:وثیقه برای شرب خمر

:وثیقه برای شرب خمر{حق وران}


وثیقه برای شرب خمر(Pledge for drinking alcohol) می‌تواند شامل:

وجه نقد؛ ضمانت بانکی ؛مال منقول ؛غیر منقول؛ سند ملکی و یا هر چیزی باشد که شخص متهم یا وکیل شرب خمر در قبال آزادی موقت یا مرخصی بازداشتی یا زندانی مشروبات الکلی به صندوق دادگستری و مراجع مربوطه تودیع می شود.

در بخشی از جرایم مشروبات الکلی که قاضی تشخیص دهد قرار صادره حضور متهم در مواقع لزوم تضمین شده نیست بنابر این برای جلوگیری از بازداشت متهم صدور قرار وثیقه میباشد .

تا به محض احضار از طرف مراجع قضایی در دسترس باشد .

ضمن اینکه وثیقه های مالی جنبه پرداخت خسارت بزه دیده محسوب می شود.

 

گروه وکلای حق وران
گروه وکلای حق وران

چرایی قرار اخذ وثیقه ؟

مطابق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، قانون‌گذار با هدف دسترسی به متهم، حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی در صورت وجود دلایل کافی، برای بازپرس اجازه صدور یکی از قرارهای کیفری متناسب با اوضاع و شرایط متهم و میزان جرمی که انجام داده را فراهم کرده است. قرار اخذ وثیقه یکی از قرارهای تأمین کیفری می‌باشد. اخذ وثیقه، شامل وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول است. بدین صورت که متهم و یا فرد ثالثی به نفع متهم، مالی را به دادگاه می‌سپارد تا از بازداشت شدن او جلوگیری کند.

شرایط وثیقه برای مرخصی

 قرار وثیقه؛ قرار تامین اندازه کیفری می باشد که؛ باعث جلوگیری از بازداشت متهم خواهد شد.

بر همین اساس قرار وثیقه از طرف دادستان؛ قاضی یا بازپرس یا مراجع مربوطه در زمان وقوع جرم صادر می شود؛ تا اقدام به بررسی و پیگیری کامل پرونده به جای بازداشت یا زندانی کردن فرد شود.قرار وثیقه برای شرب خمر یکی از مطمئن ترین روش ها در قرارهای موجود آیین دادرسی کیفری می باشد که آزادی فرد متهم مشروط می باشد و در صورتی که متهم در زندان باشد و به واسطه وثیقه مرخصی بگیرد آزادی موقت می باشد و هر زمان که به وی نیاز باشد؛ باید فوراً در مراجع قضایی حضور پیدا کند و در دسترس باشد. مبلغ وثیقه زندانی موقت بر عهده مراجع قضایی می باشد که اقدام به صدور قرار وثیقه می کنند. 

میزان وثیقه بر اساس نوع جرم ارتکابی متهم و شدت آن ؛میزان خسارت و شرایط موجود پرونده مشخص خواهد شد.

شرایط-وثیقه-برای-مرخصی

بازداشتی یا زندانی باید مبلغی معادل وثیقه به عنوان ضمانت نامه بانکی؛ یا مال منقول و غیرمنقول یا وجه نقد معرفی کند.

چنانچه زندانی در مورخ معین شده بعد از اتمام مرخصی در زندان حضور پیدا نکند؛ مسئولیت وی با وثیقه گذار می باشد که ممکن است گاهی وثیقه از طرف خود زندانی گذاشته شده باشد که در این صورت فوراً مال ضبط می‌شود.

اگر وثیقه برای شرب خمر از طرف شخص دیگری گذاشته شود به وثیقه گذار اخطار داده میشود که با پایان اتمام مرخصی متهم باید در زندان حاضر شود .

چنانچه وثیقه گذار از احضار زندانی عاجز باشد وزندانی بدون هرگونه عذر موجه تا ۲۰ روز مراجعه نکند؛ به دستور مقامات قضایی وثیقه ضبط میشود.

در صورتی که ارزش و بهای مال وثیقه بیشتر از مبلغ تعیین شده در وثیقه باشد کلیه هزینه های ضروری کسر شده و بقیه آن به وثیقه گذار برگردانده خواهد شد.

وثیقه برای شرب خمر

مراحل گذاشتن وثیقه برای شرب خمر 

مراحل صدور قرار وثیقه در مراجع قضایی شامل دو مرحله می شود که متهم میتواند با اطلاع از این مراحل فورا اقدام نمایند.

مرحله اول

زندانی باید از مقامات قضایی درخواست مرخصی و آزادی موقت با قرار وثیقه اعلام کند.

سپس قرار وثیقه به زندانی ابلاغ خواهد شد.

مرحله دوم اگر زندانی دارای وثیقه شخصی باشد؛ با معرفی آن می‌تواند فوراً اقدامات لازم را انجام دهد.

در صورت عدم داشتن وثیقه میتوانید از سند اجاره ای نیز استفاده کنید.

با قبولی وثیقه از طرف مقامات قضایی زندانی آزاد خواهد شد.

مبلغ وثیقه برای شرب خمر

معمولاً مبلغی که برای وثیقه شرب خمر در نظر گرفته می‌شود؛ مطابق با نوع جرم ارتکابی متهم در نظر گرفته می‌شود. زمانی که متهم به شرب خمرمرتکب جرمی شده باشد که در آن میزان خسارت وارده مشخص نباشد؛ برای این منظور از طریق مراجع قانونی و بررسی کارشناس برای میزان خسارت وارده مبلغی را تعیین می کنند و نهایتاً با شرایط پرونده تطبیق داده می‌شود.

مراجع قضایی که قدام به صدور وثیقه می‌کنند؛مبلغ وثیقه را تشخیص می‌دهند و با وثیقه در نظر گرفته شده آزادی موقت زندانی تضمین می‌شود. چون که در هر صورت به محض اینکه در هر زمان مرجع قضایی نیازمند حضور زندانی باشد؛ باید در دسترس باشد. همچنین مبلغ وثیقه می‌تواند معادل مبلغ مذکور وجه نقد یا ضمانت بانکی یا مال منقول و غیرمنقول به عنوان وثیقه معرفی شود و تا زمان معرفی مال در بازداشت خواهد ماند.

تعیین نوع وثیقه بر عهده چه کسی است

تعیین نوع وثیقه در واقع از اختیارات متهم محسوب می‌شود. چون که فقط مقامات قضایی قرار وثیقه نقدی صادر می‌کنند و متهم می‌تواند مال یا هر چیز دیگری را به عنوان وثیقه به مراجع قانونی معرفی کند.

ضبط وثیقه در صورت عدم حضور متهم

بر اساس ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی اگر متهم در موقعی که مراجع قانونی حضور شخصی وی را لازم بداند و متهم بدون هرگونه عذر موجهی در زمان مقرر حاضر نشود؛ در صورتی که وثیقه گذار خود متهم باشد که طی مدت یک ماه متهم را تحویل دهند .چنانچه وثیقه گذار نسبت به حضور متهم اقدام خاصی انجام ندهد و علت موجهی نداشته باشد وثیقه شخص ثالث نیز ضبط می‌شود. گاهی ممکن است ارزش مال مورد وثیقه چیزی بیشتر از مبلغ تعیین شده در قرار وثیقه باشد که در این گونه موارد وجه مشخص شده در قرار وثیقه را کسر کرده و بر اساس دستورات اجرایی مازاد بر وجه تعیین شده به وثیقه گذار مسترد می‌شود.

نکته

گاهی مواقع ممکن است متهم نتواند به دلیل عدم تمکن مالی اقدام به ارائه وثیقه به مراجع قانونی کند. برای این منظور می‌تواند دادخواستی مبنی بر اعسار و اثبات عدم تمکن مالی به دادگاه ارائه کند تا عدم توانایی مالی خود در خصوص ارائه وثیقه را اطلاع بدهد. برای این منظور شما می‌توانید برای دفاع از حق و حقوق خود از مشاوره حقوقی وکیل خوب تهران در مجموعه حق  وران کمک بگیرید ؛ تا با ارائه راه حل‌های مناسب گزینه‌های مناسب‌تری را برای دفاع ارائه دهید.

شرایط آزادی وثیقه 

وثیقه به عنوان ضمانت از فرد متهم برای جلوگیری از بازداشت شدن او توسط مرجع قضایی درخواست می‌شود. بعد از توقیف وثیقه توسط دادگاه و گذشت زمان با صدور رأی قطعی برای متهم، وثیقه‌گذار (متهم/ شخص ثالث) می‌تواند درخواست آزادی وثیقه خود را داشته باشد. البته حق درخواست آزادی وثیقه توسط وثیقه‌گذار در هر مرحله از تحقیق و دادرسی با معرفی و تحویل متهم به دادگاه امکان‌پذیر می‌باشد.

 

مشاوره حقوقی رایگان

گروه وکلای حق وران متشکل بهترین وکلای خوب تهران آماده ارائه مشاوره حقوقی ؛قبول و پیگیری پرونده ها در زمینه های:

وکیل قاچاق کالا و ارز ؛وکیل ملکی؛ وکیل مالیات؛ وکیل ارث، وکیل شرب خمر؛ وکیل رابطه نامشروع؛ وکیل جرایم اینترنتی؛ وکیل تابعیت؛ وکیل پیش فروش آپارتمان  ؛وکیل خانواده ؛وکیل دعاوی شهرداری و…

می باشد.

برای پاسخگویی فوری در ۲۴ ساعت شبانه روز می توانید از بخش تماس تلفنی فوری اقدام کنید.

اخذ مشاوره رایگان از بخش پرسش و پاسخ 

اخذ مشاوره آنلاین از طریق مشاوره واتساپی

گروه وکلای حق وران

منیره شفیعیمشاهده نوشته ها

Avatar for منیره شفیعی

من منیره شفیعی با بیش از 4 سال سابقه، نویسنده گروه وکلای حق وران هستم . این مقاله توسط گروه وکلای حق وران، تشکیل شده از وکلای حرفه ای و پایه یک دادگستری با سالها تجربه ، تحریر و نظارت شده است و به منظور پاسخگویی به نیازهای شما گردآوری شده است. در صورتی که شما سوالات مشابه دارید ، پائین همین پست بپرسید تا مطلب مورد نظر شما گردآوری شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *