عدم صلاحیت پدر برای حضانت

اثبات عدم صلاحیت پدر برای حضانت


 

حضانت فرزندان تا پایان ۷ سالگی با مادر است و بعد از آن برای دختران تا ۹ سال و برای پسران تا ۱۵ سال  با پدر است.

بااثبات موارد ذیل ، می توانیم برای عدم صلاحیت پدر اقدام کنیم. هرچند بدون داشتن مواردذیل ،می توانید دراین راه ازمشاوره و راهنماییهای کاربردی وکلای مجرب وکاردان  مجموعه حق وران بهره ببرید وپرونده حضانت رابه نفع خود خاتمه دهید.

 • اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار
 • اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا.
 • ابتلا به بیماری های روانی و تشخیص صحت آن توسط پزشکی قانونی.
 • سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود کارهای غیر اخلاقی و فساد و فحشا، تکدی گری و انجام کارهای قاچاق.
 • و در صورتی که فرزند مورد ضرب و جرح خارج از حد متعارف شود.

حضانت به چه معناست؟

حضانت به عبارت ساده به معنای نگهداری و مراقبت از فرزند است. قانون مدنی ازحضانت به عنوان حق وتکلیف والدین دربرابرفرزند یادمی کند.

 

گروه وکلای حق وران
گروه وکلای حق وران

سلب حضانت

هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ نماید.

مسئولیت کیفری برای عدم انجام وظیفه درنگهداری ازفرزند درماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده «هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی ‌ نفع و به ‌ دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می ‌شود.

حضانت فرزندان در صورت جدایی زوجین

حضانت فرزندان تا پایان ۷ سالگی با مادر است و بعد از آن برای دختران تا ۹ سال و برای پسران تا ۱۵ سال  با پدر است. لذا قبل از دادخواست طلاق، دادخواست حضانت، سلب حضانت و ملاقات فرزند در دادگاه ها پذیرفته می شود. مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی برای نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است .
تبصره – بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف ، نگهداری طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.

یکی از وظایف دادگاه در پرونده های طلاق اعم از طلاق توافقی ، طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه ، تعیین تکلیف درخصوص نگهداری و ملاقات فرزندان است که ملاک برای دادگاه  رعایت مصلحت طفل است.

 

چگونه صلاحیت پدر یا مادر برای حضانت و نگهداری فرزند از بین می رود؟

بااثبات موارد مشروحه ذیل ،مطابق ماده 1173 قانون مدنی ، می توانیم برای عدم صلاحیت پدریا مادر اقدام کنیم:

 • اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار
 • اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا.
 • ابتلا به بیماری های روانی و تشخیص صحت آن توسط پزشکی قانونی.
 • سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود کارهای غیر اخلاقی و فساد و فحشا، تکدی گری و انجام کارهای قاچاق.
 • و در صورتی که فرزند مورد ضرب و جرح خارج از حد متعارف شود.

 

اگر پدر یامادر یکی از دلایل سلب حضانت را داشته باشد، نزدیکان، اقربای طفل و قیم او، باید دادخواست سلب حضانت را به دادگاه خانواده ارائه دهد. دادگاه صالح، پرونده دادخواست سلب حضانت فرزند از پدریامادر را بررسی کرده، حضانت فرزندان را به والد شایسته ی حضانت یا نزدیکان کودک واگذار می‌کند.

 

عدم صلاحیت پدر برای حضانت
عدم صلاحیت پدر برای حضانت

 

بهتراست  موارد زیر را درمورد حضانت حتما بدانیم:

فرزندان را نمی توانیم بدون دلیل محکمه پسند وقانونی از پدر یا مادری که حضانت طفل بر عهده اوست یا جدپدری جدا نمود .

دردعوی سلب حضانت ، ذینفع می تواند علاوه بر پدر یا مادر ، جد پدری یا هر شخصی دیگری باشد مشروط برااین که بتواند به طریقی حضانت فرزند را از آن خود نماید.
در صورتی که خواهان دعوی عدم صلاحیت حضانت فرزند، فساد اخلاقی و محکومیت های کیفری را دلیل اقامه دعوی حضانت بداند باید بتواند برای اثبات آن  مستندات محکمه پسندی ارائه نماید.صرف بداخلاقی پدر یا مادر با فرزند نمی تواند از دلایل سلب حضانت فرزند باشد.چنانچه مرد در عقدنامه یا دروکالت درطلاق ، حضانت دائم فرزند را بعد از طلاق و جدایی به زن داده باشد ازدواج مجدد زوجه نمی تواند مانع سلب حضانت فرزند شود.

 

بررسی نکات حقوقی درخصوص اثبات عدم صلاحیت 

 • اگر مدعی هستید که شخصی که حضانت فرزندتان برعهده اوست کودک را کتک می‌زند یا بدرفتاری می کند “در مواردی که آثار ضرب و جرح مشهود نیست” یامدعی آزار روحی و روانی برفرزندتان هستید، حتما باید شاهد داشته باشید .
 • اگر آثار ضرب و جرح روی بدن کودک وجود دارد؛ می‌توانید گواهی پزشکی قانونی را به دادگاه ارائه کنیدو صبورباشید.
 • در صورت فوت پدر یا مادر، حق حضانت طفل با از والد در قید حیات است. مثلاٌ اگر پدر فوت کند،‌ حق حضانت به مادر می‌رسد.
 • در صورت فوت پدر و مادر و یا عدم صلاحیت هر دو آن‌ها، هر یک از بستگان می‌توانند از دادگاه درخواست واگذاری حق حضانت طفل را بخواهند.

 

ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است: «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.»

نکته مهم :

اگر به علت طلاق والدین، حضانت فرزندان بر عهده مادر باشد اما مادر به دلایلی از جمله ازدواج مجدد، بیماری صعب العلاج (جنون) و .. صلاحیت نگهداری و مراقبت از فرزندان را نداشته باشد، پدر با ارائه دادخواست حکم حضانت را به انضمام مدارک لازم نظیر استشهادیه و گواهی پزشک معالج به دادگاه خانواده تقدیم و می‌تواند حکم حضانت فرزندان را از مرجع صالح دریافت نماید.توجه داشته باشیم مواردذکرشده درموردپدرنیزصادق است.

 

آیا می توان با استناد به اعتیاد پدر برای سلب حضانت وی اقدام نمود ؟

بله.اگر پدری به الکل یا مواد مخدر و .. اعتیاد زیان آور داشته باشد و اعتیاد پدر به ضرر فرزند باشد( تشخیص اعتیاد زیان آور به عهده قاضی دادگاه خانواده است) می توان از وی سلب حضانت کرد .  مگر اینکه پدر بتواند با ارائه مدارک لازم و گواهی عدم اعتیاد ، ثابت کند معتاد نیست.

 

گرفتن حضانت فرزند توسط مادر 

 •  سلامت عقل و روان
 • عدم ابتلا به بیماری های واگیردار
 • داشتن توانایی جسمی و عملی لازم برای نگهداری از کودک
 • عدم ازدواج مادر
 • مسلمان بودن، مطابق با ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی کافر شدن یکی از والدین سبب سلب حضانت از او می شود.
 • تهیه محل سکونت امن و ثابت برای کودک

چنانچه مادر هیچ یک از شرایط سلب حضانت را نیز نداشته باشد بازهم می تواند بااستفاده ازیک وکیل خانواده مجرب حضانت فرزند خود را بگیرد. همچنین هنگامی که حضانت طفل با پدر است و مادر مدارک و مستنداتی مبنی بر اینکه پدر دارای مشکلات اخلاقی می باشد را داشته باشد، می تواند به دادگاه مراجعه کرده درخواست سلب حضانت از پدر را مطرح کند.

گروه وکلای حق وران

سخن پایانی :

با توجه به مواردگفته شده ی فوق ، حضانت علاوه بر  حق پدر و مادر ، تکلیف آن ها نیز هست . بنابراین والدین بدون دلیل نمی تواند از قبول حضانت فرزند خود امتناع کنند.  همچنین دریافت حضانت فرزند ازجمله دعاوی حقوقی با شرایط و پیچیدگی‌ های خاصی خود است. لذا، بهتر است از یک وکیل مجرب و باتجربه درمجموعه حق وران مشاوره های لازم وکاربردی را دریافت کنیدتابتوانید دعوی رابه نفع خود خاتمه دهید.

در صورتی که سوالی در مورد حضانت را دارید و در تهران ساکن هستید می توانید از یکی از  ده وکیل خوب تهران که به شما معرفی میشود بهره ببرید.

همچنین اگر که تمایل به مطرح کردن سوال خود به صورت رایگان دارید ، می توانید از صفحه پرسش و پاسخ اقدام نمائید.

و اگر که می خواهید در اسرع وقت پاسخ خود را بیابید ، مشاوره حقوقی تلفنی راهکار شماست .

وکلای حق وران راهنمای شما در رسیدن به نتیجه مطلوب می باشند. شماره تماس : ۰۹۱۲۹۴۲۶۶۷۴

ما را در اینستاگرام دنبال نمایید

 haghvaran@

 

خانم آخرتیمشاهده نوشته ها

Avatar for خانم آخرتی

این مقاله توسط گروه وکلای حق وران، تشکیل شده از وکلای حرفه ای و پایه یک دادگستری با سالها تجربه ، تحریر و نظارت شده است و به منظور پاسخگویی به نیازهای شما گردآوری شده است. در صورتی که شما سوالات مشابه دارید ، پائین همین پست بپرسید تا مطلب مورد نظر شما گردآوری شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *