Rate this post

به صراحت بند 2 مادۀ 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب اسفند‌ماه سال 73، در موضوعات كیفری در ‌صورتی‌كه حداكثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن كمتر از این باشد، دادگاه مخیر است كه حكم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از ‌هفتاد هزار و یك ریال تا سه میلیون ریال بدهد. ‌بنابراین تعیین مجازات حبس كمتر از نود و یك روز برای متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون می‌باشد و‌ چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات كمتر از مدت مزبور باشد می‌بایستی حكم به جزای نقدی بدهد و با این كیفیات رأی شعبۀ 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان كه حكم سه ماه حبس دادگاه عمومی را فسخ و متهم را به جزای نقدی محكوم كرده منطبق با این نظر است و به اكثریت آراء موافق ‌موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

خلاصه

در جرائم دارای حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل كمتر از این مقدار، دادگاه مخیّر است به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یك ریال تا سه میلیون ریال حکم صادر کند.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *