Rate this post

‌تشخیص اراضی کشت موقت برطبق مادۀ 3 آیین‌نامۀ اجرایی قانون واگذاری زمین‌های دایر و بایر مصوب 8 آبان 1365 هیأت وزیران، به هیأت‌ واگذاری زمین محول شده و در تبصرۀ این ماده تصریح گردیده که اعتراضات مربوط به شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت، از طرف هیأت، بررسی ‌و در صورتی که اعتراض باقی باشد جهت رسیدگی نهایی به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع می‌شود. آیین‌نامۀ مزبور در جلسۀ مورخ 15 شهریورماه 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تصویب گردیده و اعتبار اجرایی دارد. بنابراین رأی شعبۀ 14 دیوان عالی کشور که بر مبنای این مصوبه‌ صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود.

خلاصه

اعتراض به شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت، در هیأت واگذاری زمین بررسی می‌شود و در صورت باقی ماندن اعتراض، رسیدگی نهایی با ستاد مرکزی واگذاری زمین خواهد بود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *