Rate this post

رسیدگی به درخواست صدور پروانۀ کمک‌دندان‌پزشکی تجربی و احراز شرایط متقاضی از جمله وظایف و اختیارات اداری وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی است و جنبۀ ترافعی ندارد تا مستلزم رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری باشد. بنابراین آراء صادر از شعب یازدهم و دوازدهم دادگاه‌ حقوقی تهران که برطبق بند «الف» از شقّ یک مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن‌ماه 1360 رسیدگی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری‌ تشخیص داده‌اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

خلاصه

رسیدگی به شکایات اشخاص از وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی در خصوص عدم صدور پروانۀ کمکدندانپزشکی تجربی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *