جرم قاچاق مشروبات الکلی و مجازات قاچاق آن ها

جرم قاچاق مشروبات الکلی و مجازات قاچاق آن ها


 

 

 جرم قاچاق مشروبات الکلی (The crime of smuggling alcoholic beverages) ومجازات قاچاق آن ها جرم قاچاق مشروبات الکلی در قانون جزو جرایم حدی می باشد و میزان مجازات آن تعیین شده است.

برای جرم قاچاق مشروبات الکلی در شرع نیز نوع، مقدار و کیفیت مجازات تعیین شده است.

بهتر است بدانید قاچاق مشروبات الکلی تحت هر شرایطی جرم محسوب خواهد شد.

زمانی که ورود کالایی از طرف دولت به کشور ممنوع باشد؛ ورود آن به کشور قاچاق محسوب می شود و مشمول جرم بوده و دارای مجازات است.

ضمن اینکه مطابق قانون؛ ساخت مشروبات الکلی؛ خرید و فروش مشروبات؛ حمل و نگهداری و خوردن مشروب نیز دارای مجازات های مختلفی می باشد.

اگر به جرم قاچاق مشروبات الکلی متهم شده اید و یا در معرض اتهام به جرم قاچاق مشروبات الکلی هستید!!! بهتر است ؛ فورا اقدام به اخذ وکیل شرب خمر یا وکیل قاچاق کالا و ارز کنیدتا بتوانید به کمک وکیل اقدام به رفع اتهام و یا مشمول تخفیف مجازات در شرایط مختلف شوید.

 

گروه وکلای حق وران
گروه وکلای حق وران

قاچاق مشروبات الکلی

قاچاق مشروبات الکلی از جرایمی است که رسیدگی به آن به موجب رای وحدت رویه و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه انقلاب است .

قاچاق به معنای ورود غیر قانونی کالا به کشور بدون مجوز و  تشریفات قانونی است . به موجب ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره ۴ همان قانون قاچاق مشروبات الکلی از مصادیق قاچاق کالاهای ممنوع بوده و مرتکب با توجه به ارزش عرفی مشروبات به حبس و جزای نقدی محکوم می شود . حمل و نگهداری ، خرید و فروش و ساخت مشروبات الکلی با منشا داخلی نیز به موجب ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی جرم بوده و مرتکب به شش ماه تا یک سال حبس و شلاق و جزای نقدی محکوم می شود .

 

 

 قوانین مجازات کالای قاچاق 

در ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی هرگونه وارد کردن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب خواهد شد و برای شخص وارد کننده فارغ از میزان قاچاق ۶ ماه تا ۵ سال زندان + ۷۴ ضربه شلاق + پرداخت جزای نقدی به میزان ۱۰ برابر ارزش تجاری کالا محکوم خواهد شد.

در قانون مجازات اسلامی سخت‌گیری‌ها و حساسیت‌های قانونگذار را نسبت به این جرم مشاهده می کنیم.

چرا که جرم قاچاق مشروبات الکلی غیر قابل تعلیق می باشد.

یعنی قاضی تحت هیچ شرایطی نمی تواند اقدام به صدور حکم تعلیق تعقیب نماید.

مرجع رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی می باشد.

 

مجازات قاچاق مشروبات الکلی خارجی

با توجه به ماده ۲۲ قانون قاچاق کالا، اگر فردی نسبت‌ به نگهداری کالای ممنوعه خارجی، حمل و یا فروش آن اقدام کند، علاوه‌ بر ضبط کالا، مجازات زیر شامل حال او می‌ شود:

اگر ارزش کالا تا حدود یک میلیون تومان باشد، به پرداخت جزای نقدی دو تا سه برابر ارزش کالا محکوم می‌ شود.
اگر ارزش کالا بین یک میلیون تا ده میلیون تومان باشد، به پرداخت جزای نقدی سه تا پنج برابر ارزش کالا محکوم می‌ شود.
اگر ارزش کالا بین ده میلیون تا صد میلیون باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت جزای نقدی پنج تا هفت برابر ارزش کالا محکوم می‌ شود.
اگر ارزش کالا بیش‌ از یک صد میلیون تومان باشد به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی هفت تا ده برابر ارزش کالا محکوم می‌ شود.

 

قانون مجازات قاچاق مشروبات الکلی

آیا میدانستید:

که مجازات جرم قاچاق مشروبات الکلی بیش از ۲۰ لیتر باعث مجازات مضاعف برای مجرم است. 

مجازات قاچاق مشروبات الکلی

با وقوع جرم قاچاق مشروبات الکلی؛ مطابق ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز افرادی که مبادرت به قاچاق مشروبات می کنند یا اقدام به حمل و نقل نگهداری آن نمایند؛ کالاهای کشف شده ضبط خواهد شد.

همچنین مطابق ماده ۲۳ و ۲۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای قاچاقچیان مجازات در نظر گرفته خواهد شد.

مجازات ها و حذف شرایط مختلف متغیر است از جمله:

چنانچه ارزش قاچاق کالا از تا یک میلیون تومان باشد؛ شخص قاچاقچی محکوم به پرداخت جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای قاچاق شده می‌شود.

چنانچه ارزش کالا و ارز یک میلیون تومان تا ده میلیون تومان بود معادل ۳ تا ۵ برابر ارزش کالای ممنوعه قاچاق خواهد شد.

اگر ارزش کالای قاچاق ده میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومان باشد؛ به بیش از شش ماه تا دو سال زندان و جزای نقدی معادل ۵ تا ۷ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق محکوم میشود.

برای کالاهای قاچاق با ارزش بیش از یک میلیارد ریال مجازات در نظر گرفته شده برابر است با ۲ سال تا ۵ سال زندان + جزای نقدی معادل ۷ تا ۱۰ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق شده است.

علاوه بر موارد فوق مطابق تبصره این ماده قانونی چنانچه ارزش تجاری مشروبات الکلی در شمول بندهای الف و به این ماده باشد؛ قاچاقچی علاوه بر پرداخت جرایم نقدی مشخص شده در این ماده محکوم به مجازات زندان از ۶ ماه تا یک سال حبس خواهد بود.

مبالغ حاصل از قاچاق ضبط می شوند.

در صورتی که کالاهای قاچاق کشف شده؛ مطابق بند پ و ت ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشف شوند خودروی مذکور ضبط خواهد شد.

البته گاهی شرایط خودرو مورد استفاده ممکن است متفاوت باشد .

مثلاً اگر خودرو متعلق به قاچاقچی باشد؛ خودروی وی ضبط خواهد شد.

در صورتیکه اثبات شود خودرو متعلق به فرد قاچاقچی نبوده باشد و مالک خودرو از استفاده آن برای حمل کالای قاچاق بی اطلاع است وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه خواهد شد.

مطابق ماده ۲۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محلی که کالاهای قاچاق نگهداری می شوند.

مجازات قاچاق مشروبات الکلی

در صورتی که متعلق به شخص قاچاقچی باشد یا اینکه شخصی آن را در اختیار قاچاقچی قرار داده باشد و ارزش ملک بیشتر از یک میلیارد ریال باشد؛ مصادره میشود.

در صورتی که ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نبود؛ ملک به مقدار ۵ برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری می شود و به قیمت اصل ملک مصادره خواهد شد.

در صورتی که ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار برای این امر استفاده شود و مشمول محکومیت قطعی شود در مرتبه سوم مرتکب به کیفیت مذکور ملک مصادره خواهد شد.

چنانچه قاچاقچی بدون اطلاع مالک اقدام به استفاده از محل کند ۳ تا ۵ برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده به جزای نقدی اضافه می شود.

تخفیف در مجازات جرم قاچاق کالا و ارز

گاهی وکیل مشروبات الکلی می تواند بر اساس شرایط مختلف برای جامع مجازات مطابق ماده ۳۸ برای مجرم درخواست تخفیف کند.

درخواست تخفیف مشمول شرایط زیر است:

چنانچه شاکی از شکایت خود گذشت کند در صورتی که مجرم به شناسایی شرکا و معاونین در قاچاق مشروبات الکلی همکاری کند در صورتی که مجرم واقعاً از عمل ارتکابی خود پشیمان باشد و انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم داشته باشد که معمولاً برای جرم قاچاق مشروبات الکلی به صورت آگاهانه غیر ممکن است.

گاهی وکیل با تشویق متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر در زمان تحقیق و رسیدگی مبادرت کند؛ می‌توانند مشمول تخفیف در مجازات شود چنانچه متهم در صدد جبران زیان های ناشی از آثار جرم کند.

تخفیف مجازات در صورتی که جرم انجام داده کم باشد.

اگر متهم قاچاق مشروبات الکلی به عنوان معاون و شریک مداخله داشته باشد و شراکت وی ضعیف باشد

وکیل متخصص حوزه شرب خمر می‌تواند مواد تخفیف برای وی نمایند.

برای تخفیف درمجازات های شرب خمر هم اکنون با بهترین وکیل خوب درتهران مشاوره رایگان بگیرید.(09129426674)

تخفیف در مجازات جرم قاچاق کالا و ارز

مرجع رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز

معمولاً دادگاه انقلاب اسلامی مبادرت به رسیدگی اتهام قاچاق مشروبات الکلی و ساخت؛ کشف ؛تولید ؛حمل و نقل و …مشروبات الکلی رسیدگی می کند .

مشاوره حقوقی رایگان

برای انجام مشاوره حقوقی رایگان از طریق دکمه زیر اقدام کنید.

گروه وکلای حق وران

منیره شفیعیمشاهده نوشته ها

Avatar for منیره شفیعی

من منیره شفیعی با بیش از 4 سال سابقه، نویسنده گروه وکلای حق وران هستم . این مقاله توسط گروه وکلای حق وران، تشکیل شده از وکلای حرفه ای و پایه یک دادگستری با سالها تجربه ، تحریر و نظارت شده است و به منظور پاسخگویی به نیازهای شما گردآوری شده است. در صورتی که شما سوالات مشابه دارید ، پائین همین پست بپرسید تا مطلب مورد نظر شما گردآوری شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *