همه چیز درباره وصیت نامه

وصیت نامه یک سند قانونی است که در آن شخصی می‌تواند تعیین کند که پس از مرگش چه کسی به اموال و دارایی‌هایش دسترسی داشته باشد یا چه کاری را برای او انجام دهد. وصیت نامه می‌تواند به صورت خودنوشت، رسمی یا سری باشد.


با وصیت نامه همه افراد در طول زندگی خود این امکان را دارند که در اموال و دارایی‌های خود هرگونه دخل و تصرفی را که بخواهند انجام بدهند.

در واقع تنظیم وصیت‌نامه به شیوه صحیح و قانونی باعث می‌شود تا تکلیف بسیاری از امور مربوط متوفی از جمله بدهی‌های وی  تعیین شده و برای ورثه مشکلی ایجاد نشود.

در صورتی که درباره ی تنظیم وصیت نامه هرگونه سوالی داشتید می توانید از وکیل ارث متخصص حق وران کمک بگیرید.

 

وصیت نامه چیست

بعبارتی وصیت‌نامه سندی قانونی است که به موجب آن شخص وصیت کننده می‌تواند برای اموال خود تعیین تکلیف کند.

افراد تا زمانی که در قید حیات هستند مختارند در اموال و دارایی‌های خود دخل و تصرف کنند اما بعد از فوت اختیار این حق از آنها ساقط می‌شود.

به همین دلیل این مسئله بعنوان حق برای هرفردی  پیش بینی شده که به موجب آن  بتواند مسائل مالی و غیر مالی خود را برای بعد از فوت ساماندهی کند که به این عمل وصیت  می‌گویند.

وصیت نامه
همه چیز درباره وصیت نامه

 

مفهوم  کلمات کلیدی در وصیت 

 • موصی شخصی که وصیت می‌کند
 • موصی له شخص یا اشخاصی که وصیت تملیکی به نفع آنهاست
 • موصی به موردی که نسبت به آن وصیت صورت گرفته
 • وصی کسی که به سبب وصیت عهدی مامور انجام امور مربوط به یک سوم اموال مال موصی یا فرزند صغیر او شده است.

انواع وصیت

 1. وصیت‌نامه رسمی
 2. وصیت‌نامه سری
 3. وصیت‌نامه خودنوشت

بررسی انواع وصیت

 • وصیت‌نامه رسمی

این وصیت نامه باید در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود .از آنجا که وصیتنامه رسمی همانند اسناد رسمی تلقی شده لذا تشریفات خاصی ندارد و تنظیم آن مانند سایر اسناد رسمی است .

اعتبار آن هم تابع قوانین اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی است. ذکر این نکته ضروریست که موضوع وصیت‌ نامه رسمی هرچه باشد در برابر دادگاه لازم الاتباع است .

ماده ۹۲ قانون ثبت مقرر می دارد موضوع وصیت‌نامه رسمی می‌تواند اعم از منقول و غیرمنقول باشد که بدون نیاز به حکم دادگاه قابل اجرا می‌باشد.

 • وصیت‌نامه سری

وصیتی است که ممکن است به خط موصی یا شخص دیگری باشد در هر صورت باید به امضای موصی برسد و بعد از تنظیم به عنوان امانت در اداره ثبت اسناد یا دفترخانه رسمی که نمایندگان آنها محسوب می‌شوند سپرده است آن را مسترد می‌کند.                          دروصیت نامه سری اصولا تنظیم کننده هرکسی می تواند باشدمگراینکه  موصی له لال باشد در این صورت وصیت باید تماماً به خط خودش تنظیم شود.

 • وصیتنامه خودنوشت

وصیتی است که توسط خود شخص نوشته می‌شود و دارای تاریخ روز، ماه ،سال به خط خود شخص وصیت کننده می‌باشد و به امضای او رسیده باشد .                                 پس توسط شخص بی‌سواد قابل تنظیم نیست و قابل توکیل هم نمی‌باشد.

 

وصیت نامه
همه چیز درباره وصیت نامه

 

مزایا ومعایب وصیت نامه خودنوشت  

از مزایای وصیت‌نامه خود نوشت این است که وصیت کننده می‌تواند وصیت نامه‌اش را بدون آن که هیچ هزینه‌ای  برای آن پرداخت می‌کند بنویسد.

از معایب آن می‌توان به این مورد اشاره کرد که ممکن است در معرض تحریف قرار بگیرد یا از بین برود لذا، چنانچه فردی اقدام به تنظیم وصیت‌نامه خودنوشت می‌کند باید وصیت نامه را در محل امنی نگهداری کند.

وصیت در شرایط اضطراری

در مواردی که به شرح ذیل است وصیت می‌تواند شفاهی باشد اما در نهایت تحت شرایطی مکتوب می‌شود

 1. شرایط جنگی نظامی
 2. در زمان شیوع بیماری‌های واگیردار
 3. هنگام مسافرت دریایی
 4. درشرایط خطر مرگ فوری

نکته مهم

دقت داشته باشید که چنانچه موصی زنده باشد به هر حال برای اصلاح وصیتی که در حالت اضطراری و فوق العاده تنظیم شده مهلت یک ماهه از تاریخ برطرف شدن شرایط اضطراری وجود دارد اگر طی مهلت یک ماه اصلاح نشود اصولاً باطل است مگر ناتوانی خود نسبت به اصلاح وصیتنامه را اثبات نماید.

انواع وصیت بر اساس ماهیت حقوقی

 1. وصیت تملیکی
 2. وصیت عهدی

وصیت تملیکی

به زبان ساده یعنی شخص مال یا چیزی را برای فرد یا افرادی مشخص به جا بگذارد طبق ماده ۸۲۶ قانون مدنی مالکیت را مستقیماً به موصی له انتقال می‌دهیم.

وصیتنامه عهدی

در این نوع از وصیتنامه شخص ، مالی را به دیگری واگذار نمی‌کند بلکه وظیفه و ماموریتی را بر دوش شخص دیگری می‌گذارد تا پس از فوت او به انجام برساند.

به عبارتی به این نوع وصایت نیز گفته می‌شود در واقع شخص مامور به انجام امری از سوی موصی می‌شود.

چند واقعیت مهم در مورد قبول وصیت تملیکی

قبول موصی له تنها پس از فوت موصی دارای اثر است .ماده ۸۲۷ قانون مدنی و ماده ۸۲۹ قانون مدنی      

اگر موصی له ، قبل از فوت ،وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت موصی می‌تواند آن را قبول نماید، چنانچه قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت موصی قبول مجدد ضروری نیست.  بخش آخر ماده ۸۳۰ قانون مدنی

در این نوع وصیت ، موصی تا زنده است می‌تواند از وصیت خود رجوع کند حتی اگر موصی به، قبض (تحویل ) شده باشد. ماده ۸۲۹ قانون مدنی

اگر بعد از فوت وصیت را رد کند دیگر نمی‌تواند قبول کند اگر بعد از فوت وصیت را قبول و موصی له را قبض کند دیگر نمی‌تواند آن را رد کند. ماده ۸۳۰ قانون مدنی

شرایط صحت و درستی وصیت

 1.  رضایت داشتن موصی
 2. اهلیت داشتن موصی و موصی له(منظور از اهلیت داشتن این است که مجنون و صغیر نباشد)
 3. معین بودن موصی له
 4. موجود بودن موصی به  (موصی به یعنی مورد وصیت نامه باید اجمالا معلوم و معین باشد)
 5. مالیت و مشروعیت داشتن موصی له
 6. قابل انتقال بودن موصی به
 7. ملکیت و مشروعیت داشتن جهت وصیت

سوال مهم

آیا موصی می‌تواند تا قبل از مرگ خود وصیت نامه‌اش را اصلاح کند؟

باید بگوییم بله موصی تا قبل از مرگ خود بارها و بارها می‌تواند به آن رجوع کرده آن را اصلاح یا تجدید کند  پس نتیجه می‌گیریم آخرین وصیت‌نامه وی  معتبر است.

نکات مهم در تنظیم وصیت‌نامه

 • موصی نمی‌تواند وراث را از همه ارث محروم کند یا تمام اموال خود را به یک وارث بدهد اگر چنین کاری انجام بدهد وصیت‌نامه او فقط تا ثلث اموالش نافذ است و پس از فوت او بقیه اموالش (دو سوم دیگر )طبق قانون ارث میان ورثه تقسیم می‌شود.
 • اگر پس از امضا تغییراتی در وصیت نامه داده شود باید مجدداً توسط موصی امضا شود در غیر این صورت فاقد اعتبار است.         
 • اگر کسی وصیت کند که پس از مرگ او تمام اموال و داراییش به همسرش واگذار گردد وصیتش فقط در ثلث ماترک نافذ است.
 • پس از فوت او بقیه اموالش (دو سوم دیگر) طبق قانون ارث میان ورثه تقسیم می‌شود.
 •  اعتبار وصیت نامه مربوط و مقید به زمان خاصی نیست.
 • شخصی که وارث ندارد می‌تواند تمام اموال خود را وصیت کند .
 • در نهایت برای بچه‌ای که به دنیا نیامده هم وصیت صحیح است مشروط بر آنکه زنده متولد شود

 

در صورتی که سوالی در مورد وصیت و نحوه اجرای آن دارید و در تهران ساکن هستید می توانید از یکی از  ده وکیل خوب تهران که به شما معرفی میشود بهره ببرید.

همچنین اگر که تمایل به مطرح کردن سوال خود به صورت رایگان دارید ، می توانید از صفحه پرسش و پاسخ اقدام نمائید.

و اگر که می خواهید در اسرع وقت پاسخ خود را بیابید ، مشاوره حقوقی تلفنی راهکار شماست .

وکلای حق وران راهنمای شما در رسیدن به نتیجه مطلوب می باشند. شماره تماس : ۰۹۱۲۹۴۲۶۶۷۴

ما را در اینستاگرام دنبال نمایید

 haghvaran@

 

 

خانم آخرتیمشاهده نوشته ها

Avatar for خانم آخرتی

این مقاله توسط گروه وکلای حق وران، تشکیل شده از وکلای حرفه ای و پایه یک دادگستری با سالها تجربه ، تحریر و نظارت شده است و به منظور پاسخگویی به نیازهای شما گردآوری شده است. در صورتی که شما سوالات مشابه دارید ، پائین همین پست بپرسید تا مطلب مورد نظر شما گردآوری شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *