5/5 - (1 امتیاز)

به صراحت مادۀ 718 قانون مجازات اسلامی ناظر به مواد 714 الی 717 قانون كه مقرر داشته: «هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری كه در حین‌ رانندگی مرتكب قتل غیرعمد شده، در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته باشد… ‌به بیش از دوسوم حداكثر مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد» موضوع از مصادیق بارز تعدد معنوی جرم می‌باشد. زیرا چنان‌چه نظر مقنن بر ‌اعمال مقررات مربوط به تعدد مادی جرم بوده كه مستلزم تعیین مجازات جداگانه برای هر یك از جرائم مزبور می‌باشد. با وجود مواد 714 و 723 و 47‌ قانون مجازات اسلامی دیگر نیازی به وضع مادۀ 718 آن قانون نبوده و با این اوصاف نداشتن پروانۀ رانندگی در چنین وضعیتی از موجبات مشددۀ جرم ‌است كه در خود قانون، مجازات خاصی برای آن در نظر گرفته شده است. بنا به مراتب فوق‌الاشعار هیأت عمومی دیوان عالی كشور به اكثریت آراء رأی ‌شعبۀ ششم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی را كه درمورد اتهام قتل غیرعمد بدون داشتن گواهینامۀ رانندگی به استناد مادۀ 718‌ قانون مارالذكر‌ یك فقره مجازات برای متهم تعیین كرده، منطبق با موازین قانونی و صحیح تشخیص می‌دهد.

خلاصه

مجازات قتل غیرعمد ناشی از رانندگی وسایل نقلیۀ موتوری، بدون گواهینامه، فقط مشمول موارد مذکور در مادۀ 718 ق.م.ا. است و مجازات رانندگی بدون گواهینامه در خصوص آن اعمال نمی‌شود.

1 دیدگاه

  • با سلام. با توجه به رای دیوان عدالت اداری، اگر که شخص فاقد گواهینامه باشد و یا گواهینامه وی منقضی شده باشد شرکت بیمه تعهدی به پرداخت دیه نخواهد داشت. این رای از شهریور 1401 ابلاغ شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *