Rate this post

مستفاد از تبصرۀ مادۀ 6 قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم ‌از موات و بایر بوده، می‌توانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاه‌های دادگستری نیز می‌بایست نسبت‌ به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند. لذا رأی شعبۀ دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبنا صادر گردیده موجه به نظر می‌رسد و با اکثریت آراء تأیید ‌می‌گردد.

خلاصه

دارندگان سند عادیِ مالکیت متعلق به قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری، می‌توانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند و صحت معامله به دادگاه عمومیِ حقوقی
مراجعه کنند.

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *