Rate this post

نظر به این‌كه به موجب مواد 75 تا 82 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371 برای جعل و استفاده از سند مجعول، مجازات جداگانه تعیین‌شده و به علاوه در مادۀ 83 قانون مزبور نیز برای استفاده‌كننده از سند مجعول در مواردی كه جاعل خود استفاده‌كننده باشد مجازات مقرر گردیده است‌. بنابراین برطبق مواد مزبور استفاده از سند مجعول، عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است. بنا به مراتب دادنامه شمارۀ 6ـ 28/ 2/ 76 كه به موجب آن با رعایت تعدد و مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی برای جعل و استفاده از سند مجعول، كیفرهای جداگانه تعیین شده، ‌صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

خلاصه

جعل سند و استفاده از سند مجعول توسط جاعل دو جرم مستقل محسوب می‌شود که مجازات آنها تداخلی با هم ندارند و باید مجازات هر دو، در خصوص جاعل، اعمال شود. (نیز ← رأی شمارۀ 1288، ص 104).

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *