Rate this post

‌بند یک مادۀ 60 قانون آیین دادرسی کیفری شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و مادۀ 63 قانون مزبور هم به ‌انجام این امر تأکید دارد. بنابراین بازپرس محلی که در آنجا، کالا برای حمل به مقصد، تحویلِ راننده شده ولی به مقصد نرسیده، مکلف می‌باشد که با وصول ‌شکایت مدعیِ خصوصی تحقیقات اولیه را شروع نماید و ادامه دهد تا پس از احراز وقوع جرم برطبق مادتین 54 و 56 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام‌ گردد. فلذا آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود.

خلاصه

انجام تحقیقات کیفری درمورد ادعای نرسیدن کالا به مقصد، برعهدۀ بازپرس محلّ تحویل کالا به راننده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *