Rate this post

‌مادۀ 6 قانون مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را برطبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده‌باشد، منصرف از قوانین و احکام الهی ازجمله راجع به قصاص می‌باشد که از صدر اسلام تشریع شده‌اند. بنابراین رأی شعبۀ چهاردهم دیوان عالی کشور‌که حسب درخواست اولیاء دم و به حکم آیۀ شریفه «‌و لکم فی‌القصاص حیات یا اولی‌الالباب» بر این مبنا به قصاص صادر گردیده صحیح تشخیص ‌می‌شود.

خلاصه

مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی برطبق قانونی است که قبل از وقوع جرم وضع شده ‌است مگر در خصوص قوانین و احکام الهی ازجمله قصاص که از صدر اسلام تشریع شده‌اند و عطف به ماسبق می‌شوند.

 

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *