ثمن معامله

ثمن معامله (transaction price)در واقع ارزش و بهای ملک یا کالا در معامله می باشد که می تواند در بازار برابر کمتر یا بیشتر با توافق طرفین تعیین شود. مسئول نظارت بر ثمن معامله در زندگی امروزه دستگاه های اجرایی مربوطه و قوانین مربوطه می باشد.


ثمن معامله در واقع ارزش و بهای ملک یا کالا در معامله می باشد که می تواند در بازار برابر کمتر یا بیشتر با توافق طرفین تعیین شود.

مسئول نظارت بر ثمن معامله در زندگی امروزه دستگاه های اجرایی مربوطه و قوانین مربوطه می باشد.

همچنین میتوان برای نظارت پیگیری از وکیل ملکی در حوزه تخصصی ثمن معامله راهنمایی لازم را دریافت کنیم؛ یا اقدام به اخذ وکیل تخصصی نماییم تا صفر تا صد و امور را بتواند پیگیری نماید.

گروه وکلای حق وران
گروه وکلای حق وران

روش های پرداخت ثمن‌ معامله

از جمله روش های پرداخت ثمن معامله به صورت:

  • نقدی
  • موجل
  • اقساطی

می باشد. بهترین حالت پرداخت ثمن معامله معاملات نقدی هستند که؛ به آن‌ها در اصطلاح قانونی ثمن معامله حال هم گفته می شود.

در معاملات مدت دار معمولاً بر حسب توافقاتی که بین فروشنده و خریدار صورت میگیرد؛ فروشنده تا موقع مشخص شده در قرارداد برای اخذ ثمن معامله صبر می کند.

در واقع حق مطالبه زودتر از زمان تعیین شده را از خود سلب می کند.

توافقات طرفین در معاملات مدت دار مطابق با ماده ۱۰ قانون مدنی و آزادی در امر توافقات طرفین امکان پذیر می باشد.

در معاملات در معاملات صورت گرفته بین فروشنده و خریدار به محض انعقاد قرارداد و ثبت امضا خریدار؛ موظف به پرداخت وجه و بهای مال مورد معامله بر اساس شروط فروش در قرارداد می باشد.

چنانچه خریدار در نحوه پرداخت ثمن معامله کوتاهی کند؛ فروشنده می تواند مطابق قانون اقدام به طرح دعوای حقوقی نمایند.

چرا که طرح دعوای حقوقی از اختیارات و حقوق مکتسبه بایع می باشد.

نحوه اثبات پرداخت ثمن معامله

بهترین راه اثبات پرداخت ثمن معامله

شامل:

اخذ رسید از فروشنده در زمان پرداخت وجه می باشد.

همچنین می توان از طریق بانک اقدام به واریز وجه برای فروشنده و اخذ رسید بانکی نمود.

راه دیگر داشتن شاهد در زمان پرداخت وجه پرداختی می باشد.

واریز مبلغ قرارداد به حساب فروشنده و غیره
چنانچه خریدار نتواند اقدام به اثبات پرداخت ثمن معامله کند؛ لذا دادگاه وی را به پرداخت وجه محکوم می کند.

نحوه اثبات پرداخت ثمن معامله

در دعاوی پرداخت ثمن معامله معمولاً خریدار باید اقدام به اثبات پرداخت وجه نمایند.

چنانچه خریدار نتواند اقدام به اثبات پرداخت وضعیت کند؛ اصل بر عدم پرداخت گذاشته خواهد شد.

لذا با اثبات موضوع نشانه تعهد خریدار به عمل خود می باشد.

استرداد ثمن معامله توسط وکیل ملکی

زمانی که بین خریدار و فروشنده در خصوص پرداخت ثمن معامله اختلافاتی به وجود بیاید میتوان به کمک وکیل ملکی اقدام به پیگیری در خصوص استرداد ثمن معامله نمود.

البته وکیل برای استرداد ثمن معاملات در گام اول به بررسی پرونده و شرایط پرونده می پردازد.

معمولاً وکیل متخصص در این حوزه؛ ابعاد مبایعه نامه، مفاد تراضی و توافق طرفین را ارزیابی میکند.

چرا که در برخی از قرارداد ها و قولنامه های عادی ثمن معاملات موجل بوده یا بر اساس توافقاتی که بین فروشنده و خریدار تعیین شده است.

در این صورت چنانچه قبل از موعد سررسید معین جهت پرداخت ثمن دادخواست استرداد ثمن؛ تنظیم و دعوای حقوقی تقدیم مراجع مربوطه شود؛ این دعوا به دلیل عدم سررسید پرداخت ثمن رد خواهد شد.

استرداد ثمن معامله اوسط وکیل
پیگیری دعاوی ثمن معامله

پیگیری دعاوی ثمن معاملات

افراد برای طرح دعاوی مطالبه ثمن معامله می‌توانند به کمک وکیل و یا شخصی از طریق دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده اقدام به رسیدگی کنند.

برای این منظور با مراجعه به دفاتر الکترونیک قضایی اقدام به تشکیل پرونده کرده؛ چنانچه مبلغ درخواستی کمتر از دومیلیون تومان باشد در شورای حل اختلاف و بیشتر از آن در دادگاه پیگیری می‌شود.

تفاوت مطالبه ثمن معامله با استرداد ثمن معامله

معمولاً در مطالبه ثمن؛ فروشنده؛ طرح دعوا در خصوص اخذ وجه می‌کند.

اما در استرداد ثمن معامله طرح دعوا از طرف خریدار است که به دلایل مختلفی که معامله دچار اختلال شده خریدار از پرداخت وجه خودداری و اقدام به طرح دعوا برای استرداد وجه خود می کند.

قانون حقوق بایع

مطابق ماده ۳۹۵ قانونی مدنی اگر مشتری وجه مشخص شده در قرارداد را به فروشنده پرداخت نکند؛ مطابق مقررات در خصوص خیار تاخیر ثمن معامله قرارداد؛ فسخ یا از طریق مراجع قانونی خریدار مجبور به تعدیه ثمن خواهد شد.

در این زمینه سایر خسارات از جمله خسارت تاخیر در تادیه به همراه وجه التزام ناشی از قرارداد می تواند در یک دادخواست از خریدار مطالبه شود.

خیار تاخیر ثمن معاملات چیست؟

مطابق ماده ۳۹۶ قانون مدنی فروشنده بر اساس خیار تاخیر ثمن معامله و خلف وعده می تواند از قانون استفاده کند و اقدام به فسخ معامله نموده و مراجع قانونی برای هر یک از طرفین شرایط مناسب را لحاظ خواهد کرد.

برای آگاهی از این شرایط می توانید از بهترین وکیل خوب در تهران اطلاعات مشاوره حقوقی لازم را دریافت کنید.

عدم پرداخت ثمن معامله

اجرای تعهدات در هرگونه معامله و قراردادی ملزمه تعهدات طرفین قرارداد می‌باشد. گاهی پیش می‌آید که خریدار از پرداخت ثمن معامله خودداری می‌کند.

لذا فروشنده می‌تواند طبق قانون اقدام به فسخ معامله کرده یا از طریق مراجع قانونی خریدار را ملزم به پرداخت ثمن از طریق قانون نماید. در این روشضمن  اینکه فروشنده از حقوق قانونی خود بهره‌مند می‌شود می‌تواند تعهداتی را که بر عهده دارد همه را منوط به پرداخت مبلغ ثمن مورد معامله نماید و از اقدامات پیشین جلوگیری کند.

پس تا خریدار بابت معامله انجام شده پرداختی انجام ندهد و ثمن معامله را نپردازد می‌تواند منجر به فسخ قرارداد و الزام به انجام تعهدات در قرارداد شود. گاهی ممکن است که به خاطر تخلفات فروشنده معامله انجام شده باطل شود و خریدار نسبت به موضوع آگاهی نداشته باشد. لذا خریدار می‌تواند با ابطال معامله به فروشنده رجوع کرده و نسبت به مبلغ پرداختی را مطالبه کند.

گاهی پیش می‌آید که معامله چندین سال قبل اتفاق افتاده و پس از چندین سال مورد معامله به خاطر نوسانات بازار ارزش پول یا ثمن معامله کاهش پیدا کرده است که خواهان می‌تواند استرداد ثمن معامله را از مراجع قانونی مطالبه کند.

مدارک مورد نیاز برای طرح دادخواست مطالبه ثمن معامله

  • کارت ملی یا شناسنامه دارای کد ملی
  • دادخواست مطالبه ثمن معامله
  • قرارداد یا مبایعه نامه که اساس مطالبه ثمن است
  • شاهد و اسناد و مدارک

الزام به تعدیه ثمن معامله یا قرارداد

قانون پرداخت ثمن در معاملات با ویژگی‌های خاصی ارتباط دارد. به طور کلی، قانون پرداخت ثمن بر اساس ارکان معامله تعریف می‌شود. این پرداخت باید در زمان و مکان مشخصی انجام شود. در یک قرارداد، بایع ملزم است که مبیع را به خریدار تحویل دهد و به عوض خود نیز ملزم است که ثمن را به فروشنده پرداخت کند.

اگر خریدار از پرداخت ثمن خودداری کند، فروشنده می‌تواند با مراجعه به دادگاه از خریدار الزام به پرداخت ثمن را بخواهد. برای توضیحات بیشتر، لازم است که تفاوت بین دعوی مطالبه ثمن و استرداد ثمن را در نظر بگیریم. این دو مسئله باهم متفاوت هستند و نمی‌توان آن‌ها را با یکدیگر اشتباه گرفت.

دعوی مطالبه ثمن به این معناست که فروشنده از دادگاه می‌خواهد که خریدار ثمن را پرداخت کند. اما در استرداد ثمن، خریدار درخواست برگشت مبلغی که پرداخت کرده است را دارد. برهم‌خوردن معامله و عدم تحقق شرایط قراردادی از دلایلی است که خریدار ممکن است مبلغ پرداخت شده را مطالبه کند.

ماده 395 قانون مدنی بیان می‌کند که اگر مشتری تعهد پرداخت ثمن را در زمان مقرر انجام ندهد، بایع حق دارد که بر اساس مقررات مربوط به خیار تأخیر ثمن، معامله را لغو کند یا از دادگاه خواستار اجبار مشتری به پرداخت ثمن شود.

همچنین، بند ۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی مشتری و خریدار را به پرداخت ثمن معامله ملزم می‌کند، همانطور که بایع نیز ملزم به تحویل مبیع است. در صورتی که خریدار از پرداخت ثمن خودداری کند، فروشنده می‌تواند از دادگاه درخواست اجرای این تعهد را داشته باشد.

به طور کلی، اطلاعات قانونی مربوط به پرداخت ثمن در معاملات بیان می‌کند که تأخیر یا عدم پرداخت ثمن توسطخریدار می‌تواند عواقب قانونی را به دلیل این تخلف در پرداخت ثمن متحمل شود. برای حفظ حقوق خود، ضروری است که هر طرف در قرارداد معامله، تعهدات و وظایف خود را به‌طور کامل درک کند.

به منظور جلوگیری از بروز اختلافات درباره پرداخت ثمن، توصیه می‌شود قوانین و مقررات مربوطه را به دقت مطالعه کنید و در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل یا کارشناسان مربوطه مشورت کنید.

لازم به ذکر است که این متن یک توضیح کلی است و قوانین مربوطه به تمام جزئیات رسیدگی می‌کنند. بنابراین، در صورت نیاز به اطلاعات دقیق‌تر، به متن قانون و مشاوران حقوقی مراجعه کنید.

توصیه می‌شود همواره قوانین و مقررات معاملات را رعایت کرده و در صورت وجود هرگونه ابهام یا نیاز به راهنمایی، با متخصصان حقوقی مشورت نمایید.

گروه وکلای حق وران متشکل بهترین وکلای خوب تهران آماده ارائه مشاوره حقوقی ؛قبول و پیگیری پرونده ها در زمینه های:

وکیل قاچاق کالا و ارز ؛وکیل ملکی؛ وکیل مالیات؛ وکیل ارث، وکیل شرب خمر؛ وکیل رابطه نامشروع؛ وکیل جرایم اینترنتی؛ وکیل تابعیت؛ وکیل پیش فروش آپارتمان ؛وکیل خانواده ؛وکیل شهرداری ، وکیل سرقفلی ، وکیل تجاوز جنسی ، وکیل جرایم پزشکی و …. 

می باشد.

برای پاسخگویی فوری در ۲۴ ساعت شبانه روز می توانید از  بخش مشاوره حقوقی تلفنی اقدام کنید.

اخذ مشاوره رایگان از بخش پرسش و پاسخ

اخذ مشاوره آنلاین از طریق مشاوره واتساپی

گروه وکلای حق وران

مشاوره حقوقی رایگان

برای انجام مشاوره حقوقی رایگان از طریق دکمه زیر اقدام کنید.

منیره شفیعیمشاهده نوشته ها

Avatar for منیره شفیعی

من منیره شفیعی با بیش از 4 سال سابقه، نویسنده گروه وکلای حق وران هستم . این مقاله توسط گروه وکلای حق وران، تشکیل شده از وکلای حرفه ای و پایه یک دادگستری با سالها تجربه ، تحریر و نظارت شده است و به منظور پاسخگویی به نیازهای شما گردآوری شده است. در صورتی که شما سوالات مشابه دارید ، پائین همین پست بپرسید تا مطلب مورد نظر شما گردآوری شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *