رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام م. الف مبنی برترک انفاق توهین وفحاشی موضوع کیفرخواست شماره 1032-93/10/10دادستان عمومی وانقلاب بهارستان با توجه به شکایت شاکی خانم ج. ج. -اظهارات وکیل ایشان جناب س. پاشایی تحقیقات محلی صورت گرفته توسط نیروی انتظامی – گواهی گواهان – تصویر دادنامه قطعی شماره 950-93/11/5صادرشده از شعبه 105دادگاه عمومی وجزایی سابق بهارستان که حکایت محکومیت متهم موصوف به تحمل هفت ماه حبس تعزیری به همین اتهام ترک نفقه دارد و همچنین اظهارات متهم در شورای حل اختلاف مورخ 93/6/15که موجه به نظر نمی رسد بزه ترک انفاق از ناحیه متهم موصوف محرز ومسلم است بنابراین دادگاه نامبرده را از این حیث طبق ماده 53قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/1به تحمل تعزیر درجه 6 یعنی شش ماه حبس تعزیری محکوم میکند و درخصوص توهین وفحاشی با توجه به فقدان ادله اثباتی مطابق اصل 37 قانون اساسی و ماده 4قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت ایشان صادر و اعلام میکند رای صادره در قسمت محکومیت غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه وسپس ظرف بیست روزقابل تجدید نظردرمحاکم محترم تجدید نظراستان ونسبت به رای برائت حضوری وظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظردرمحاکم محترم تجدید نظراستان تهران خواهد بود
رییس شعبه 103 داگاه کیفری دو شهرستان بهارستان- سیدافشین موسوی توتری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی م. الف. با وکالت ح. پ.ز. و الف. ک. نسبت به دادنامه غیابی شماره 287-94/4/23صادر شده ازهمین شعبه با توجه به اینکه نامبرده و وکلای محترم ایشان اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه را فراهم کند بعمل نیاورده و در عین حال بازنگری در اوراق پرونده حکایت صدور رای طبق موازین قانونی دارد لذا دادگاه ضمن تایید و تقویت دادنامه معترض عنه قرار رد واخواهی ایشان را صادر واعلام می کند رای صادر شده حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 103 داگاه کیفری دو شهرستان بهارستان- سیدافشین موسوی توتری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. (باوکالت بعدی آقای ه. ش. )از دادنامه شماره 9409972990300997 مورخ 1394/9/12 شعبه 103 دادگاه کیفری 2 بهارستان که در تایید دادنامه غیابی شماره9409972990300287 مورخ 1394/4/23 همان دادگاه صادرگردیده ومطابق آن با توجه به شکایت خانم ج. ج. باوکالت بعدی آقای س. پ)به تحمل شش ماه حبس تعزیری ناشی ازاتهام ترک انفاق محکوم گردیده است.با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و استماع اظهارات و دفاعیات تجدیدنظرخواه ووکیل ایشان ،نظر به اینکه مطابق سند طلاقنامه شماره 1026 مورخ 1394/6/6 دفتر ازدواج وطلاق شماره … نسیم شهرتجدیدنظرخواه در تاریخ 1394/3/6 در اجرای دادنامه شماره 9309972988500777 مورخ 1393/4/29 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران همسرخود(تجدیدنظرخوانده)را به طلاق رجعی طلاق داده که پس از پایان ایام عده تجدیدنظرخوانده طرفین جهت ثبت طلاق دردفتر خانه حضور به هم رسانیده که مطابق سند طلاقنامه تجدیدنظرخوانده نفقه ایّام گذشته و ایّام عده خودرا درحضور شهود وسردفتر نقداً از تجدیدنظرخواه دریافت وبعد از دریافت طلاق ثبت گردیده و تجدیدنظرخوانده اذعان داشته که در خصوص نفقه ایّام گذشته هیچگونه ادعایی ندارد درحالی که تجدیدنظرخوانده درایّام عدّه وپنج روز پیش ازثبت سند طلاق اقدام به طرح شکایت دایر بر ترک انفاق نموده بنا به مراتب و مستنداً به ذیل ماده (22) قانون حمایت خانواده مصوب 1353/11/15 که تصریح نموده با وقوع طلاق،تعقیب جزائی بزه ترک انفاق موقوف می گردد که علیرغم تصویب ماده (53)قانون حمایت از خانواده مصوب 1391/12/1 این حکم قانونی نسخ نگردیده به استناد بند “پ” ماده(455)ونیزماده(13)قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی ،با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته (قلم خوردگی)قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
​علی اصغر شفیعی خورشیدی – مهدی دواتگری

دکتر محمد جواد گوهریانمشاهده نوشته ها

Avatar for دکتر محمد جواد گوهریان

سلام من دکتر محمد جواد گوهریان هستم و متولد سال ۱۳۶۴ و دارای دکترای تخصصی در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه خوارزمی هستم. بنده سابقه  تالیف و گردآوری بیش از ۸ مقاله در حوزه حقوق خصوصی در نشریات معتبر داخلی و  گرد آوری کتاب در حوزه آرای وحدت رویه قضائی را دارا می باشم. انجام وکالت و مشاوره در بیش از ۴۳۸ پرونده مطرح در محاکم داخلی و بیش از یازده پرونده داوری در عرصه قرارداهای داخلی تا سال ۱۳۹۸ توسط بنده به انجام رسیده است. تخصص در وکالت در زمینه ملکی و همینطور در زمینه شرکت های داخلی و بین المللی در خصوص انعقاد قرارداهای جاری  و وکالت دائم از دیگر حوزه های فعالیت بنده هست. همینطور بنده مفتخرم پاسخ سوالات کاربران عزیزمان را که عضو با ارزش سایت در نزد ما محسوب می شوند، را به دقت و به صورت رایگان در سایت و در بخش پرسش وپاسخ قرار بدهم .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *