شرب خمر در خارج از کشور

شخصی ایرانی در خارج از ایران مرتکب جرم شرب خمر شود قابل پیگیری نیست.


نمونه رای شرب خمر شخص ایرانی در خارج از کشور

اگر فردی ایرانی، در خارج از کشور مرتکب جرم شرب خمر شود و در ایران اورا بازداشت نموده و او به این عمل خود اقرار نماید آیا میتوان از دادگاه کیفری حکم مجازات او را مطالبه نماییم؟ یا چون در کشوری غیر از ایران این جرم را مرتکب شده، دیگر پیگیری نمی شود؟؟ نمونه رای زیر به این پرسش پاسخ داده است.

 رای شعبه بدوی

در خصوص اتهام آقای ح. فرزند ر.، 33 ساله، شغل آزاد،آزاد با قرار وثیقه، مبنی بر شرب خمر و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره. دادگاه، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و گزارش مأمورین وزارت اطلاعات و با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران و اقرار صریح متهم، در نهایت، مجرمیت ایشان را محرز دانسته و با استناد به مواد 165، 166، 168، 169 و 174 قانون مجازات اسلامی و ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره نامبرده را از جهت شرب خمر به تحمل هشتاد تازیانه به عنوان حد شرعی محکوم می نماید و از جهت استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره، ایشان را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم می نماید. ضمناً، مقرر می دارد، تجهیزات و وسایل مکشوفه به نفع دولت (ترجیحاً، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) ضبط گردد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دکتر زینب جنیدی مقدم

خواننده عزیز سلام !

من از گروه وکلای حق وران در خدمت شما هستم..

اصل کلی این است که قوانین جزایی درون مرزی هستند مگر این که قانونگذار ارتکاب بعضی اعمال مجرمانه را که مخالف تمامیت و امنیت کشور تلقی می شود حتی در خارج قلمرو کشور جرم بشناسد و برای مرتکب مجازات تعیین کند، با امعان نظر در حکم کلی مواد 3 و 5 همان قانون و توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی که استثنائات آن به صراحت در خور قوانین جزایی (مواد 5، 7 و 8 قانون مجازات اسلامی) پیش بینی شده است

رأی شعبه تجدیدنظر استان تهران

در این پرونده آقای ح. از دادنامه شماره 00215 مورخ 12/6/91 شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و گزارش مأمورین وزارت اطلاعات، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و اقرار صریح متهم (دائر بر این که در کشور تایلند مبادرت به خوردن مشروب الکلی نموده و در منزل خود از تجهیزات دریافت از ماهواره استفاده می کند) با احراز مجرمیت وی از حیث بزه شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه تازیانه به عنوان حد شرعی و از جهت استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای به نفع صندوق دولت و ضبط تجهیزات و وسایل مکشوفه به نفع دولت محکوم شده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده، هر چند تجدیدنظرخواه در پرونده اعتراف دارد که در خارج از ایران مرتکب شرب خمر شده است، اگرچه با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی که ناشی از حق حاکمیت دولت ها است، متهم در ایران قابل تعقیب می باشد اما قانونگذار جمهوری اسلامی برای اعمال این حق حاکمیت محدودیتی در مواد 5 و 6 قانون مجازات اسلامی و در ماده 8 برای ماده 7 قانون مرقوم قایل شده است، قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می شود، مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و در همین رابطه قانونگذار استثنائاتی را در مواد 5 تا 8 قانون ذکر شده در نظر می گیرد بنابراین اصل کلی این است که قوانین جزایی درون مرزی هستند مگر این که قانونگذار ارتکاب بعضی اعمال مجرمانه را که مخالف تمامیت و امنیت کشور تلقی می شود حتی در خارج قلمرو کشور جرم بشناسد و برای مرتکب مجازات تعیین کند، با امعان نظر در حکم کلی مواد 3 و 5 همان قانون و توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی که استثنائات آن به صراحت در خور قوانین جزایی (مواد 5، 7 و 8 قانون مجازات اسلامی) پیش بینی شده است می توان گفت تنها جرایمی که ارتکاب آن در خارج کشور جرم و مورد حکم قوانین جزایی قرار گرفته اند با وجود شرایطی که قانونگذار پیش بینی کرده است در کشور قابل مجازات خواهد بود. از این رو شرب خمر که در کشور خارجی جرم نمی باشد، مشمول مقررات مذکور در ماده 7 قانون یادشده نمی شود، زیرا ماده 7 ناظر به اعمالی است که در کشور محل ارتکاب هم جرم بوده و در آنجا مجازات نشده باشد، چنین کسی اگر در ایران یافت شود وفق قوانین جزایی ایران مجازات خواهد شد در نتیجه اگر اعمال انجام شده در کشور محل ارتکاب جرم نباشد، از شمول ماده 7 مذکور خارج است این استنباط موافق اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی که از نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازات است می باشد بر همین اساس محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهام شرب خمر موافق قانون نبوده و صحیح نیست. لذا درخواست تجدیدنظر در این قسمت با بند ب ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق می باشد. لذا با نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد شق 1 بند ب ماده 257 قانون مرقوم و رعایت بند الف ماده 177 همان قانون حکم به برائت تجدیدنظرخواه از اتهام شرب خمر صادر و اعلام می شود. اما در ارتباط با محکومیت تجدیدنظرخواه از جهت استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره صرف نظر از این که اوراق پرونده هیچ گونه دلالتی بر کشف تجهیزات مذکور در منزل تجدیدنظرخواه ندارد، در صورتی که اعتراف او را صحیح فرض نماییم جرم در حوزه قضایی محل سکونت تجدیدنظرخواه (مشهد) واقع شده و متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد. دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش به لحاظ عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده دادنامه نقض و به استناد شق 3 بند ب ماده 257 قانون یادشده پرونده به مرجع صالح (دادگاه عمومی جزایی مشهد) ارجاع می شود. این رأی قطعی است.

مشاوره حقوقی تلفنی

یکی از خدمات گروه وکلای حق وران ، ارائه خدمات مشاوره تلفنی حقوقی می باشد.  با توجه به شلوغی شهرها امروزه دیگر نیازی به طی مسیر طولانی و یا ساعت ها انتظار  برای دریافت خدمات مشاوره حقوقی همچون گذشته نیست ، بلکه شما می توانید به راحتی با رزرو یک مشاوره تلفنی از وکلای پایه یک دادگستری تهران از خدمات مشاوره تخصصی حقوقی بهره مند شوید.

خدمات رایگان ما برای همه

آیا میدانید گروه وکلای حق وران خدمات مشاوره رایگان ارائه نموده است ؟

گروه وکلای حق وران به منظور ارائه خدمات عمومی گسترده برای همه ی مردم با توان های مالی مختلف و به منظور ارائه راهنمایی موثر ، اقدام به ارائه مشاوره رایگان حقوقی نموده است.

برای بهره مندی از خدمات مشاوره رایگان کافی است که در فرم زیر سوال خود را بپرسید  و سپس در قسمت مشاوره افلاین پاسخ سوالات خود و دیگران را ببینید.

گروه وکلای حق وران با همکاری  جمعی از وکیل خوب تهران به صورت تخصصی اقدام به ارائه خدمات در زمینه های زیر می نماید :

وکیل قاچاق کالا و ارز، وکیل شرب خمر، وکیل رابطه نامشروع، وکیل ارث ، وکیل جرایم اینترنتی، وکیل پیش فروش آپارتمان، وکیل مالیات، وکیل ملکی وکیل خانواده ؛ وکیل شهرداری ، وکیل تجاوز جنسی ، وکیل سقط جنین ، وکیل جرایم پزشکی ، وکیل سرقفلی ، وکیل جعل ، وکیل فروش مال غیر ، وکیل وقف

وکلای حق وران راهنمای شما در رسیدن به نتیجه مطلوب می باشند. شماره تماس در ۲۴ ساعت شبانه روز : 09129426674

ما را در اینستاگرام دنبال نمایید: haghvaran

دکتر محمد جواد گوهریانمشاهده نوشته ها

Avatar for دکتر محمد جواد گوهریان

سلام من دکتر محمد جواد گوهریان هستم و متولد سال ۱۳۶۴ و دارای دکترای تخصصی در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه خوارزمی هستم. بنده سابقه  تالیف و گردآوری بیش از ۸ مقاله در حوزه حقوق خصوصی در نشریات معتبر داخلی و  گرد آوری کتاب در حوزه آرای وحدت رویه قضائی را دارا می باشم. انجام وکالت و مشاوره در بیش از ۴۳۸ پرونده مطرح در محاکم داخلی و بیش از یازده پرونده داوری در عرصه قرارداهای داخلی تا سال ۱۳۹۸ توسط بنده به انجام رسیده است. تخصص در وکالت در زمینه ملکی و همینطور در زمینه شرکت های داخلی و بین المللی در خصوص انعقاد قرارداهای جاری  و وکالت دائم از دیگر حوزه های فعالیت بنده هست. همینطور بنده مفتخرم پاسخ سوالات کاربران عزیزمان را که عضو با ارزش سایت در نزد ما محسوب می شوند، را به دقت و به صورت رایگان در سایت و در بخش پرسش وپاسخ قرار بدهم .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *