Rate this post

‌نظر به مادۀ 8 قانون آیین دادرسی کیفری که موقوفی تعقیب امر جزایی را با شرایط خاصی تجویز نموده که از آن جمله صلح و سازش طرفین در جرائم ‌قابل گذشت است و با توجه به این‌که مطالبۀ نفقه زوجه از حقوق‌الناس می‌باشد؛ لذا تا زمانی که گذشت زوجه از تعقیب شکایت جزایی احراز نشود‌، دعوی کیفری قابل رسیدگی خواهد بود و رأی شعبۀ 12دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

خلاصه

در دعوی کیفری مطالبۀ نفقه، تا زمانی که گذشت زوجه احراز نشود، صدور قرار موقوفی تعقیب مبنای قانونی ندارد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *