Rate this post

‌ادعای وجود رابطۀ مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب می‌باشد که برطبق بند 2 مادۀ 3 لایحۀ قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358‌ شورای انقلاب، باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود. لذا رأی شعبۀ سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.[1]

[1]. ← بند 11 مادۀ 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *