نمونه رای خیانت در امانت نسبت به شناسنامه

اگر شناسنامه دست پدر یا ولی و یا غیره باشد آیا می توانیم به جرم خیانت در امانت از فرد شکایت نماییم. به جرم اینکه در تحویل شناسنامه خودداری نموده است.

 رای شعبه بدوی

در خصوص اتهام متهمین 1- غ. الف.دائر بر ترک انفاق نسبت به فرزندش به نام ز. الف. 2- م. م. دائر بر توهین و تهدید نسبت به خانم ز. الف.، با عنایت به شکایت شاکی خصوصی و شهادت شهود و کیفر خواست صادره از دادسرای ناحیه 18 تهران و عدم حضور متهمین در طول مراحل دادرسی به نظر بزهکاریش محرز و مسلم بوده لذا مستنداً به مواد 608 و 669 قانون تعزیرات مصوب سال 75 و ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 متهم ردیف اول را به تحمل 1 سال حبس و متهم ردیف دوم را به تحمل 74 ضربه شلاق بابت بزه توهین و تحمل 2 سال حبس بابت بزه تهدید به ضررهای نفسی محکوم می نماید اما در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف دوم دائر بر خیانت در امانت نسبت به شناسنامه شاکی خصوصی با عنایت به اینکه شناسنامه مال نبوده و ارزش مالی ندارد و وسیله تحصیل مال نیز نمی باشد لذا بلحاظ عدم توجه اتهام به متهم مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری حکم به برائت ایشان صادر و اعلام می گردد رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دکتر زینب جنیدی مقدم

خواننده عزیز سلام !

من از گروه وکلای حق وران در خدمت شما هستم..

با عنایت به اینکه شناسنامه مال نبوده و ارزش مالی ندارد و وسیله تحصیل مال نیز نمی باشد. لذا موجب وقوع جرم و خیانت در امانت نمی باشد.

رأی شعبه تجدیدنظر استان تهران

تجدید نظر خواهی د. ش. به وکالت از آقای غ. الف. و خانم م. م. از دادنامه شماره 218 -03/03/1394 صادره از شعبه 1153 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام تایید دادنامه شماره 944- 05/09/1393 بابت اتهام توهین خانم م. به خانم ز. الف. به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و از حیث اتهام تهدید به تحمل دو سال حبس تعزیری صادر شده اعتراض و تقاضای تجدید نظر خواهی شده و از دادنامه شماره 944-05/09/1393 صادره از شعبه 1153 دادگاه عمومی جزایی تهران بابت اتهام غ. الف. از حیث اتهام ترک انفاق به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند رای دادگاه ثبت به آقای الف. بابت ترک انفاق دخترش غیابی بوده و در تاریخ 1394/4/20 برگ 92 سابقه اقای الف. از حق واخواهی اسقاط نموده و خواهان تجدیدنظر خواهی شده که وکیل تجدیدنظرخواهانها طی لایحه ای اعتراض و تقاضای تجدید نظر خواهی داشته که پرونده به این دادگاه ارجاع و با وصول سابقه و تهیه گزارش و ایراد بر دادرسی وارد نشده که به دادگاه کیفری 2 اعاده که دادگاه کیفری 2 شعبه 1139 تهران به موجب دادنامه شماره 182 -1395/2/21 قرار قبولی درخواست تجدید نظر صادر نموده و در این تجدیدنظرخواهی اعلام شده باید گفت قرار قبولی تجدیدنظرخواهی قابل اعتراض نبوده و مجددا در تاریخ 1395/4/9 وفق دادنامه شماره 451 – صادره از شعبه 1139 کیفری 3 تهران قرار قبولی درخواست تجدیدنظر صادر نموده که این امر بی فایده بوده و تکراری است و پس از آن پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال که دادگاه تجدیدنظر پس از وصول سابقه و ملاحظه آن و بررسی به عمل امده و با تشکیل جلسات در تاریخ 1395/6/20و 1395/6/21 و 1395/6/24 و حضور آقای د. ش. در جلسه مورخه 1395/6/21که وعده کرده بود موکل خود آقای غ. الف. را برای حل معضل خانم ز. الف. به دادگاه معرفی نماید لیکن در تاریخ1395/6/24 حضور پیدا نکرده اند و در تاریخ 1395/10/13 به اتفاق یکی از موکلین خانم م. م. حضور پیدا کرده اند و آقای غ. الف. حضور پیدا نکرده اند و در خلال دادرسی در مرحله تجدیدنظر خانم ز. الف. به ترک خانم د. و مدیریت حقوقی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین ع به بهزیستی معرفی تا اینکه در مرکز بهزیستی نگهداری و مراقبت بعمل اید و در این تاریخ تحت مراقبت قرار گرفته اما وکیل تجدیدنظر خواه بابت اتهام ترک انفاق موکل خود و غ. الف. اعلام کرده موکل آمادگی دارد رضایت شاکیه خانم ز. را جلب نماید گرچه در جلسات قبل هم فرصت داده شد بلکه نتیجه ای حاصل نشد و نسبت به اتهام خانم م. م. دررابطه با محکومیت توهین و تهدید منکر شده و در دفاع از موکله مطالب را بیان کرده است اما اعتراض وکیل تجدید نظر خواه به محکومیت غ. الف. وارد نبوده و دلیلی برای نقض رای ارائه نشده است و اعتراض نامبرده با مصادیق ماده 434 قانون ایین دادرسی کیفری انطباق ندارد فلذا دادگاه ضمن رد اعتراض نسبت به محکومیت غ. الف. به استناد بند الف از ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه عینا تایید میگردد و اما اعتراض نامبرده به محکومیت موکله خود خانم م. بابت 74 ضربه تعزیری توهین می توان گفت این قسمت از دادنامه منطبق با موازین قانونی صادر شده و اعتراض وکیل تجدید نظر خواه منطبق با قانون نبوده ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه به استناد بند الف از ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری و ماده 459 قانون مذکور و بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی به علت وضع خاص و اوضاع اجتماعی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و با اصلاح حکم دادنامه عینا تایید می گردد و اما اعتراض بابت تهدید به ضرر شرفی با عنایت به بررسی به عمل آمده و به علت فقدان ادله کافی و با پذیرش اعتراض به استناد بند ب ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری محکومیت حبس تعزیری خانم م. بابت تهدید نقض و به استناد ماده 4 قانون ایین دادرسی حکم بر برائت صادر و اعلام میگردد و رای صادره حضوری و قطعی است.

مشاوره حقوقی تلفنی

یکی از خدمات گروه وکلای حق وران ، ارائه خدمات مشاوره تلفنی حقوقی می باشد.  با توجه به شلوغی شهرها امروزه دیگر نیازی به طی مسیر طولانی و یا ساعت ها انتظار  برای دریافت خدمات مشاوره حقوقی همچون گذشته نیست ، بلکه شما می توانید به راحتی با رزرو یک مشاوره تلفنی از وکلای پایه یک دادگستری تهران از خدمات مشاوره تخصصی حقوقی بهره مند شوید.

خدمات رایگان ما برای همه

آیا میدانید گروه وکلای حق وران خدمات مشاوره رایگان ارائه نموده است ؟

گروه وکلای حق وران به منظور ارائه خدمات عمومی گسترده برای همه ی مردم با توان های مالی مختلف و به منظور ارائه راهنمایی موثر ، اقدام به ارائه مشاوره رایگان حقوقی نموده است.

برای بهره مندی از خدمات مشاوره رایگان کافی است که در فرم زیر سوال خود را بپرسید  و سپس در قسمت مشاوره افلاین پاسخ سوالات خود و دیگران را ببینید.

گروه وکلای حق وران با همکاری  جمعی از وکیل خوب تهران به صورت تخصصی اقدام به ارائه خدمات در زمینه های زیر می نماید :

وکیل قاچاق کالا و ارز، وکیل شرب خمر، وکیل رابطه نامشروع، وکیل ارث ، وکیل جرایم اینترنتی، وکیل پیش فروش آپارتمان، وکیل مالیات، وکیل ملکی وکیل خانواده ؛ وکیل شهرداری ، وکیل تجاوز جنسی ، وکیل سقط جنین ، وکیل جرایم پزشکی ، وکیل سرقفلی ، وکیل جعل ، وکیل فروش مال غیر ، وکیل وقف

وکلای حق وران راهنمای شما در رسیدن به نتیجه مطلوب می باشند. شماره تماس در ۲۴ ساعت شبانه روز : 09129426674

ما را در اینستاگرام دنبال نمایید: haghvaran

دکتر محمد جواد گوهریانمشاهده نوشته ها

Avatar for دکتر محمد جواد گوهریان

سلام من دکتر محمد جواد گوهریان هستم و متولد سال ۱۳۶۴ و دارای دکترای تخصصی در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه خوارزمی هستم. بنده سابقه  تالیف و گردآوری بیش از ۸ مقاله در حوزه حقوق خصوصی در نشریات معتبر داخلی و  گرد آوری کتاب در حوزه آرای وحدت رویه قضائی را دارا می باشم. انجام وکالت و مشاوره در بیش از ۴۳۸ پرونده مطرح در محاکم داخلی و بیش از یازده پرونده داوری در عرصه قرارداهای داخلی تا سال ۱۳۹۸ توسط بنده به انجام رسیده است. تخصص در وکالت در زمینه ملکی و همینطور در زمینه شرکت های داخلی و بین المللی در خصوص انعقاد قرارداهای جاری  و وکالت دائم از دیگر حوزه های فعالیت بنده هست. همینطور بنده مفتخرم پاسخ سوالات کاربران عزیزمان را که عضو با ارزش سایت در نزد ما محسوب می شوند، را به دقت و به صورت رایگان در سایت و در بخش پرسش وپاسخ قرار بدهم .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *