ماده ۳۸۹- پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد، مدیر دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال‌ می‌کند. رئیس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسی و گزارش جامع آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع‌ می‌کند. عضو مذکور حداکثر ظرف ده روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رئیس‌ می‌کند. دادگاه به محض وصول گزارش، جلسه مقدماتی اداری را تشکیل‌ می‌دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراض‌‌های اصحاب دعوی به شرح زیر اقدام‌ می‌کند:

الف- در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر‌ می‌کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست‌ می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه، آن را بدون اظهارنظر اعاده کند.

ب- هرگاه موضوع، خارج از صلاحیت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحیت صادر‌ می‌کند.

پ- در صورتی که به دلیل شمول مرور زمان، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر‌ می‌کند. در این صورت چنانچه متهم زندانی باشد به دستور دادگاه، فوری آزاد‌ می‌شود.

تبصره- دادگاه‌ می‌تواند در صورت ضرورت، دادستان یا نماینده او، شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم و یا وکلای آنان را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *