه وکلای حق وران

چگونه جرم جعل را ثابت کنیم؟

برای اثبات جرم جعل، عناصر متعددی وجود دارد که برای مجرم شناخته شدن متهم باید وجودداشته باشد، از جمله:یک فرد باید بتواند سند جعلی را بسازد، استفاده کند، در اختیار داشته باشد یا تغییر دهد.

جرم جعل وقتی اتفاق می‌افتد که تغییر داده شدن نمونه اصلی بتواند بر حقی قانونی اثر بگذارد.

عوامل تحقق جرم جعل به شرح ذیل تقسیم بندی می شود:

      1.ساختن نوشته یا سند

      2.تغییر در تاریخ یا متن اسناد

3.الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر

      4.بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

گروه وکلای حق وران
گروه وکلای حق وران

سخن پایانی :

جعل، در قانون،  می تواند یک نوشته دروغین به قصد کلاهبرداری باشد  و لازم نیست که حتما یک دست خط باشد. جرم جعل ، حکاکی و تغییر را نیز شامل می شود. .از آن جایی که مباحث مربوط به جرم جعل و مصادیق آن به  مهارت بالایی نیازدارد  حضور یک وکیل متخصص در کنار متضررین ازاین جرم بسیار احساس می‌شود، از این رو به مخاطبان گرامی توصیه می‌نماییم در صورت بروز مشکلات ناشی ازاین جرم  با یک وکیل  مشاوره داشته باشید.

در صورتی که سوالی در مورد متهم به جرم جعل اسناد یامدارک هستید یاخود قربانی جعل مدارک می باشید  و در تهران ساکن هستید می توانید از یکی از  ده وکیل خوب تهران که به شما معرفی میشود بهره ببرید.

همچنین اگر که تمایل به مطرح کردن سوال خود به صورت رایگان دارید ، می توانید از صفحه پرسش و پاسخ اقدام نمائید.

و اگر که می خواهید در اسرع وقت پاسخ خود را بیابید ، مشاوره حقوقی تلفنی راهکار شماست .

 

وکلای حق وران راهنمای شما در رسیدن به نتیجه مطلوب می باشند. شماره تماس : ۰۹۱۲۹۴۲۶۶۷۴

ما را در اینستاگرام دنبال نمایید

 haghvaran@

 

خانم آخرتیمشاهده نوشته ها

Avatar for خانم آخرتی

این مقاله توسط گروه وکلای حق وران، تشکیل شده از وکلای حرفه ای و پایه یک دادگستری با سالها تجربه ، تحریر و نظارت شده است و به منظور پاسخگویی به نیازهای شما گردآوری شده است. در صورتی که شما سوالات مشابه دارید ، پائین همین پست بپرسید تا مطلب مورد نظر شما گردآوری شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *