Rate this post

‌رسیدگی به اتهام صدمۀ واردۀ منتهی به شکستگی استخوان در صلاحیت دادگاه‌های کیفری2 می‌باشد؛ مگر درمورد بند «ﻫ» مادۀ 7 قانون تشکیل‌دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 که در این ‌صورت پرونده باید در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود. ‌بنابراین رأی شعبۀ دوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *