اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی


برای اعتراض به برگ تشخیص مالیات ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ مودی مهلت دارد و پس از آن به برگ تشخیص قطعی تبدیل می شود

برای پیگیری پرونده خود را به وکیل مالیات متخصص بسپارید.

مشاوره حقوقی تلفنی حق ورا

مالیات چیست؟

بنابر تعریف سازمان همکاری و توسع اقتصادی، مالیات، پرداختی الزامی و بلاعوض است.

در واقع می توان گفت انتقال بخشی از در آمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می شود زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمدها و سودها را دولت فراهم نموده است.

مالیات دهنده ها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می باشند.

فرار یا عدم موفقیت در پرداخت مالیات ممکن است طبق قانون مجازات در پی داشته باشد .

هدف دولت ها از اخذ مالیات

وضع مالیات ابزاری برای جبران هزینه های خدماتی است که دولت ها  به شهروندان خود ارائه می دهند.

البته هدف از مالیات برای بیشتر کشورها تنها جبران هزینه نیست، زیرا از طریق مالیات نقدینگی دچار تغییرات می شود که بعد از جبران هزینه ها مهم ترین دلیل وضع مالیات می باشد.

انواع مالیات:

مالیات مستقیم

مستقیما و بدون هیچ واسطه ای از دارایی ها و درآمدهای افراد حقیقی یا حقوقی دریافت می شود. مانند مالیات بر در آمد (مشاغل، حقوق ، مستقلات ،شرکت ها ..) ومالیات بر دارای (ارث ، حق تمبر )

مالیات غیر مستقیم

مالیاتی که پرداخت کننده آن فرد معیینی نیست و دارای قابلیت انتقالی بالا است.

مالیات های غیرمستقیم روی مصرف کالا و فعالیت هایی وضع میشود که بطور غیر مستقیم روی درآمد موثر می باشد .مانند مالیات بر مصرف و فروش و مالیات برواردات (حقوق کمرگی ،سود بازرگانی …)

اشخاص مشمول مالیات وفق ماده 1 قانون مالیات های مستقیم

 • هر شخص حقیقی یا حقوقی که در ایران اموال یا املاک دارد.
 • کلیه اشخاص حقیقی مقیم ایران که در کشور و یا خارج از کشور درآمد کسب کند.
 • هر شخص حقوقی ایرانی (شرکت ها ، نهادها و موسسات ) و سایر اشخاص حقوقی که در ایران یا خارج کسب در آمد می کنند .
 • هر شخص غیز ایرانی ( حقیقی یا حقوقی ) که در ایران درآمد کسب می کنند.

اشخاصی که وفق ماده 2 قانون مالیات های مستقیم موظف به پرداخت مالیات نمی باشند

 • وزات خانه ها و موسسات دولتی
 • شهرداری ها و دهیاری ها
 • بنیادهای و نهاد های انقلاب اسلامی دارای مجوزمعافیت از نهادهای حکومتی و رهبری دستگاهایی که به وسیله دولت تامین بودجه میشوند
اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

شاید شما به خواندن این مطلب هم علاقه مند باشید

سامانه مودیان مالیاتی

مالیات صادرات و واردات

اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

برگ تشخیص مالیاتی

به موجب برگ تشخیص مالیات، اداره مالیات نتیجه محاسبات مالیاتی مودیان را اعلام می نماید.

در این برگ نوع و میزان مالیاتی که باید پرداخت شود براساس اظهار نامه ارائه شده توسط مودی،به وی اعلام می شود. به برگ تشخیص مالیات برگ ارزیابی عموم مالیاتی و یا نامه برگ ارزیابی مالیاتی نیز گفته می شود .

طبق قانون، مودیان موظف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود در ظرف مدت 4 ماه بعداز پایان سال مالیاتی ، به اداره امور مالیاتی می باشند و اداره مالیات نیز در طی یک سال پس از ارسال اظهار نامه آن را بررسی کرده و تا بازه زمانی سه ماه بعد از پایان یک سال، برگ تشخیص مالیات را صادر می کنند .

انواع برگ تشخیص مالیاتی

1- حقوقی  2- عملکرد  3- تکلیفی

مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی : از تاریخ ابلاغ به مودیان مایاتی به مدت 30 روز می باشد که در صورت عدم اعتراض از سوی مودی برگ تشخیص قطعی تلقی میگردد.

مراحل اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی 

الف) مراجعه به اداره امور مالیاتی

مودی مالیاتی باید برای اعتراض به برگ تشخیص صادره  با در دست داشتن مدارک مربوط به رئیس امور مالیاتی مراجعه کند و اعتراض خود را  اعلام نماید . اگر اعتراض واردتشخیص داده شود و اسناد مودی مالیاتی از طرف رئیس امور مالیات تایید شود دراین حالت تخفیف مالیاتی برای مودی در نظر گرفته می‌شود .نتایج این مذاکره و میزان بدهی قطعی پس از تخفیف در نظر گرفته شده ،پشت برگه تشخیص مالیاتی یادداشت می‌شود واگر مودی مالیاتی نیز موافق مذاکرات باشد در یک بازه زمانی ۱۰ روزه بدهی خود را پرداخت ‌می کند

ب) اعلام اعتراض در هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی

اگر رئیس اداره امور مالیاتی اعتراض مودی به برگه تشخیص مالیاتی را نپذیرد ،اعتراض مودی را به هیئت سه نفره حل اختلاف مالیاتی بدوی ارسال می‌کند .اعضا هیئت مذکوراز ممیز مالیاتی ،نماینده صنف یا نماینده اتاق بازرگانی یا نماینده سازمان حسابرسی و قاضی دادگستری تشکیل شده است .

بعد از تشکیل جلسه هیئت حل اختلاف یکی از نتایج زیر صادر می‌شود ؛

 • رای به تعدیل: بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده ،بعدازتشکیل جلسه ،مالیات برای مودی تعدیل می شود ومالیات کمتری را می‌پردازد
 • رای به تعرض: بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی، هیئت حل اختلاف به طور کلی برگ تشخیص مالیات را رد می‌کند
 • -اجرای قرار برای رسیدگی: در این مورد یا تمامی امور مالیاتی از اول بررسی می‌شود و یا اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی به حوزه مالیاتی باز می‌گردد .
 • دعوت مجدد: اگر نماینده صنف مربوط به در جلسه حاضر نباشد از مودی مجدداً دعوت به عمل می‌آید
 • رد شکایت: ممکن است هیئت حل اختلاف به طور کلی اظهارات و مدارک مودی را نپذیرد در این صورت برگ تشخیص مالیاتی مجدداً تایید می‌شود.

ج) اعتراض به رای اولیه

رای هیئت اولیه حل اختلاف مراحل رسیدگی هیئت تجدید نظر کاملاً با مراحل رسیدگی هیئت حل اختلاف اولیه متفاوت است

د) اعتراض به رای هیئت تجدید نظر

اگر حتی بعد از تشکیل هیئت ثانویه مودی اعتراضی نسبت به رای صادره داشته باشد امکان پیگیری از سه روش زیر نیز امکان‌پذیر است

 • تشکیل هیئت فوری برای بررسی
 • ارسال اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی به هیئت منتخب وزیر (ممکن است در این صورت حتی مبلغ مالیات از قبل هم بیشتر شود )
 • ارسال اعتراض برگ تشخیص مالیاتی برای ۲۵ متخصص رسیدگی به اعتراضات

اعتراض به دیوان عدالت اداری :آخرین مرحله به رسیدگی به اعتراض مادیان مالیاتی در خصوص برگ قطعی تشخیص مالیاتی ارجاع دادن آنها به دیوان عدالت اداری است.

نوار بنر مشاوره حقوقی تلفنی حق وران

نحوه تنظیم اعتراض نامه مالیاتی

روش اول : فرم اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی باید توسط خود معدی مالیاتی یا نماینده قانونی وی تنظیم شود. این افراد در قبال ارائه فرم اعتراض خود از سازمان امور مالیاتی رسید دریافت می‌کنند اداره امور مالیاتی نیز موظف است به فرم اعتراض و برگه تشخیص مالیاتی را در دفاتر مربوطه ثبت کند و رسید ارائه دهد.

روش دوم : ارسال فرم اعتراض مالیاتی از طریق پست سفارشی و ثبت تاریخ تصمیم فرم اعتراض به پست به عنوان تاریخ تسلیم فرم اعتراض به مرجع مالیاتی.

ارسال اسناد و مدارکی همراه با اعتراض نامه مالیاتی

مودیان مالیاتی موظفند کپی یا تصویر مدارک خود را به فایل فرم اعتراض پیوست نمایند.

صحت سنجی برابری کپی یا تصویر اسناد و مدارک توسط دبیرخانه یا اعضای هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی گواهی می‌شود.

در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در کشوری به غیر از ایران تهیه شده باشد صحت سنجی آن باید توسط یکی از سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌های جمهوری اسلامی انجام شود.

نکته قابل توجه آن است اگر صحت مدارک ارسال شده تایید نشود هیچ کدام از مراحل بررسی اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

شاید شما به خواندن این مطلب هم علاقه مند باشید

مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟

دریافت اظهارنامه مالیاتی

اعتراض الکترونیکی به برگ تشخیص مالیات 

ابتدا به منوی داشبورد مالیاتی مراجعه و سپس گزینه در خواست ها را انتخاب و به قسمت ثبت اعتراضات و شکایات وارد شده و اعتراض خود را ثبت کنید .

باتوجه به الکترونیکی شدن اوراق مالیاتی ، درج مراتب عملکرد میزان در ظهر برگ تشخیص و امضای آن موضوعیت ندارد.

مشاوره حقوقی رایگان

برای انجام مشاوره حقوقی رایگان از طریق دکمه زیر اقدام کنید.

توصیه های مهم برای اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

  • خلاصه بودن متن اعتراضی و پرهیز از پرداختن به جزئیات
  • عدم به کاربردن عبارات محاوره ای
  • عدم توهین به سازمان یا کارمندان سازمان مالیاتی
  • نوشتن برگ اعتراض براساس مشکل موجود
ضمانت اجرای عدم ارسال بسته توسط فروشگاه های آنلاین

گروه وکلای حق وران با همکاری 8 وکیل خوب تهران اقدام به ارائه خدمات مشاوره به سراسر کشور می نماید.

این مجموعه به صورت پاسخگویی تلفنی؛ آنلاین؛ حضوری  در ۲۴ ساعت شبانه روز پاسخگوی شما خواهند بود.

خدمات رایگان مشاوره از بخش پرسش و پاسخ را از دست ندهید.

زمینه های تخصصی فعالیت این مجموعه در زمینه های زیر می باشد :

وکیل قاچاق کالا و ارز ؛وکیل ملکی؛ وکیل مالیات؛ وکیل ارث، وکیل شرب خمر؛ وکیل رابطه نامشروع؛ وکیل جرایم اینترنتی؛ وکیل تابعیت؛ وکیل پیش فروش آپارتمان؛وکیل خانواده ؛ وکیل شهرداری ، وکیل سرقفلی ، وکیل تجاوز جنسی ، وکیل جرایم پزشکی ، وکیل ارز دیجیتال

وکلای حق وران راهنمای شما در رسیدن به نتیجه مطلوب می باشند.

شماره تماس:09129426674

ما را در اینستاگرام دنبال کنید: haghvaran@

دکتر محمد جواد گوهریانمشاهده نوشته ها

Avatar for دکتر محمد جواد گوهریان

سلام من دکتر محمد جواد گوهریان هستم و متولد سال ۱۳۶۴ و دارای دکترای تخصصی در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه خوارزمی هستم. بنده سابقه  تالیف و گردآوری بیش از ۸ مقاله در حوزه حقوق خصوصی در نشریات معتبر داخلی و  گرد آوری کتاب در حوزه آرای وحدت رویه قضائی را دارا می باشم. انجام وکالت و مشاوره در بیش از ۴۳۸ پرونده مطرح در محاکم داخلی و بیش از یازده پرونده داوری در عرصه قرارداهای داخلی تا سال ۱۳۹۸ توسط بنده به انجام رسیده است. تخصص در وکالت در زمینه ملکی و همینطور در زمینه شرکت های داخلی و بین المللی در خصوص انعقاد قرارداهای جاری  و وکالت دائم از دیگر حوزه های فعالیت بنده هست. همینطور بنده مفتخرم پاسخ سوالات کاربران عزیزمان را که عضو با ارزش سایت در نزد ما محسوب می شوند، را به دقت و به صورت رایگان در سایت و در بخش پرسش وپاسخ قرار بدهم .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *