جرم ردیابی همسر و شنود غیرقانونی آن

مجازات شنود غیرقانونی


 

ردیابی و شنود مکالمات همسر و استفاده از ردیاب  برای تعقیب نمودن وی، موجب نقض حریم خصوصی است و قابل پیگرد قانونی می باشد. . شنود مکالمه‌های فردنیز ازلحاظ قانونی دارای ایراد واشکال است  و قابل شکایت می باشد.

از آنجایی که بعضی از دستگاه‌های ردیاب قابلیت شنود هم دارند همسر شما می‌تواند با طرح شکایت در دادگاه باعث بوجودآوردن مشکلات فراوانی برای شمابشود.

 

استفاده ازردیاب وشنود غیرقانونی 

افرادی  که به مکالمات خصوصی و کاملا شخصی دیگران به صورت پنهانی گوش می دهند، متهم به جرم شنود غیرمجاز می شوند. استراق سمع یاشنود مکالمات دیگران درصورتی که امنیت داخلی کشور را تهدید کند یا باعث نقض حقوق دیگران شود  جرم محسوب نمی شود.که آن هم باید به دستور ونظرقاضی انجام شود.

شنود غیرمجاز ازنگاه قانون اساسی

  در اصل ۲۵ قانون اساسی شنود را نیازمند حکم قانونی می داند اما در رویه قضایی  ،چون نهاد خانواده دارای کرامت وارزش است ونهادی مقدس به شمارمی رود، قضات شنود مکالمات همسر بدون مجوز را جرم به شمارنمی آورند.

چرا شنود غیرقانونی ونصب ردیاب؟

در بسیاری از موارد زوجین برای اثبات خیانت همسر و آگاهی از رابطه نامشروع همسرخود اقدام به نصب دستگاه شنود در تلفن منزل یا نصب دستگاه ردیاب در ماشین  می کنند.

این نکته رادر نظر داشته باشید که رابطه مشترک مبنی بر اعتماد است وچنانچه  همسر شما از نصب ردیاب دروسیله نقلیه خود مطلع شودچه بسا نسبت به شما بی‌اعتماد شده این مسئله باعث  آسیب به زندگی مشترک می شود و به دنبال آن بی اعتمادی نسبت به شریک زندگی رخ داده وهمین مسئله باعث دورشدن همسراز فضای خانه وخانواده شده وراه برای دورشدن وخیانت وی هموار می گردد.

چالشهای استفاده ازردیاب درخانواده

استفاده از این دستگاه ، جز از بین رفتن ساختار خانه و خانواده  بین زوج‌ها نتیجه دیگری به دنبال نخواهدداشت.وموجب سردشدن بیش اربیش رابطه خواهدشد.

پیشنهاد می‌کنیم قبل از اینکه به تعقیب و استفاده از ردیاب فکرکنید با کمک راه‌های اصولی ، مشکلات و مسائل خود را برطرف کنید. کنترل کردن  وازبین بردن فضای خصوصی شخص دیگری حتی اگر آن فرد همسر شما باشد کاری مذموم ، غیراخلاقی وبسیارناپسنداست.

 

انواع شنود

الف) شنود قانونی

ب) شنود غیرقانونی

بر اساس قانون، شنود یا استراق سمع در مواردی می‌تواند قانونی و مجاز باشد و جز موارد استثنا شده در سایر موارد غیر مجاز و غیرقانونی است

شنود قانونی یا مجاز ،شنودی است که طبق مقرره قانونی ، به دستور قاضی و برای حفظ نظم وامنیت داخلی کشور یا برای احقاق حقوق ازدست رفته ی اشخاص انجام می‌شود

شنود غیرقانونی یا غیر مجاز، شنود یا استراق سمعی است که بدون مجوز و حکم قانون به دلایل شخصی وخصوصی انجام می‌شود.

جرم ردیابی همسر و شنود غیرقانونی آن
ردیابی و شنود غیرقانونی

بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون

 

غیراخلاقی بودن جرم ردیابی

ردیابی وکنترل نامحسوس و شنود غیرقانونی مکالمات خصوصی اشخاص بسیار ناپسندو غیر اخلاقی است و به هیچ عنوان انجام دادن آن توصیه نمی‌شود حتی اگر مشکلی بین زوجین وجود دارد باید اصولی در نهایت صداقت و احترام حل شود. حتی چنانچه به هر دلیل امکان صحبت وجود ندارد باید ازکارشناس خبره برای ازبین بردن مشکل استفاده نمودچون حتی باردیابی وبه نتیجه رسیدن بازهم مشکل به صورت مقطعی درمان می شود وامکان به وجودآمدن مشکل مجددا وجود دارد.

جرم ردیابی همسر و شنود غیرقانونی 

از آنجا که برخی از دستگاه‌های ردیاب قابلیت شنود دارند همسر شما می‌تواند با طرح شکایت کیفری در دادگاه مشکلات فراوانی  برای شما به وجود آوردکه گاهی بسیارپرهزینه است وبه قیمت ازدست رفتن زندگی مشترک می شود.

جالب است  بدانید ردیابی همسریاهر شخص ثالثی به وسیله ردیاب شنود‌دار کاملاً غیرقانونی محسوب می‌شود. به طور کلی، شنود غیرقانونی و استراق سمع موجب پیگرد قانونی است و در صورتی که فرد به صورت قانونی این موضوع را پیگیری کند، ممکن است برای شمانتایج ناخوشایندی به همراه داشته باشد.

مجازات شنود غیرقانونی واستراق سمع

مقرر ماده 730قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قوانین و جرائم رایانه ای در خصوص شنود غیرقانونی و استراق سمع ” هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

بر اساس این ماده مرتکبین شنود غیر مجاز محکوم به حبس و پرداخت جزای نقدی خواهند شد.

مجازات شنود غیرقانونی مکالمات همسر

استفاده از دستگاه ردیاب و شنود در ماشین شخصی شما، حتی اگر فرد مرتکب همسر شما باشد، جرم محسوب می‌شود.

این قانون همچین درادامه می گوید که اگر کسی محتوای ارتباطات غیر عمومی را به صورت غیر مجاز استراق سمع کند. مجازات حبس یا جزای نقدی را درپی خواهد داشت.

جرم ردیابی همسر و شنود غیرقانونی آن
ردیابی همسر و شنود غیرقانونی آن

مجازات گذاشتن شنود در ماشین شخصی دیگران 

کسی که وسایلی را برای شنود وانتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی به صورت غیرمجاز استفاده کند. قانون جرایم رایانه ای (قانون مجازات اسلامی) می تواند او را به شش ماه تا دو سال حبس یا جزای نقدی از ده میلیون تا چهل میلیون ریال محکوم کند.

در صورتی که دچار این مشکل هستید می توانید با وکیل جرایم اینترنتی متخصص مشورت کنید.

چه زمانی استفاده ازردیاب جرم نیست

استفاده از ردیاب شنود دار در صورتی جرم است که به منظور استراق سمع وشنود غیرقانونی ومجاز از دیگران استفاده شود. ولی در صورتی که  برای حفاظت از شخص (مثل خودروی والدین یا فرزندان)  یابرای حفظ سلامتی انان باشد از نظر قانون منعی ندارد.

مجازات جرم شنود غیر مجاز توسط کارمندان دولتی 

کارمندان دولتی ( اعضای نیروهای مسلح) یا متصرفان قانونی شبکه های مخابراتی اگرمرتکب  جرم شنود غیرمجاز شوند طبق نظر قاضی می توانند به شانزده ماه و یک روز حبس تا دو سال یا به جزای نقدی مبلغ ۴۰ میلیون ریال محکوم شوند.

برای اثبات خیانت یا دروغ همسر، استفاده از دستگاه ردیاب مجازات قانونی و کیفری دارد

درچایان بایدافزود شنود غیرقانونی ونصب ردیاب از مصادیق عناوین مجرمانه است وپیگرد قانونی به همراه دارد.

نکته مهم

نکته قابل توجه که باید به آن دقت شود این است که شرط لازم برای جرم شنود ،محتوای در حال انتقال است. چنانچه کسی داده ذخیره شده در سامانه مبدا یا مقصد رادریافت کند جرم شنود مرتکب نشده است.

در صورتی که سوالی در مورد جرم ردیابی همسریا شنود غیرمجاز دارید و در تهران ساکن هستید می توانید از یکی از  ده وکیل خوب تهران که به شما معرفی میشود بهره ببرید.

همچنین اگر که تمایل به مطرح کردن سوال خود به صورت رایگان دارید ، می توانید از صفحه پرسش و پاسخ اقدام نمائید.

و اگر که می خواهید در اسرع وقت پاسخ خود را بیابید ، مشاوره حقوقی تلفنی راهکار شماست .

وکلای حق وران راهنمای شما در رسیدن به نتیجه مطلوب می باشند. شماره تماس : ۰۹۱۲۹۴۲۶۶۷۴

ما را در اینستاگرام دنبال نمایید

 haghvaran@

خانم آخرتیمشاهده نوشته ها

Avatar for خانم آخرتی

این مقاله توسط گروه وکلای حق وران، تشکیل شده از وکلای حرفه ای و پایه یک دادگستری با سالها تجربه ، تحریر و نظارت شده است و به منظور پاسخگویی به نیازهای شما گردآوری شده است. در صورتی که شما سوالات مشابه دارید ، پائین همین پست بپرسید تا مطلب مورد نظر شما گردآوری شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *