گواهی خلاف واقع پزشکی

گواهی خلاف واقع پزشکی : 09129426674


گواهی خلاف واقع پزشکی به معنای ارائه اطلاعات نادرست یا تحریف شده در مورد وضعیت سلامتی فرد است که ممکن است باعث ایجاد مشکلات جدی برای بیمار شود.گواهی های خلاف واقع پزشکی یکی از مسائل حساس و مهم در حوزه پزشکی است که ممکن است برای بیماران و جامعه به شکل جدی تأثیرگذار باشد.

گواهی خلاف واقع پزشکی می‌تواند به دلیل متفاوت بودن نظر پزشکان، عدم دسترسی به اطلاعات کامل و یا تعارض منافع ایجاد شود. در برخی موارد، پزشکان ممکن است به دلیل فشارهای خارجی یا داخلی، اطلاعات نادرستی را در مورد وضعیت سلامتی بیماران ارائه دهند که می‌تواند باعث ایجاد مشکلات جدی برای آنان شود.اگر معضل بوجود امده منجر به اختلال در فرایند عادی زندگی بیمار باشد بیمار میتواند به کمک وکیل جرایم پزشکی نسبت به حق قانونی خود اقدام کند.

بنابراین، ارائه گواهی های خلاف واقع پزشکی یکی از مسائلی است که نیازمند توجه ویژه پزشکان و سایر افراد حوزه پزشکی به اخلاقیات حرفه‌ای و ارزش‌های اخلاقی است. همچنین، بیماران نیز باید از این مسئله آگاهی داشته باشند و در صورت شناختن هرگونه نادرستی در ارائه اطلاعات پزشکی، به مراجع مربوطه اعلام کنند.

مجازات گواهی خلاف واقع پزشکی مطابق ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی شامل حبس از ۶ ماه تا دو سال و یا مجازات نقدی از ۳ میلیون ریال تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

در صورتی که صدور گواهی های خلاف واقع پزشکی در قبال هرگونه وجه یا مالی ارائه شده باشد باید مال یا وجه مسترد شده و به عنوان جریمه و مجازات برای رشوه گیرنده محکومیت دارد.همچنین بر اساس رشوه دریافتی پزشک محکوم شده مشمول تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا خواهد شد.

مجازات رشوه گرفتن پزشکان برای صدور گواهی خلاف واقع پزشکی

گواهی خلاف واقع پزشکی
گواهی خلاف واقع پزشکی : 09129426674

معمولاً مجازات‌ها برای هر میزان رشوه می‌تواند متفاوت اعمال شود. از جمله این موارد:

  • برای رشوه کمتر از ۲۰ هزار ریال
  • رشوه بیشتر از ۲۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال
  • رشوه بیشتر از یک میلیون ریال

جرم صورت گرفته در هر یک از این موارد به صورت جداگانه تعیین می‌شود.زمانی که جرم پزشک محرز باشد بیمار میتواند مطابق قوانین موجود شخصا یا به کمک مشاوره حقوقی با بهترین وکیل خوب تهران نسبت به حق و پیگیری های قانونی اقدامات لارم را به شرح زیر پیگیری کند.

بر اساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا برای جرایم پزشکی و رشوه‌های کمتر از ۲۰ هزار ریال شخص محکوم به انفصال از خدمت به صورت موقت از شش ماه تا ۳ سال خواهد بود. اگر فرد خاطی مدیر باشد یا همتراز مدیر کل و بالاتر محکوم به انفصال دائم از مشاغل دولتی خواهد شد.

اگر مبلغ رشوه بیشتر است ۲۰۰ هزار ریال باشد مشمول مجازات حبس از یک تا سه سال به اضافه جزای نقدی برابر رشوه دریافتی به اضافه انفصال موقت از خدمت به مدت ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد بود. البته اگر شخص خاطی مدیر کل باشد یا مقام وی همتراز با مدیر کل یا بالاتر باشد؛ طبق قانون محکوم به انفصال دائم از مشاغل دولتی خواهد شد.

اگر وجه رشوه بیشتر از ۲۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد؛ پزشک خاطی محکوم به مجازات حبس از ۲ تا ۵ سال به اضافه جزای نقدی برابر با قیمت رشوه دریافتی به اضافه انفصال دائم از خدمات دولتی به اضافه ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. اگر شخص خاطی در مقامی پایین‌تر از مدیر کل یا همتراز مدیر باشد؛ محکوم به انفصال از خدمت به صورت موقت به مدت ۶ ماه تا ۳ سال خواهد بود.

نکته:

تمامی رشوه‌های دریافتی به منظور صدور گواهی های خلاف واقع پزشکی مطابق تبصره ۲ به نفع دولت ثبت شده و اگر شخص رشوه گیرنده به واسطه رشوه امتیازی گرفته باشد این امتیاز لغو خواهد شد.

انواع گواهی های خلاف واقع پزشکی

  • گواهی‌ خلاف واقع پزشکی که باعث ضرر به شخص ثالث شود
  • گواهی خلاف واقع جهت ازدواج

 

گواهی‌ خلاف واقع پزشکی که باعث ضرر به شخص ثالث شود

بر اساس ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ هرگونه صدور گواهی های خلاف واقع پزشکی که باعث ضرر به شخص ثالث شود و یا منجر به بروز خسارت به خزانه دولت شود شخص مرتکب محکوم به جبران خسارت وارد خواهد شد به اضافه ۷۴ ضربه شلاق یا محکوم به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰ هزار ریال تا ۲ میلیون ریال خواهد شد.

گواهی خلاف واقع جهت ازدواج

گواهی خلاف واقع پزشکی
گواهی خلاف واقع پزشکی
09129426674

از آنجایی که ارائه گواهینامه پزشک پیش از ازدواج ملزومه تمامی دفاتر ازدواج است و پیش از وقوع عقد نامزدها باید گواهینامه پزشک مبنی بر عدم ابتلا به امراض مسری خواهد بود که پس از بایگانی می‌توانند افراد به عقد ازدواج و ثبت آن اقدام کنند. مبتنی بر سلامت نامزدها می‌باشد.

در صورتی که دختر یا پسری که قصد ازدواج داشته باشند و مبتلا به امراض مسری بوده باشند ولی گواهی خلاف جهت ازدواج از طرف پزشک صادر شده باشد به موجب ماده پنجم قانون فوق پزشکی که برخلاف واقع گواهی تندرستی صادر کند یا بی‌جهت از گواهینامه دادن خودداری کند محکوم به حبس تادیبی از ۶ ماه تا دو سال خواهد بود.

صدور گواهی خلاف واقع پزشکی برای معافیت از خدمت در نظام وظیفه یا ادارات رسمی

طبق ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی چنانچه شخصی مبادرت به صدور گواهی‌های خلاف واقع جهت معافیت از خدمت در نظام وظیفه یا ادارات داشته باشد؛ محکوم به حبس از شش ماه تا دو سال یا محکوم به پرداخت جزای نقدی از ۳ میلیون ریال تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

نکته:

صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک شباهت زیادی به جرم شهادت کذب دارد. این جرم در فصل پنجم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به عنوان جعل و تزویر قید شده است .چرا که در واقع یک نوع جعل معنوی می‌باشد.

عناصر جرم گواهی خلاف واقع توسط پزشک

  • خصوصیت مرتکب
  • غیر واقعی بودن
  • گواهی قصد مجرمانه

 

راهکارهای قانونی برای مقابله با گواهی خلاف واقع پزشکی

راهکار توضیحات
تشدید مجازات تشدید مجازات برای پزشکانی که گواهی خلاف واقع صادر می‌کنند، می‌تواند به عنوان یک راهکار قانونی مؤثر باشد. این راهکار می‌تواند به عنوان یک عامل ترسیم‌کننده برای پزشکان عمل کند و از صدور گواهی خلاف واقع جلوگیری کند.
افزایش نظارت افزایش نظارت بر پزشکان و سایر افرادی که مجوز ارائه گواهی پزشکی دارند، می‌تواند به عنوان یک راهکار مؤثر برای مقابله با گواهی خلاف واقع پزشکی عمل کند. این راهکار می‌تواند شامل بررسی‌های دوره‌ای و نظارت بر فعالیت‌های پزشکان باشد.
آموزش و آگاهی‌بخشی آموزش و آگاهی‌بخشی از مسائل قانونی و اخلاقی مرتبط با ارائه گواهی پزشکی، می‌تواند به عنوان یک راهکار مؤثر برای پیشگیری از گواهی های خلاف واقع در پزشکی عمل کند. این راهکار می‌تواند شامل برگزاری دوره‌های آموزشی و ارائه اطلاعات مرتبط باشد.
ایجاد سامانه‌های الکترونیکی ایجاد سامانه‌های الکترونیکی برای صدور گواهی پزشکی، می‌تواند به عنوان یک راهکار مؤثر برای کاهش احتمال گواهی هاب خلاف واقع پزشکی عمل کند. این راهکار می‌تواند شامل ایجاد سامانه‌های آنلاین برای ارائه گواهی پزشکی باشد.
تشکیل کمیته‌های اخلاقی تشکیل کمیته‌های اخلاقی برای بررسی مواردی که شامل گواهی های خلاف واقع پزشکی هستند، می‌تواند به عنوان یک راهکار مؤثر برای مقابله با این مشکل عمل کند. این راهکار می‌تواند شامل تشکیل کمیته‌های اخلاقی در سازمان‌های پزشکی و دیگر سازمان‌های مرتبط باشد.

ملیحه شفیعیمشاهده نوشته ها

Avatar for ملیحه شفیعی

این مقاله توسط گروه وکلای حق وران، تشکیل شده از وکلای حرفه ای و پایه یک دادگستری با سالها تجربه ، تحریر و نظارت شده است و به منظور پاسخگویی به نیازهای شما گردآوری شده است. در صورتی که شما سوالات مشابه دارید ، پائین همین پست بپرسید تا مطلب مورد نظر شما گردآوری شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *