Rate this post

درمورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیاء دم، کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیاء دم کبیر تقاضای قصاص نمایند با تأمین سهم صغار از دیۀ شرعی ‌می‌توانند جانی را قصاص نمایند بنابراین آراء شعب 11 و 16 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

خلاصه

اگر در قتل عمد، بعضی از اولیای دم کبیر باشند و بعضی دیگر صغیر، و اولیای دمِ کبیر خواهان قصاص باشند، باید قبل از قصاص سهم اولیاء دم صغیر را از دیه تأمین کنند.

[1] . مادۀ 354 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «اگر مجنی‌علیه یا همۀ اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولیّ آنان با رعایت مصلحتشان حقّ قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می‌تواند تا زمان بلوغ یا افاقۀ آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای دم، كبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می‌توانند مرتكب را قصاص كنند لكن در صورتی كه ولیّ صغیر یا مجنون خواهان ادا یا تأمین سهم دیۀ مولی‌علیه خود از سوی آنها باشد، باید مطابق خواست او عمل كنند. مفاد این ماده، در مواردی كه حق قصاص به علت مرگ مجنی‌علیه یا ولیّ دم به ورثۀ آنان منتقل می‌شود نیز جاری است. این حكم درمورد جنایاتی كه پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.»

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *