نمونه رای رابطه نامشروع پیامکی

وکیل برای نمونه رای رابطه نامشروع پیامکی


نمونه رای رابطه نامشروع پیامکی که در این مقاله قرار داده ایم برای آشنایی بیشتر با روش صدور رای در این خصوص می باشد. نمونه رای رابطه نامشروع پیامکی مذکور در خصوص عدم پایبندی اخلاقی یکی از زوجین نسبت به دیگری می باشد.

پایبندی به اصول اخلاقی از جمله عوامل موثر در پیروی از احکام فقهی و رعایت قوانین و مقررات کیفری می باشد در واقع آزادی روابط در جوامع مختلف متفاوت است. در غرب روابط آزاد؛ اما در اسلام در یک چارچوب قانونی و پذیرفته شده میباشد؛ که خارج از این روابط مشمول مجازات و جرم رابطه نامشروع محسوب می‌شود.

در واقع هرگونه رابطه جنسی شامل: مضاجعه؛ تقبیل ممنوع می باشد و از روابط مادون زنا محسوب می شود که تشخیص آن بر عهده قاضی محترم دادگاه خواهد بود.
در ماده ۶۳۷ رابطه نامشروع رابطه زن و مرد بدون علقه زوجیت یا عمل منافی عفت جرم بوده و مشمول مجازات شلاق است.

تماس با وکیل متخصص09129426674

نمونه رای رابطه نامشروع پیامکی

خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده آقای (م.م.) فرزند (الف.) ۲۸ ساله، ساکن یزد- هرات … با تقدیم شکایتی علیه (ح.ن.) به کلانتری مرکزی شهرستان خاتم اعلام جرم نمود و توضیح داده است: ساعت ۸:۳۰ امشب ۲/۷/۱۳۹۱ برادرم با من تماس گرفت و از وجود فرد مشکوکی داخل خانه خبر داد وقتی به خانه آمد و درب خانه را باز کردم از وجود آقای (ح.ن.) داخل حمام خانه مطلع شدم که موضوع را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دادیم (ص ۳).

وی بلافاصله در مقارن ساعت ۲۰ (بیست) مورخ ۲/۷/۱۳۹۱ به کلانتری مراجعه و اعلام نمود که در خصوص شکایت خود مبنی بر ورود غیرقانونی آقای (ح.ن.) فرزند (م.) به منزلمان هیچ‌گونه شکایتی ندارم و خواهان ختم پرونده شده است (ساعت شکایت و اعلام گذشت ایشان با هم تناسب ندارد).

مشارالیه مجدداً در تاریخ ۳/۷/۱۳۹۱ به اتهام آقای (ح.ن.) دایر به ورود به عنف و ایجاد رابطه نامشروع در حد خلوت کردن با نامحرم تفهیم نموده که متهم ضمن شرح و بیان کامل نحوه تماس و مراجعه به منزل شاکی به قصد گرفتن دیکشنری و اینکه ایشان عضو کتابخانه نبوده و خانم ط. عضو بوده صحبت کرده ایشان گفت کتاب چند وقت است که دیر کرد خورده است و باید زودتر برگردانم خواستم یک شبه کتاب را بگیرم و مثل امروز برگردانم.

عصر بود که زنگ ایشان زدم با موبایل خودم تماس گرفتم و ایشان گفت می‌توانید بیایید و کتاب را بگیرید حدود ۸ تا ۸:۳۰ بود یکی دو بار با ایشان حرف زدم راجع به این‌که کتاب دارند یا نه… بنده رفتم تا آن را بگیرم وقتی که رسیدم ماشینم جلوی خانه آن‌ها پارک کردم و درب زدم چون هماهنگ کرده بودم درب را باز کردند و گفتند داخل بیایید تا آن را برای شما پیدا کنم؛ بیاورم جلوی پله راهروی اصلی توقف کرده بودم که یک دفعه صدای زنگ درب خانه آمد خانم ط. گفت کنار پله‌ها بایستید تا ببینم که چه کسی است … آقای (الف.م.) که پسر عموی شوهر خانم (ط.) بود پشت درب بود و می‌گفت که کسی که داخل خانه شما آمده است چه کسی بوده است؟

خانم (ط.) گفت کسی نیست و … من برای ورود به خانه آقای (م.) از همسرش اجازه گرفتم و رابطه نامشروعی با همسر ایشان نداشتم شاید کمتر از ۱۰ تا ۱۵ ثانیه بیشتر نشد که آقای (م.) زنگ زد و من دیگر خانم (ط.) را ندیدم قبول ندارم حرف دیگری ندارم (صفحه ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ پرونده).

دادیار به اتهام ورود به عنف و ایجاد رابطه نامشروع با نامحرم در حد خلوت کردن قرار وثیقه به مبلغ ۵۰٫۰۰۰ ریال صادر کرده است. خانم (ف.ط.) نیز در بازجویی مأخوذه به نحوی اظهارات آقای (ح.ن.) را تأیید کرده و گفته است خودم گفتم به داخل سرویس‌ها برود و ما از خانه رفتیم که بعد از چند لحظه دیدم دوباره لامپ‌ها روشن شد که دیدم شوهرم (م.) و پسرعمویش آقای (ن.) را از سرویس بهداشتی پیدا کردند (ص ۱۵).

وی منکر هرگونه ارتباط نامشروع شده است. ۳ پرینت تلفن به شرح اوراق ۳۴ الی ۵۶ پرونده اخذ گردیده مواردی از تماس فی‌مابین متهمان (ح.ن.) و خانم (ط.) گزارش شده است.

نمونه رای رابطه نامشروع پیامکی
مشاوره با وکیل بری نمونه رای رابطه نامشروع پیامکی

النهایه کیفرخواست علیه هر دو نفر ۱٫ (ح.ن.) و ۲٫ خانم (ف.ط.) به اتهام ایجاد رابطه نامشروع در حد خلوت با نامحرم صادر و به دادگاه ارسال که شعبه اول دادگاه عمومی خانم به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۴۶۸- ۲۴/۸/۱۳۹۱ با استدلال و استناد متن پیامک‌های ارسالی و دریافتی از شماره تلفن‌های همراه متهمان به یکدیگر که اقرار به تصرف آن کرده‌اند و قرائن موجود و این‌که نامبردگان علقه زوجین نداشته‌اند و ایضاً توضیحات مفصل دیگری بزهکاری مشارالیهما را محرز دانسته و به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲، ۳، ۴ و ۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هریک از متهمان را به تحمل ۵۰ (پنجاه) ضربه شلاق محکوم و قد گردیده.

 حکم شلاق اولی یعنی (ح.ن.) در سر در ورودی دادگستری شهرستان خاتم اجرا شود. رأی صادره پس از تجدیدنظر خواهی بر اساس دادنامه شماره ۱۱۳۶- ۸/۱۱/۱۳۹۱ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد پس از حذف اجرای شلاق محکوم‌علیه در سر در ورودی دادگستری خانم تأیید و با التفات به وضعیت خاص محکوم‌علیهما و فقد سابقه کیفری و جوانی و تأهل اجرای تمام مجازات مذکور را به مدت ۵ سال مستنداً به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی تعلیق گردیده است.

محکوم‌علیه (ح.ن.) یک بار درخواست اعاده دادرسی نموده که ذیل دادنامه شماره ۱۲۲/۲۹- ۹/۲/۱۳۹۲ شعبه ۲۹ دیوان‌عالی کشور رد شده است. مشارالیه مجدداً با تقدیم لایحه مفصلی و شرح مطالبی من‌جمله اینکه متهمه (ف.ط.) مالکیتی بر تلفن نداشته و خط در مالکیت شخص دیگری به نام (ح.ح.) می‌باشد که به پیوست تقدیم می‌گردد و حسب اعلام متهمه این خط در تصرف وی نبوده و تمام مکالمات و پیامک‌های اینجانب همان‌گونه که از متنشان پیداست خطاب به همسری آقای (م.) بوده است و ایضاً مغایرت اظهارات درج شده یکی از شهود با بیانات وی و وجود شاهد جدید مبنی بر این‌که یکی از همسایگان متهمه در روز واقعه زمانی که برای گرفتن کتاب تماس گرفته بودم در کنار ایشان بوده و در جریان کامل امر قرار داشته است.

همچنین حاضر به ادای شهادت می‌باشد و توضیحات و ایرادات دیگری نسبت به نحوه رسیدگی درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

نمونه رای رابطه نامشروع پیامکی
وکیل برای نمونه رای رابطه نامشروع پیامکی

رأی شعبه ۲۹ دیوان‌عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و مدافعات محکوم علیهما از بود تا ختم و انکار هرگونه رابطه نامشروع و نحوه اظهارات جناب آقای (م.م.) شوهر خانم (ط.) و اعلام گذشت فوری ایشان و این‌که دادگاه‌های محترم فقط به استناد به متن پیامک‌های ارسالی که رد و بدل گردیده مبادرت به صدور رأی محکومیت نموده‌اند.

در حالی که متن پیام‌ها و موضوع آن قید نگردیده و متقاضی اعاده دادرسی هم مدعی است که چنانچه از متن پیامک‌ها هویداست خطاب به آقای (م.) همسر خانم (ف.ط.) بوده است.

لذا تبیین این امر ضرورت دارد و ایضاً اظهارات رسمی آقای (ر.م.) و خانم (ف.ن.) که در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۸۸۲ شهرستان تهران تصدیق گردیده و گویای مطالب جدیدی می‌باشد، بنابراین جهات یاد شده و اینکه به صرف تنها بودن زن و مردی که بینشان علقه زوجیت وجود ندارد رابطه نامشروع محقق نمی‌گردد و محتاج سوءنیت می‌باشد.

بنابراین به استناد به بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به احدی از شعب هم‌عرض شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد ارجاع می‌نمایند.

مستشاران شعبه ۲۹ دیوان‌عالی کشور

موسوی‌آهی- کرمی

مدت مجازات تکمیلی تبعید

مدت مجازات تکمیلی تبعید بیش از دو سال نمی‌باشد مگر در مواردی که قانون مقرر می‌نماید.

خلاصه جریان پرونده

آقایان (ک.الف.) و (و.ک.) و خانم (ک.) معروف به (ع.) به اتهام ارتکاب زنا و رابطه نامشروع تحت تعقیب قرار گرفتند. حسب صورت‌جلسه تنظیمی مرجع انتظامی متهمین در منزل متهمه دستگیر شدند که شوهر متهمه نیز اعلام شکایت و موضوع را پیگیری نموده است. بررسی پرینت تلفن نیز حاکی از استمرار ارتباط آن‌ها می‌باشد. متهمین اجمالاً به رابطه نامشروع اقرار داشتند صفحات ۳۷ تا ۴۲ ارتکاب زنا را منکر بوده دادگاه بزه زنا را احراز نکرده رأی بر برائت صادر نود، لکن بزه رابطه نامشروع را احراز کرد و با استناد به علم خویش هریک از آنان را به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم نموده به علاوه متهمین مرد را به ۵ و ۳ سال تبعید به‌عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرده است. رأی صادره مورد اعتراض طرفین قرار گرفته پرونده به این شعبه ارجاع گردید با قرائت گزارش آقای رزاقی به شرح آتی اقدام به صدور رأی می‌گردد.

رأی شعبه ۲۷ دیوان‌عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و کیفیت دستگیری متهمین و مفاد مکالمات تلفنی و اقاریر تلویحی آن‌ها در مورد رابطه نامشروع و عدم وجود دلیل قطعی کافی بر وقوع زنا و احراز رابطه نامشروع توسط دادگاه و عدم اقامه دلیل قطعی موجب نقض از سوی تجدیدنظر خواهان دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره ۲۹۹- ۷/۸/۹۱ صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان کرمان از حیث برائت متهمین از ارتکاب زنا و محکومیت تعزیری آنان به تحمل شلاق بابت رابطه نامشروع مطابق مقررات بوده و مستنداً به بند «الف» ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری این بخش از دادنامه تأیید می‌گردد کما اینکه اصل تعیین مجازات تکمیلی تبعید فاقد ایراد شرعی و قانونی است؛ لکن از آنجایی که به موجب قانون مؤخر و تبصره یک ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ مدت تبعید جز در موارد مخصوص بیش از دو سال نخواهد بود؛ لذا از این حیث پرونده جهت صدور رأی اصلاحی به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می‌گردد.

رئیس شعبه ۲۷ دیوان‌عالی کشور- مستشار

فاضل- رزاقی

نمونه رای رابطه نامشروع پیامکی
تماس با وکیل متخصص09129426674

تجزیه و تحلیل نمونه رای رابطه نامشروع پیامکی

بر اساس اتفاقات و وقایع پرونده و تناقضاتی که در گفتارهای هر دو طرف شنیده می شد؛ قاضی محترم پرونده بر اساس اسناد مدارک و ادله که در پرونده می باشد از جمله:

پرینت مکالمات؛ پرینت پیامک های رد و بدل شده بین دو متهم و متن آن ها به وقوع جرم مبادرت به صدور رای محکومیت نموده است که هر دو متهم مجازات به شلاق محکوم شده اند و مجازات تبعید برای متهم در نظر گرفته شده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص جرایم رابطه نامشروع هم اکنون می توانید با بهترین وکیل دادگستری تهران در حوزه تخصصی رابطه نامشروع تماس بگیرید.

در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام به اخذ مشاوره تلفنی با بهترین وکیل رابطه نامشروع نمایید.

در صورت عدم تمایل به مشاوره های تلفنی می توانید از خدمات مشاوره رایگان از بخش پرسش و پاسخ اقدام کنید.

چت آنلاین مجموعه حق وران آماده پاسخگویی به سوالات شما نیز خواهد بود.

نمونه رای رابطه نامشروع پیامکی

در پرونده حاضر، دو متهم به نام‌های آقای م.ل. و خانم ف.ک. به اتهام برقراری رابطه نامشروع و ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند. آقای م.ل.، ۳۱ ساله و ساکن تهران و خانم ف.ک.، ۲۷ ساله و ساکن شهرستان اندیمشک هستند. هر دو آزاد هستند و قبولی کفالت را دریافت کرده‌اند.

شاکی در این پرونده، همسر آقای م.ل.، خانم ن.الف. است. وکیل دادگستری آقای م.ر. نماینده شاکی است. شاکی با ارائه متن پیامک‌های بسیار زشت و مستهجن ارسالی از سوی خانم ف.ک. به همسر خود، آقای م.ل.، ادعای برقراری رابطه نامشروع بین دو متهم را مطرح کرده و تقاضای صدور حکم محکومیت آن‌ها را دارد.

آقای م.ل. شدیداً این اتهام را رد کرده و خلاصهً بیان داشته است که از خط همراه همسرش سوءاستفاده شده است و اصلاً خانم ف.ک. را نمی‌شناسد و هیچ پیامکی یا رابطه‌ای با او نداشته است.

نمونه رای رابطه نامشروع پیامکی
مشاوره با وکیل برای نمونه رای رابطه نامشروع پیامکی : 09129426674

خانم ف.ک. نیز در دفاع خود، ارتکاب این اعمال را اقرار و اعتراف کرده و تأیید کرده است که پیامک‌ها از سوی او ارسال شده‌اند. وی افزوده است که طرف مخاطب این پیامک‌ها آقای م.ل. بوده است. خانم ف.ک. اظهار کرده است که چند سال قبل از طریق اینترنت و به صورت مجازی با آقای م.ل. ارتباط برقرار کرده و آقای م.ل. خودش را مجرد معرفی کرده است. این ارتباط بسیار زود قطع شده و مربوط به سال ۸۶ بوده است. پس از چند سال، آقای ل نیز این ارتباط را با آقای م.ل. شروع کرده است. او اظهار داشته است که به دلیل بحران روحی آقای م.ل.، اعتماد وی را جلب کرده و طبق درخواست او پیامک‌ها را فرستاده است. همچنین، آقای م.ل. را تا قبل از حضور در دادسرا هیچگاه ملاقات نکرده است

رابطه نامشروع پیامکی

رابطه نامشروع پیامکی در واقع همان پیام‌های عاشقانه و غیر اخلاقی است که بین زن و مرد نامحرم رد و بدل می‌شود و از آنجایی که در قانون مجازات اسلامی هرگونه رد و بدل شدن پیامک غیر مجاز  بوده و از آنجایی که جرم انگاری شده است.

مشمول مجازات‌های سنگین خواهد بود و این تنها به دلیل نظم جامعه و رفاه افراد جامعه می‌باشد از آنجایی که در دنیای مدرن امروزی پیام رسان‌های متفاوتی برای رد و بدل کردن پیام و کلاً ارتباطات وجود دارد؛ هیچ یک از اینپیام رسان‌ها از این قاعده مستثنا نبوده و هرگونه تخطی رد و بدل شدن پیامک‌های غیر اخلاقی با محتوای عاشقانه موجب پیگرد قانونی خواهد بود.

البته پیامک‌ها اماره هستند و برای اثبات زنای محصنه نیازمند قواعد و تشریفات ویژه خواهند بود.

اثبات رابطه نامشروع پیامکی

بهتر است بدانید که اثبات رابطه نامشروع پیامکی خیلی راحت نیست؛چون که در واقع پیامک‌ها ادله اثبات دعوا نیستند؛بلکه اماره هستند.یعنی در علم قاضی برای تحقق جرم کمک می‌کنند.

می توان گفت در صدور حکم و تصمیم گیری‌ها می‌تواند کمک کننده باشد. لذا برای اثبات نیازمند دستور قضایی در خصوص پرینت پیامک یا مثلاً دسترسی به پیامک‌های تلگرام؛ اینستاگرام؛ ایتا؛ روبیکا؛ واتساپ؛ سروش و سایر اپلیکیشن‌های متفاوت که مزایای وسیع را به خود اختصاص داده‌اند خواهد بود.

 گروه وکلای حق وران علاوه بر حوزه تخصصی روابط نامشروع در تمامی دعاوی حقوقی و کیفری آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی بصورت تلفنی؛آنلاین و رایگان می باشد از جمله حوزه های تخصصی شامل ارتباط با:

وکیل ارز دیجیتال ؛وکیل قاچاق کالا و ارز ؛وکیل ملکی؛ وکیل مالیات ؛ وکیل ارث ، وکیل شرب خمر ؛ وکیل رابطه نامشروع ؛ وکیل جرایم اینترنتی ؛ وکیل تجاوز جنسی؛ وکیل پیش فروش آپارتمان ؛وکیل خانواده ؛وکیل شهرداری و وکیل سرقفلی و وکیل جرایم پزشکی

منیره شفیعیمشاهده نوشته ها

Avatar for منیره شفیعی

من منیره شفیعی با بیش از 4 سال سابقه، نویسنده گروه وکلای حق وران هستم . این مقاله توسط گروه وکلای حق وران، تشکیل شده از وکلای حرفه ای و پایه یک دادگستری با سالها تجربه ، تحریر و نظارت شده است و به منظور پاسخگویی به نیازهای شما گردآوری شده است. در صورتی که شما سوالات مشابه دارید ، پائین همین پست بپرسید تا مطلب مورد نظر شما گردآوری شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *