مجازات قاچاق کالا و ارز (Punishment for smuggling goods and currency)

مجازات قاچاق کالا و ارز (Punishment for smuggling goods and currency)جزو عوامل بازدارنده برای ارتکاب مجدد به جرم قاچاق اعم از ساخت تولید نگهداری حمل و نقل فروش و غیر می باشد.


مجازات قاچاق کالا و ارز جزو عوامل بازدارنده برای ارتکاب مجدد به جرم قاچاق اعم از ساخت تولید نگهداری حمل و نقل فروش و غیر می باشد.

مجازات مختلفی برای این جرم در نظر گرفته می شود از جمله اعدام ، حبس، مجازات نقدی و مصادره اموال که هر کدام در شرایط مختلفی تعریف می گردد.

در این مقاله به انواع مجازات بر اساس شرایط مختلف با جزئیات پرداخته ایم .

 

گروه وکلای حق وران
گروه وکلای حق وران

انواع مجازات قاچاق کالا و ارز

مجازات اعدام

انواع مجازات قاچاق کالا و ارز

مجازات اعدام برای قاچاقچیان ای که مبادرت به پولشویی و قاچاق ارز می کنند.

مجازات حبس

مجازات قاچاق کالا و ارزحبس برای مجازات کالا و ارز که معمولاً سازمان یافته انجام می شود در نظر گرفته می شود.
در واقع مرتکب قاچاق بر اساس ارزش ریالی قاچاق صورت گرفته از ۱۰ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان علاوه بر ۵ تا ۷ برابر جزای نقدی باید چیزی حدود ۶ ماه تا ۲ سال حبس شود.
در صورتی که بهای کالای قاچاق بیشتر از یک میلیارد ریال باشند؛ مجازاتی که برای مجرم در نظر گرفته می شود؛ چیزی حدود ۲ تا ۵ سال زندان و ۷ تا ۱۰ برابر ارزش قاچاق مجازات نقدی خواهد بود.
اگر قاچاق مشروبات الکلی باشد و ارزش آن تا ۱۰ میلیون تومان مشخص شوند قاچاقچی علاوه بر پرداخت جزای نقدی باید حدود شش ماه تا یک سال به زندان برود.

مجازات جزای نقدی

انواع مجازات قاچاق کالا و ارز

جرایم نقدی برای مجازات قاچاق کالا و ارز چیزی حدود سه برابر ارزش کالای قاچاق شده و مصادره کالاخواهد بود.

جرایم نقدی برای مجازات قاچاق کالا یارانه ای:

جریمه در نظر گرفته شده برای کالا یارانه‌ای دو تا چهار برابر ارزش کالا یارانه‌ای به اضافه ضبط کالا + فروش اموال تملیکی

جریمه نقدی برای قاچاق ارز ورودی:

شامل:
یک تا دو برابر ارزش ارز قاچاق شده

جریمه نقدی بری قاچاق ارز خروجی:

دو تا چهار برابر ارزش ریالی

جریمه نقدی برای حواله های ارزی قاچاق:

شامل:
دو برابر بهای ریالی ارز به اضافه مصادره ی ارز

مصادره اموال

انواع مجازات قاچاق کالا و ارز

یکی از موارد قطعی و حتمی در مصادره اموالی میباشد که مورد قاچاق قرار گرفته‌اند و تنها از جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جزو مجازات محسوب نمی شود.

در این حالت مکانی که قاچاق در آن صورت گرفته یا وسیله ای که با آن قاچاق حمل و نقل شده مطابق با اجازه ولی فقیه به نفع سازمان مصادره می شود .

این مجازات برای معاونت در جرم قاچاق کالا و ارز نیز قابل اعمال است.

 

مصادره وسیله نقلیه استفاده شده در قاچاق کالا و ارز

اگر قاچاق کالا یا ارز با وسیله نقلیه سواری انجام پذیرند و ارزش کالای قاچاق شده یا ارز قاچاق شده بیشتر از ۱۰ میلیون تومان باشندخودرو مصادره می‌شود.

در صورتی که قاچاق کالا یا ارز توسط وسایل نقلیه نیمه سنگین انجام شود؛ در صورتی که ارزش کالای قاچاق و ارز قاچاق از ۳۰ میلیون تومان بیشتر باشد وسیله نقلیه مصادره میشود.

مصادره وسایل نقلیه نیمه سنگین دریایی و هوایی برای زمانی که ارزش کالای قاچاق شده بیشتر از ۹۰ میلیون تومان باشد اعمال می شود.

مال مصادره وسیله نقلیه سنگین که کالای قاچاق و ارز را با ارزش بیش از یک میلیارد و حمل و نقل کند.

توقیف و مصادره وسایل نقلیه سنگین هوایی یا دریایی که ارزش کالای قاچاق شده و ارز قاچاق شده با آنها بیشتر از ۳ میلیارد ریال باشد.

در صورتی که کالای قاچاق شده و ارز قاچاق شده؛ فارغ از موارد فوق باشد ؛وسیله نقلیه فقط توقیف میشود که مجرم باید ظرف دو ماه از زمانی که حکم صادر می شود ؛اقدام به پرداخت جریمه نمایند.

اگر که مورد جریمه را نپردازند وسیله توقیف شده فروخته خواهد شد. جرایم کسر شده و مابقی مبلغ به مالک برگردانده میشود.

در برخی موارد که خودرو مشمول قوانین مصادره نباشد؛ می توانید با گذاشتن وثیقه معادل جزای نقدی؛ خودرو را رفع توقیف کنیم.

البته اگر با یک وسیله نقلیه سه بار پی در پی قاچاق انجام دهید و ارزش کالای قاچاق شده هم برابر با مبلغ مذکور باشد؛ نهایت وسیله توقیف و مصادره میشود.

 

در چه صورت خودرو حامل قاچاق کالا و ارز توقیف و مصادره نمی‌شود؟

زمانی که مالک خودرو اطلاعی از قاچاق صورت گرفته ندارد و وسیله نقلیه متعلق به شخص غیر از مالک باشد؛در مجازات قاچاق کالا و ارز خودرو توقیف و مصادره نخواهد شد.

بلکه معادل ارزش وسیله نقلیه به جرم قاچاقچی اضافه می‌شود.

در صورتی که مالک در خصوص جابجایی و حمل و نقل قاچاق کالا و ارز آگاهی داشته باشد و این مورد در دادگاه اثبات شود وسیله نقلیه مورد توقیف و مصادره سازمان قرار می گیرد.

اگرقاچاقچیان اقدام به حمل و نقل قاچاق کالا و ارز با خودرو های مجهول المالک یا فاقد مالک کنند؛ در صورتی که خودروی حامل قاچاق کالا و ارز با این شرایط توقیف شود؛ خودرو به نفع نهاد مصادره شده و با اجازه ولی فقیه فروش این گونه از خودروها توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اتفاق می افتد.

مجازات قاچاق کالا و ارز کمتر از یک میلیون تومان

قاچاق های انجام شده با میزان کمتر از یک میلیون تومن برابر است با مصادره کالا و یا ارز قاچاق.

سپس با برقراری یک صورتجلسه؛ ابلاغیه قابل اعتراض؛ به تعزیرات حکومتی شهرستان صادر می شود.

در صورتی که عمل انجام شده بیشتر از سه بار تکرار شود؛ ضمن ضبط کالای قاچاق و ارز قاچاق؛ جریمه هایی برای قاچاقچی در نظر گرفته خواهد شد.

مصادره ملک؛ محل نگهداری یا تولید و ساخت قاچاق کالا و ارز و غیره

املاکی که محل نگهداری؛ تولید؛ ساخت قاچاق کالا و قاچاق ارز می باشد؛ در صورتی که از طرف مالک اقدام شده باشد؛ مصادره و از طرف سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی فروخته خواهد شد.

گاهی اوقات قاچاق کالا و ارز در ملک بدون اجازه مالک انجام می شود که در این صورت ملک توقیف و پلمپ می شود و برای آن جرایم نقدی در نظر گرفته می شود که در طی مدت دو ماه باید پرداخت شود.

در صورت عدم پرداخت جریمه به مزایده گذاشته خواهد شد تا جریمه پرداخت شود.

در طی فرآیند رسیدگی وکیل قاچاق کالا و ارز می تواند به شما در رفع توقیف ملک یا خودرو کمک کند.

یکی از راه ها برای رفع توقیف و پلمپ گذاشتن وثیقه ای بیشتر از مبلغ جریمه نقدی ملک را رفع توقیف نمود.

برای اطلاعات بیشتر از نحوه رفع توقیف هم اکنون با وکیل قاچاق کالا و ارز یا وکیل ملکی (برای توقیف ملک)تماس بگیرید.

معرفی وکلای قاچاق کالا و قاچاق ارز

نگاهی به روش‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز در حقوق ایران

قاچاق کالا و ارز یکی از مشکلات اساسی اقتصادی  ایران در حوزه جرائم اقتصادی است. بدین منظور، قانونگذاران در حقوق ایران، روش‌های مختلفی برای مقابله با این پدیده ارائه داده‌اند.

روش اصلی مقابله با قاچاق کالا و ارز در حقوق ایران، تنظیم قوانین و مقررات اقتصادی است. به عنوان مثال، قانون تجارت خارجی، قانون حمایت از مصرف‌کننده، قانون جرایم اقتصادی، و قانون های دیگری که به مقابله با قاچاق کالا و ارز می‌پردازند.

مقابله با قاچاق کالا و ارز؟

 نهادهای اجرایی  در حقوق ایران دارای نقش اساسی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند. سازمان‌های مختلفی مانند سازمان تعزیرات حکومتی، گمرک، پلیس، و سایر نهادهای امنیتی موظف به بررسی و رصد فعالیت‌های قاچاق در حوزه کالا و ارز هستند. این نهادها با تحقیقات و عملیات پلیسی و دادگاهی، قاچاق کالا و ارز را شناسایی و مجازات مربوطه را اعمال می‌کنند.در نهایت، قضاوت و مجازات در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز با رعایت قانون و مقررات حقوقی صورت می‌گیرد. در این راستا، قضات با بررسی مستندات و شواهد مربوطه، در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به مجازات مربوطه قرار می‌دهند.

به طور خلاصه، باید روش های مقابله باقاچاق را این گونه تعریف کرد.

مقابله با قاچاق کالا و ارز در حقوق ایران بر اساس تنظیم قوانین و مقررات اقتصادی، نهادهای اجرایی، قضاوت و مجازات، انجام می‌شود. این روش‌ها با همکاری و هماهنگی بین نهادهای مختلف، می تواند به موفقیت در مبارزه با قاچاق کالا و ارز منجر شود.

اثربخشی مجازات‌های قاچاق بر کاهش جرم در اقتصاد

 لازم است رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به صورت مستمر و با همکاری میان دستگاه‌های قضایی و اجرایی صورت گیرد.از طرف دیگر، اعمال مجازات‌های سخت و قاطع برای قاچاق کالا و ارز باعث می‌شود که افراد دیگر از این نوع فعالیت‌ها در خودداری کنند. برای مثال، اگر فردی با خبر شدن از مجازات‌های سنگین در برابر قاچاق کالا و ارز ، به فکر ورود به این نوع فعالیت نمی‌افتد.

مجازات قانونی قاچاق کالا وارز

مجازات‌های قانونی در برابر قاچاق کالا و ارز می‌تواند به عنوان یکی از راه‌های تحقق عدالت در اقتصاد سودمند باشد.با توجه به وجود وکلا و مشاوران حقوقی متخصص در حوزه قاچاق کالا و ارز، پیشگیری از جرائم این نوع به دلیل شناسایی خطرات قانونی و تبعات آن مثمر ثمر است.با این حال، بسیاری از افراد در جامعه برای کسب سود سریع به فعالیت‌های قاچاق کالا و ارز پرداخته و از مجازات‌های قانونی خبر دارند.

قانون مبارزه باقاچاق کالا وارز

ماده 1- اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود…

ماده 18 و 18 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 

ماده 18- هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه­ های نقدی زیر محکوم می شود:

الف – کالای مجاز: جریمه­ نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا

ب – کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا

پ – کالای یارانه ­ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا

ت (اصلاحی 21/7/1394)- ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن، جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، دو برابر بهای ریالی آن

تبصره 1 (اصلاحی 21/7/1394)- عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازات­های مقرر در این ماده محکوم می شود.

تبصره 2- فهرست کالاهای یارانه ­ای با پیشنهاد وزارتخانه­ های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد…

گروه وکلای حق وران

ماده 18 مکرر(الحاقی 21/7/1394)-

نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده (18) این قانون حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی­ ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتیب زیر جریمه می شود:

الف – مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

ب – مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

ج – مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه

وکیل قاچاق کالا و ارز

یک مشاوره حرفه ای با متخصصان حق وران داشته باشید.

کارشناسان حق وران در اسرع وقت به سوال شما پاسخ خواهند داد. مشاهده سایر سوالات و پاسخ ها در اینجا .

مجموعه حق وران بزرگ ترین مرکز تخصصی حوزه های وکالت حقوقی و کیفری در تهران می باشد که، خدمات مشاوره حقوقی توسط بهترین وکلای خوب تهران اعم از:

وکیل قاچاق کالا و ارز ؛وکیل ملکی؛ وکیل مالیات؛ وکیل ارث، وکیل شرب خمر؛ وکیل رابطه نامشروع؛ وکیل جرایم اینترنتی؛ وکیل تابعیت؛ وکیل پیش فروش آپارتمان و…

را در کوتاهترین زمان ممکن از طریق :

تماس تلفنی فوری

مشاوره رایگان

مشاوره های آنلاین

ارائه می‌کند. خدمات فوق در ۲۴ ساعت شبانه‌روز فعال است.

منیره شفیعیمشاهده نوشته ها

Avatar for منیره شفیعی

من منیره شفیعی با بیش از 4 سال سابقه، نویسنده گروه وکلای حق وران هستم . این مقاله توسط گروه وکلای حق وران، تشکیل شده از وکلای حرفه ای و پایه یک دادگستری با سالها تجربه ، تحریر و نظارت شده است و به منظور پاسخگویی به نیازهای شما گردآوری شده است. در صورتی که شما سوالات مشابه دارید ، پائین همین پست بپرسید تا مطلب مورد نظر شما گردآوری شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *