نمونه رای مطالبه اجرت المثل ملک صغیراز ولی قهری

اگر ملکی متعلق به صغیری باشد. و ولی قهری او از آن ملک استفاده کرده باشد. آیا میتوانیم از ولی قهری اجرت المثل اسفاده از ملک را مطالبه نماییم؟ آیا این مطالبه موجه است و قانون آن را حمایت میکند؟ نمونه رای حاضر در رابطه با ای موضوع حکم داده است. ببینیم….

 رای شعبه بدوی

حسب محتویات پرونده خانم ش. و آقای ش. شهرت هر دو و.ف. با وکالت آقای س. م. و خانم الف. ف. دادخواستی را به طرفیت آقای الف. و.ف. و با وکالت بعدی آقای ش. ص. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل سه دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی … و … واقع در بخش 3 تهران از تاریخ 76/09/01 لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس و کلیه خسارات قانونی که در جلسه اول خواسته را مطالبه اجرت المثل از تاریخ 76/09/01 الی 85/05/25 تقلیل داده است . وکلای خواهان توضیح داده اند که به دلالت کپی مصدق سند رسمی موکل آنها مالک سه دانگ ملک مذکور بوده و از تاریخ 85/05/25 آن را به خوانده صلح نموده است . اما خوانده در مدت تصرف قبل از صلح ،اجرت المثل ایام تصرف را پرداخت نکرده است . و لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته در جلسه اول را دارند . وکیل خوانده دفاع نموده که موکلین ولی قهری خواهانها بوده و کل ثمن معامله ملک را شخصاً پرداخت نموده و در مدت اعلامی نیز خود متصرف ملک بوده و از آن استفاده کرده اند و لذا مستحق دریافت اجرت المثل نمی باشند . وکیل خواهانها دفاع نموده که خوانده به عنوان ولی قهری موکلین وظیفه داشته نفقه آنها و از جمله مسکن را مهیا نماید . دادگاه جهت احراز مالکیت خواهانها در تاریخ 76/09/10 تا 85/05/25 وضعیت ثبتی ملک را از ثبت اسناد استعلام و پس از احراز مالکیت خواهانها بر ملک از زمان مذکور جهت تعیین اجرت المثل ملک قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و در نهایت نظریه هیئت سه نفره کارشناس مصون از تعرض موجه باقی مانده است . النهایه دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهانها – احراز مالکیت خواهانها بر سه دانگ ملک در تاریخ مذکور و اینکه از ناحیه خوانده دلیلی دال بر پرداخت اجرت المثل سهم خواهانها ارائه نشده است ، خواسته خواهانها را ثابت دانسته مستنداً به مواد 515 – 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 237/050/000 ریال بابت اجرت المثل و مبلغ 10/086/000 ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهانها را صادر می نماید . رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دکتر زینب جنیدی مقدم

خواننده عزیز سلام !

من از گروه وکلای حق وران در خدمت شما هستم..

چنانچه بخشی از ملک متعلق به صغیر باشد و صغیر در آن سکونت داشته باشد؛ مطالبه اجرت المثل به طرفیت ولی قهری؛ فاقد وجاهت است؛ زیرا ولی حق دخالت و نقل و انتقال نسبت به اصل مالکیت و منافع دارد.

رأی شعبه تجدیدنظر استان تهران

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. و.ف. بطرفیت آقای ش. و. و خانم ش. و.ف. نسبت به دادنامه شماره 94000290 مورخ 1394/4/6 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومی تهران که متضمن صدورحکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 237/050/000 ریال بابت اجرت المثل سه دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی … و… واقع دربخش 3 تهران از 76/9/1 الی 85/5/25 و مبلغ 1/086/000 ریال بابت خسارات احتمالی دادرسی وحق الوکاله وکیل مطابق تعرفه درحق تجدیدنظرخواندگان می باشد وارد و موجه است زیرا که حسب محتویات پرونده و مستندات ابرازی از جمله رونوشت دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواندگان بخواسته ابطال سند صلح شماره … – 85/5/25 که به شعبه 21 دادگاه عمومی تهران ارجاع گردیده ، تجدیدنظرخواندگان اذعان به سکونت درملک متنازع فیه نموده اند و این موضوع موید استیفاء منفعت نامبردگان ازملک مورد تنازع را داشته و با عنایت به اینکه به موجب مستندات مضبوط در پرونده سن تجدیدنظرخواندگان در تاریخ مورد ادعا صغیر محسوب گردیده و اداره امور آنها با ولی ( تجدیدنظرخواه ) بوده و با توجه به اینکه ولی حق دخالت و نقل و انتقال نسبت به اصل مالکیت ملک موصوف را داشته بالتبع هرگونه تصمیم راجع به منافع نیز با وی می باشد مضافاً بر اینکه به دلالت ماده 1206 قانون مدنی نفقه اقارب فقط نسبت به آتیه بوده و نسبت به گذشته قابل مطالبه نیست بنابراین دادگاه با وصف مراتب تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بی حقی خواهانها صادر می نماید رای صادره قطعی است.

مشاوره حقوقی تلفنی

یکی از خدمات گروه وکلای حق وران ، ارائه خدمات مشاوره تلفنی حقوقی می باشد.  با توجه به شلوغی شهرها امروزه دیگر نیازی به طی مسیر طولانی و یا ساعت ها انتظار  برای دریافت خدمات مشاوره حقوقی همچون گذشته نیست ، بلکه شما می توانید به راحتی با رزرو یک مشاوره تلفنی از وکلای پایه یک دادگستری تهران از خدمات مشاوره تخصصی حقوقی بهره مند شوید.

خدمات رایگان ما برای همه

آیا میدانید گروه وکلای حق وران خدمات مشاوره رایگان ارائه نموده است ؟

گروه وکلای حق وران به منظور ارائه خدمات عمومی گسترده برای همه ی مردم با توان های مالی مختلف و به منظور ارائه راهنمایی موثر ، اقدام به ارائه مشاوره رایگان حقوقی نموده است.

برای بهره مندی از خدمات مشاوره رایگان کافی است که در فرم زیر سوال خود را بپرسید  و سپس در قسمت مشاوره افلاین پاسخ سوالات خود و دیگران را ببینید.

گروه وکلای حق وران با همکاری  جمعی از وکیل خوب تهران به صورت تخصصی اقدام به ارائه خدمات در زمینه های زیر می نماید :

وکیل قاچاق کالا و ارز، وکیل شرب خمر، وکیل رابطه نامشروع، وکیل ارث ، وکیل جرایم اینترنتی، وکیل پیش فروش آپارتمان، وکیل مالیات، وکیل ملکی وکیل خانواده ؛ وکیل شهرداری ، وکیل تجاوز جنسی ، وکیل سقط جنین ، وکیل جرایم پزشکی ، وکیل سرقفلی ، وکیل جعل ، وکیل فروش مال غیر ، وکیل وقف

وکلای حق وران راهنمای شما در رسیدن به نتیجه مطلوب می باشند. شماره تماس در ۲۴ ساعت شبانه روز : 09129426674

ما را در اینستاگرام دنبال نمایید: haghvaran

دکتر محمد جواد گوهریانمشاهده نوشته ها

Avatar for دکتر محمد جواد گوهریان

سلام من دکتر محمد جواد گوهریان هستم و متولد سال ۱۳۶۴ و دارای دکترای تخصصی در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه خوارزمی هستم. بنده سابقه  تالیف و گردآوری بیش از ۸ مقاله در حوزه حقوق خصوصی در نشریات معتبر داخلی و  گرد آوری کتاب در حوزه آرای وحدت رویه قضائی را دارا می باشم. انجام وکالت و مشاوره در بیش از ۴۳۸ پرونده مطرح در محاکم داخلی و بیش از یازده پرونده داوری در عرصه قرارداهای داخلی تا سال ۱۳۹۸ توسط بنده به انجام رسیده است. تخصص در وکالت در زمینه ملکی و همینطور در زمینه شرکت های داخلی و بین المللی در خصوص انعقاد قرارداهای جاری  و وکالت دائم از دیگر حوزه های فعالیت بنده هست. همینطور بنده مفتخرم پاسخ سوالات کاربران عزیزمان را که عضو با ارزش سایت در نزد ما محسوب می شوند، را به دقت و به صورت رایگان در سایت و در بخش پرسش وپاسخ قرار بدهم .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *