2/5 - (3 امتیاز)

ماده ۶۶۹ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ هر گاه حفظ داده‌های رایانه‌‌‌ای ذخیره‌ شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام‌ قضائی‌ می‌‎ تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ‎ ها، ضابطان قضائی‌ می‌‎ توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‌های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده‌های مزبور به آنها مربوط‌ می‌‎ شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش‌ ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

تبصره ۱(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ حفظ داده‌ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره ۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه‌ ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *