نمونه رای الزام به انتقال سند رسمی ملک مشاع

نمونه رای الزام به انتقال سند رسمی ملک مشاع گروه وکلای حق وران


نمونه رای الزام به انتقال سند رسمی ملک مشاع

نمونه رای درخواست اجرت المثل ملک موروثی

 رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای غ. و.پ. فرزند الف.ح. به طرفیت خوانده پرونده آقای الف. م. فرزند غ. به خواستۀ الزام خوانده به تنظیم سند رسمی مالکیت نسبت به یک قطعه زمین به مساحت 2468/85 متر مربع واقع در جادۀ ورامین ، ابتدای روستای فیروز آباد جادۀ ده خیر ، پس از کانال ، جنب دامداری از پلاک ثبتی 192 اصلی ده خیر ، با حدود اربعۀ مندرج در نظریه کارشناسی مورخ 1393/8/22 مهندس محسن کوچک زاده ، مقوم بر 4،900،000،000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی ، صرف نظر از آنکه حسب جوابیه استعلام ثبتی خوانده پرونده دارای مالکیت رسمی ، سهمی انتقالی از آقای تقی کلهر و م. کلهر در پلاک 192 اصلی مذکور است و صرف نظر از آنکه اصالت مبایعه نامۀ عادی ارائه شده از سوی خواهان مصون از اعتراض خوانده قرار گرفته و در نتیجه اصالت آن ثبوتاً محرز است و صرف نظر از آنکه کارشناس منتخب دادگاه اعلام داشته است مورد معامله به مساحت فوق الذکر منطبق و در محدودۀ پلاک 192 اصلی مذکور است به صورت مفروز الرعیه در تصرف خواهان پرونده قرار دارد ، نظر بر اینکه پلاک موصوف دارای مالکین مشاعی متعدد است و برابر نظریه تکمیلی کارشناس منتخب دادگاه در حال حاضر امکان اظهار نظر در این خصوص که آیا سهم خوانده پرونده بیشتر یا کمتر از مساحت 2468/85 متر مربع می باشد یا خیر وجود ندارد ، چون که مساحت کل پلاک مشخص نیست و در نتیجه امکان تبدیل و محاسبه سهام هر یک از مالکین مشاعی به متر مربع وجود ندارد لذا دادگاه به کیفیت مشروحه دعوای خواهان را وارد تشخیص نداده و مستنداً به مادۀ 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار ردّ دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد . رأی صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است .
دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک-سید هاشم حسینی

دکتر سبحان فتح الهی

دکتر سبحان فتح اللهی

خواننده عزیز سلام !

من از گروه وکلای حق وران در خدمت شما هستم..

در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، باید مشخصات ثبتی اعم از فرعی و حدود اربعه معین شود؛ بنابراین چنانچه ملک موضوع دعوی مالکان مشاعی متعدد داشته و سهم خواهان مفروز نشده باشد تا با حدود اربعه ملک مفروزی منطبق شود؛ دعوی مذکور با قرار رد دعوی روبرو می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید از وکیل ملکی کمک بگیرید.

 رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای غ. و.پ. بطرفیت آقای الف. م. نسبت به دادنامه 940334-94/5/14 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک که به موجب آن اجمالا با این استدلال که مساحت کل پلاک نامشخص و امکان تبدیل و محاسبه سهام هر یک از مالکان مشاعی به متر وجود ندارد در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی به کیفیت مطروحه قرار رد دعوی صادر گردیده است تکلیف دادگاه رسیدگی و صدور حکم در حد خواسته بوده و خواهان نخستین صرفا تقاضای الزام به انتقال سند رسمی داشته لیکن مشخصات ثبتی اعم از فرعی و حدود اربعه را معین نکرده است توجها به استعلام ثبت و نظریه کارشناس مالکان مشاعی متعدد و مالکیت تجدیدنظر خوانده مفروز نگردیده تا با حدود اربعه ملک مفروزی منطبق گردد از این رو در این مرحله از رسیدگی و به شکل مطروحه خواسته قابلیت اجابت نداشته نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی و مستندات ابرازی صحیحا صادر که به نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه نخستین خدشه ای وارد نیست ایضا دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات نقض مصرح در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نداشته و متضمن جهات دیگر در نقض نیست از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تائید و اعلام میگردد این رای قطعی است.
شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار و مستشار
عبدالعلی اسدی تیله نویی – محمد متولی

مشاوره حقوقی تلفنی

یکی از خدمات گروه وکلای حق وران ، ارائه خدمات مشاوره تلفنی حقوقی می باشد.  با توجه به شلوغی شهرها امروزه دیگر نیازی به طی مسیر طولانی و یا ساعت ها انتظار  برای دریافت خدمات مشاوره حقوقی همچون گذشته نیست ، بلکه شما می توانید به راحتی با رزرو یک مشاوره تلفنی از وکلای پایه یک دادگستری تهران از خدمات مشاوره تخصصی حقوقی بهره مند شوید.

خدمات رایگان ما برای همه

آیا میدانید گروه وکلای حق وران خدمات مشاوره رایگان ارائه نموده است ؟

گروه وکلای حق وران به منظور ارائه خدمات عمومی گسترده برای همه ی مردم با توان های مالی مختلف و به منظور ارائه راهنمایی موثر ، اقدام به ارائه مشاوره رایگان حقوقی نموده است.

برای بهره مندی از خدمات مشاوره رایگان کافی است که در فرم زیر سوال خود را بپرسید  و سپس در قسمت مشاوره افلاین پاسخ سوالات خود و دیگران را ببینید.

گروه وکلای حق وران با همکاری  جمعی از وکیل خوب تهران به صورت تخصصی اقدام به ارائه خدمات در زمینه های زیر می نماید :

وکیل قاچاق کالا و ارز، وکیل شرب خمر، وکیل رابطه نامشروع، وکیل ارث ، وکیل جرایم اینترنتی، وکیل پیش فروش آپارتمان، وکیل مالیات، وکیل ملکی وکیل خانواده ؛ وکیل شهرداری ، وکیل تجاوز جنسی ، وکیل سقط جنین ، وکیل جرایم پزشکی ، وکیل سرقفلی ، وکیل جعل ، وکیل فروش مال غیر ، وکیل وقف

وکلای حق وران راهنمای شما در رسیدن به نتیجه مطلوب می باشند. شماره تماس در ۲۴ ساعت شبانه روز : 09129426674

ما را در اینستاگرام دنبال نمایید: haghvaran

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *