Rate this post

‌جهات ردّ دادرس در امور جزایی در مادۀ 332 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده و رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه‌ کیفری یک با هیچ یک از جهات مزبور تطبیق نمی‌کند تا مجوز ردّ دادرس برای رسیدگی به درخواست اعادۀ دادرسی باشد. اظهار عقیده در موضوع‌ دعوی هم که به شرح بند 7 مادۀ 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد ردّ دادرس محسوب شده، منصرف از این مورد است زیرا در اعادۀ دادرسی ‌مسائلی عنوان می‌شود که قبلاً مطرح نشده و سابقۀ رسیدگی ندارد. ‌بنابراین رأی شعبۀ بیستم دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی به درخواست اعادۀ دادرسی صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

خلاصه

رسیدگی دیوان عالی کشور به تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری1، از جهاتِ ردّ دادرس در مرحلۀ اعادۀ دادرسی به شمار نمی‌آید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *