Rate this post

‌نظر به این‌که برابر تبصرۀ ذیل مادۀ هشت لایحۀ قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 20/ 6/ 1358به جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت باید در دادگاه‌های جزایی مراکز استان رسیدگی به عمل آید و نظر به این‌که حسب جملۀ اضافه‌شده به مادۀ یک قانون مرقوم دادسرای عمومی در معیت دادگاه عمومی «که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های کیفری یک و دو جانشین آن شده» انجام‌ وظیفه می‌نمایند. بنا علیهذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان فارس (‌شیراز) بوده و رأی شعبۀ 11 دیوان عالی کشور در این‌ زمینه منطبق با موازین قانونی است و با اکثریت آراء تأیید می‌گردد.

[1]. ← تبصرۀ 1 مادۀ 8 لایحۀ قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358.

 

 

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *